X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24346
Przesłano:

Rodzaje potrzeb człowieka. Konspekt zajęć z przedmiotu marketing w działalności handlowej

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU MARKETING W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

1. Klasa: II EH Specjalność: Technik handlowiec

2. TEMAT: RODZAJE POTRZEB CZŁOWIEKA

3. Czas trwania: 45 min 4. Liczba uczniów: 13

5. CELE OGÓLNE LEKCJI:
1. PRZEDSTAWIENIE POJĘCIA, CECH I RODZAJÓW POTRZEB – KLASYFIKACJA WEDŁUG ABRAHAMA MASLOWA.
2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE.
3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI FORMUŁOWANIA OPINII.
4. UŚWIADOMIENIE KONSEKWENCJI ZMIENNOŚCI I ROZWOJOWOŚCI POTRZEB DLA CZŁOWIEKA.
5. UŚWIADOMIENIE ISTOTNOŚCI ZASPOKAJANIA POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU.

6. CELE OPERACYJNE:
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ POTRAFI:
1. ZDEFINIOWAĆ POJĘCIE POTRZEBY.
2. WYMIENIĆ RODZAJE POTRZEB WEDŁUG KLASYFIKACJI ABRAHAMA MASLOWA.
3. TRAFNIE WSKAZAĆ SPOSOBY ZASPOKAJANIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW POTRZEB.
4. ZANALIZOWAĆ SKUTKI BRAKU ZASPOKOJENIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW POTRZEB.
5. SCHARAKTERYZOWAĆ CECHY ZMIENNOŚCI I ROZWOJOWOŚCI POTRZEB.
6. PRZEWIDZIEĆ KONSEKWENCJE CECH ZMIENNOŚCI I ROZWOJOWOŚCI POTRZEB DLA CZŁOWIEKA.

7. METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, pokaz, pogadanka, dyskusja.

8. FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW: Nauczanie zbiorowe, nauczanie zespołowe.

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Tablica szkolna.

10. KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA: PODSTAWY EKONOMICZNE

11. LITERATURA:


1. KOCOWSKI T., POTRZEBY CZŁOWIEKA: KONCEPCJA SYSTEMOWA, KOMITET BADAŃ I PROGNOZ "POLSKA 2000" PAN, ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW 1982.

2. JUNDZIŁŁ E., POTRZEBY PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY: DIAGNOZA, ZASPOKOJENIE, UNIWERSYTET GDAŃSKI, GDAŃSK 2003.

3. MIERZEJEWSKA - MAJCHEREK J., PODSTAWY EKONOMII, DIFIN, 2007.

4. POHORILLE M., POTRZEBY, PODZIAŁ, KONSUMPCJA, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, WARSZAWA 1985.


12. Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc w ławkach przez uczniów, przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności przez nauczyciela).
2. Przedstawienie tematu lekcji (Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie) oraz celu zajęć przez nauczyciela.

1. Krótka pogadanka z uczniami nt. specyfiki potrzeb.
2. Usystematyzowanie opinii uczniów, zdefiniowanie pojęcia potrzeby oraz cech zmienności i rozwojowości potrzeb, podanie notatki do zeszytów przez nauczyciela.
3. Przedstawienie rodzajów potrzeb wg klasyfikacji A. Maslowa, narysowanie na tablicy piramidy potrzeb przez nauczyciela.
4. Podzielenie klasy na 3 - 6 osobowe zespoły, które mają za zadanie wskazać sposoby zaspokajania potrzeb (każdemu zespołowi zostaje przydzielona inna grupa potrzeb), przewidzieć skutki niezaspokojenia określonych grup potrzeb oraz konsekwencje zmienności
i rozwojowości potrzeb.
5. Dyskusja z uczniami nt. sposobów zaspokajania potrzeb, skutków niezaspokajania potrzeb oraz konsekwencji zmienności i rozwojowości potrzeb dla człowieka.

1. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
2. Pożegnanie klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.