X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24345
Przesłano:

Narzędzia polityki fiskalnej a cele polityki stabilizacyjnej. Konspekt zajęć z przedmiotu podstawy ekonomiczne

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMICZNE


1. Klasa: I E Specjalność: Technik ekonomista

2. TEMAT: NARZĘDZIA POLITYKI FISKALNEJ A CELE POLITYKI STABILIZACYJNEJ

3. Czas trwania: 45 min 4. Liczba uczniów: 22

5. CELE OGÓLNE LEKCJI:
1. UTRWALENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH ISTOTY POLITYKI FISKALNEJ, JEJ INSTRUMENTÓW
I RODZAJÓW.
2. WYJAŚNIENIE CELÓW POLITYKI STABILIZACYJNEJ.
3. ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI DOBORU RODZAJU POLITYKI FISKALNEJ DO SYTUACJI GOSPODARCZEJ.
4. UŚWIADOMIENIE WPŁYWU POLITYKI FISKALNEJ NA KONDYCJĘ GOSPODARKI.

6. CELE OPERACYJNE:
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ POTRAFI:
1. WYMIENIĆ ORAZ SCHARAKTERYZOWAĆ CELE POLITYKI STABILIZACYJNEJ.
2. PODAĆ PRZYKŁADY SYTUACJI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZASADNE JEST WYKORZYSTYWANIE EKSPANSYWNEJ I RESTRYKCYJNEJ POLITYKI FISKALNEJ.
3. ZANALIZOWAĆ WPŁYW POLITYKI FISKALNEJ NA KONDYCJĘ GOSPODARKI.

7. METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, pogadanka, sporządzanie notatek, praca z materiałem źródłowym, dyskusja.

8. FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW: Nauczanie zbiorowe, nauczanie zespołowe.

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Tablica szkolna, materiał źródłowy.

10. LITERATURA: MIERZEJEWSKA - MAJCHEREK J., PODSTAWY EKONOMII, DIFIN, 2007.

11. Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc przez uczniów, przywitanie, sprawdzenie listy obecności).
2. Przedstawienie tematu lekcji (NARZĘDZIA POLITYKI FISKALNEJ
A CELE POLITYKI STABILIZACYJNEJ) oraz celu zajęć przez nauczyciela.

1. Krótka pogadanka nt. istoty, instrumentów i rodzajów polityki fiskalnej.
2. Przedstawienie celów polityki stabilizacyjnej, podanie notatki do zeszytów.
3. Podzielenie klasy na 3-4 osobowe zespoły, które mają za zadanie dokonać analizy wpływu polityki fiskalnej na popyt konsumpcyjny
i inwestycyjny w gospodarce oraz podać przykłady sytuacji gospodarczych, w których zasadne jest wykorzystywanie ekspansywnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej. Dyskusja grup z nauczycielem.

1. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.