X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24331
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
rok szkolny 2012/2013

W drugim roku stażu na nauczyciela mianowanego, który przypadł na rok szkolny 2012/2013 systematycznie realizowałam założenia ujęte w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji.

§ 7 ust.1 pkt.1
W ciągu całego roku szkolnego systematycznie brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. Współpracowałam także z gronem nauczycielskim oraz brałam udział w organizacji imprez szkolnych i klasowych:
28.09.2012 r. Dzień Chłopaka
7.11.2012 r. Pasowanie na żaka
9.11.2012 r. Marcinki dla klas 0
6.12.2012 r. Mikołajki dla klas 0-III
21.12.2012 r. Wigilia klas 0
22.02.2012 r. Dzień Babci i Dziadka
8.03.2013 r. Dzień Kobiet
15.05.2013 r. Dzień Polskiej Niezapominajki-Niezapominajkowe Zawody Sportowe dla klas I-III
25.05.2013 r. Festyn rodzinny- wzięłam udział w przygotowaniu dekoracji oraz malowałam twarze dzieciom
5.06.2013 r. Dzień Matki
Poza tym:
-wzięłam czynny udział w organizowaniu spotkania warsztatowego z rodzicami i dziećmi 6-letnimi, zrobiłam dekorację w holu oraz poprowadziłam warsztaty kukiełkowe,
- brałam udział w dekorowaniu sali na Bal karnawałowy klas 0-III ,
- pomagałam w przygotowaniu dekoracji na Pasowanie na Czytelnika uczniów klas I,
- byłam opiekunem na dyskotekach klas IV-VI w ramach współpracy z SU

§ 7 ust.1 pkt.2
Systematycznie biorę udział w spotkaniach i pracach zespołu nauczania zintegrowanego, aktywnie współpracuję z Samorządem Uczniowskim.
Biorę także czynny udział w różnych formach dokształcania:
- 22.10.12 r. odbyłam szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej (Rada szkoleniowa)
- 16-17.11.12 r. wzięłam udział w szkoleniu Pt „Kinezjologia Edukacyjna-zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z dzieckiem przedszkolnym” (CDN)
- 11.02.12 r. Rada szkoleniowa „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli”
- 28.02.12 r. konferencja z cyklu „Sztuka uczenia” (MAC Edukacja, JUKA)
-20.04.2013 r. „Edukacja ekologiczna w przedszkolu” –szkolenie zorganizowane przez CDN,

§ 7 ust.2 pkt.1
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziłam zajęcia w obecności mojego opiekuna.
Prowadziłam także zajęcia w obecności pani wice dyrektor szkoły.

§ 7 ust.2 pkt.2
Zorganizowałam wycieczki dla dzieci po najbliższej okolicy:
-do hali widowiskowo-sportowej na przedstawienie teatralne „Baśnie polskie”,
-na komisariat Policji,
-do muzeum na wystawy połączone z zajęciami warsztatowymi „Przyjaciele z zoo” oraz „Sztuka Chin”
-wycieczkę do kina na III Festiwal Filmów Młodego Widza,
-do Biblioteki Publicznej,
-wyjazd do Stradunia do ośrodka JANUARY na wycieczkę klasową,
-do parku, do lasu, nad rzekę

Przygotowałam uczniów do konkursów:
-gminnego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „Barwy jesieni”,
-Konkursu Juliana Tuwima-zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną,
-szkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów klas - 0- III „Wiosenne spotkania z poezją”


Nawiązałam współpracę z Biblioteką Publiczną w Trzciance- raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę. Dzięki tym zajęciom dzieci zapoznawały się z literaturą dziecięcą, interesowały się czytaniem, poszerzały swoja wiedzę i zainteresowania.

Jestem w ciągłym kontakcie z Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem. Współpracuję też z logopedą szkolnym i wspieram jego pracę stosując zabawy logopedyczne na zajęciach z dziećmi.

Pozostaję w ciągłym kontakcie z rodzicami uczniów. Prowadzę zebrania, rozmowy indywidualne, podczas których informuję ich o postępach ich dzieci i o ewentualnych problemach.

§ 7 ust.2 pkt.3
W swojej pracy często korzystam z komputera oraz Internetu, ponieważ jest to cenne źródło pozyskiwania wiadomości. Często zaglądam na różne portale edukacyjne m.in:
-www.edux.pl,
-www.nauczycieleprzedszkola.pl,
-www.przedszkolanki.pl
Komputerowo piszę konspekty, tworzę dokumentację szkolną, dyplomy, karty pracy, pomoce dydaktyczne. Korzystam z różnych programów komputerowych- chętnie tworzę prezentacje multimedialne w programie Power Point, które wykorzystuję na zajęciach z dziećmi.

§ 7 ust.2 pkt.4

Aktywnie pracuję nad samokształceniem. Chętnie korzystam ze zbiorów biblioteki, aktualizuję i uzupełniam swoja wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.. Prenumeruję czasopismo „Nauczycielka Przedszkola.”
Staram się jak najskuteczniej wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach-wprowadzam nowe metody pracy, chętnie korzystam ze wskazówek oraz materiałów uzyskanych na kursach.

§ 7 ust.2 pkt.5
Udzielam pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. W roku szkolnym skierowałam do poradni uczniów z problemami w uczeniu się oraz kilkoro w celu zbadania gotowości szkolnej.

Zostałam też poproszona o bycie członkiem komisji w szkolnym Konkursie Przyrodniczym dla klas III, który odbył się 24.04.2013 r.
Kolejne założenia z planu rozwoju zawodowego będę realizować systematycznie w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.