X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23907
Przesłano:

Sakramenty w służbie wspólnoty. Scenariusz katechezy

Temat: Sakramenty w służbie wspólnoty

Cel ogólny:

Uświadomienie, że sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa ustanowione zostały dla służby wspólnocie Kościoła.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:
1. Wymienić sakramenty w służbie wspólnoty
2. Uzasadnić określenie „sakramenty w służbie wspólnoty”
3. Wyjaśnić znaczenie służby w obydwu sakramentach

Działania:

Kształtowanie postawy chrześcijańskiego rozumienia znaczenia tych sakramentów dla życia wspólnoty Kościoła

Metody nauczania:

1. Pogadanka
2. dyskusja
3. praca parami
4. metoda „niedokończonych zdań”

Środki dydaktyczne:

1. Pismo Święte
2. zdjęcia – przedstawiające nowożeńców i kapłanów
3. szary arkusz papieru, flamastry


PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne

• Modlitwa – w intencji małżonków i rodzin
• Sprawdzenie listy obecności
• Na zawieszonym szarym arkuszu napisać: „Służyć to znaczy...”
• Uczniowie podchodząc do tablicy dopisują swoje pomysły.
• Co to znaczy służyć?

2. Wprowadzenie

• Zapis tematu do zeszytu ucznia
• Które z 7 sakramentów św. są Twoim zdaniem sakramentami w służbie wspólnoty?/małżeństwo i kapłaństwo/Co to oznacza?
• Czytanie pomysłów z szarego arkusza

3. Rozwinięcie tematu

• Propozycja pracy parami w ławkach: ”W jaki sposób ma wyglądać służba w małżeństwie a jak w kapłaństwie?
• Dzielenie się wypracowanymi argumentami
• Podsumowanie pracy przez katechetę
• Krótka refleksja i napisanie w zeszytach indywidualnie : „Czy byłeś ostatnio świadkiem służby w rodzinie lub w kapłaństwie?
• Dzielenie się odpowiedziami chętnych uczniów
• Czytanie fragmentów z Pisma św. o małżeństwie (Rdz 2, 24; Mk 10, 9: Ef 5, 21-33)i kapłaństwie (Mk 16, 15.17-18; J 13, 12-15)
• Na podstawie fragmentów dyskusja: jakie znaczenie ma służba w tych dwóch sakramentach?

4. Utrwalenie

• Zapis notatki do zeszytu i podsumowanie tematu
• Zad. dom.: Czy współczesny człowiek umie służyć drugiemu?
• Ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.