X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23908
Przesłano:

Sanktuaria maryjne w Polsce i na świecie. Scenariusz katechezy

Anna Patalas
Nauczyciel mianowany
Kl. I LO

SCENARIUSZ KATECHEZY

Temat: Sanktuaria maryjne w Polsce i na świecie.

Cel główny:
Poznanie wybranych miejsc kultu maryjnego w Polsce i na świecie.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

1. wyjaśnić pojęcie „kult religijny” i „sanktuarium”
2. wymienić nazwy co najmniej 5 poznanych sanktuariów maryjnych
3. wskazać najważniejsze przejawy kultu maryjnego

Działanie:
Kształtowanie postawy ufności w opiekę Maryi na naszej drodze zbawienia

Metody nauczania:
1. sondaż
2. dyskusja
3. wykład
4. praca w grupach

Środki dydaktyczne:
1. Pismo Święte
2. Przewodniki po najważniejszych sanktuariach Polski i świata „Pielgrzymki do miejsc świętych”–Część 2, 4, 5, 5, 7

PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne
• Modlitwa - „Pod Twoją obronę”
• Sprawdzenie listy obecności
• Sondaż na małych kartkach – „burza mózgów”: z czym kojarzy ci się słowo ”kult religijny”?
2.Wprowadzenie
• Zapis tematu do zeszytu ucznia
• Czytanie odpowiedzi uczniów z kartek
• Zawieszenie kartki ze słowem ”kult religijny” na tablicy i w zależności od trafności odpowiedzi wypisanie pomysłów uczniów, dopowiedzenie i dopisanie właściwych określeń
3. Rozwinięcie tematu
• Czym są sanktuaria?
• Jakie znacie sanktuaria maryjne w Polsce a jakie na świecie?
• Praca w grupach:
Dzielimy klasę na 4 -5 grup. Rozdajemy kartki, oznaczamy czas do 15 min, przydzielamy zadania:
- Gr. 1 - Sanktuarium w Licheniu( Polska)– z gazety ”Pielgrzymki do.....”cz. 7, str. 3-4 wypisz informację: skąd wziął się w Licheniu obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski?
- Gr. 2 - Sanktuarium w Częstochowie(Polska) – z gazety” Pielgrzymki do...”cz.2 str. 3 wypisz informację : skąd wzięły się dwie rysy na prawym policzku Matki Bożej z Cudownego Obrazu?
- Gr. 3 - Sanktuarium w Fatimie(Portugalia) – z gazety „Pielgrzymki do...” cz. 4 str. 8 wypisz informację: kiedy rozpoczęły się objawienia Maryi i kiedy zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki?
- Gr. 4 - Sanktuarium w La Salette(Francja) – z gazety „Pielgrzymki do...” cz. 5 str. 8 wypisz informację: Jak wyglądała Matka Boża podczas objawień dwojgu pastuszkom?
- Gr. 5 - Sanktuarium w Lourdes (Francja) – z gazety „pielgrzymki do ....” cz. 6 str. 8 wypisz informację: Jak Maryja przedstawiła się Bernadetcie podczas objawień?
• Dzielenie się wypracowanymi odpowiedziami, prezentowanie ilustracji z gazet przedstawiających dane sanktuarium
• Jaki jest cel zwiedzania sanktuarium? Jakie znacie przejawy kultu maryjnego w Polsce?/pielgrzymki, Apele Jasnogórskie, nabożeństwa majowe z „Litanią loretańską”, „Godzinki”, „Anioł Pański”, nabożeństwa różańcowe itp./?
• Do czego prowadzi człowieka kult Maryi? Dlaczego jest ważny?/prowadzi do zbawienia, wspiera nas w walce ze złem, w dążeniu do świętości/
4.Utrwalenie
• Dokończ zdanie w zeszycie pod tematem: ”Na lekcji dowiedziałem się...”
• Zapis zad. dom. :”Czego uczy Cię postawa Maryi?
• Ocena aktywności indywidualnej i grupowej uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.