X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23755
Przesłano:

Scenariusz lekcji: Cnoty kardynalne - ukierunkowanie na dobro

Temat: Cnoty kardynalne – ukierunkowanie na dobro.
Cel dydaktyczny:
Uczeń: wie czym jest cnota.
wymienia cnoty kardynalne
wyjaśnia istotę cnót kardynalnych
Cel wychowawczy: Rozumie potrzebę formowania w sobie roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz postępowania według nich.
Pomoce dydaktyczne: Biblia, Artykuły z „Gościa niedzielnego”, tablica, kartki, komputer, telewizor, prezentacja multimedialna, podręcznik,
Metody: Podająca (wykład, pogadanka, objaśnienie); Problemowa (analiza przypadków),
Formy pracy: zajęcia klasowo-lekcyjne zbiorowe i grupowe, praca domowa
1. Wstęp
Przywitanie uczniów, modlitwa „Ojcze Nasz”,
Sprawdzenie pracy domowej
Zapis tematu
Przedstawienie celu lekcji
2. Rozwinięcie
Wykład na temat cnót kardynalnych – prezentacja multimedialna
Praca w grupach (artykuły z Gościa Niedzielnego na temat cnót kardynalnych)
Przedstawienie pracy na forum klasy
Notatka do zeszytu – każda grupa podaje informacje na temat przeczytanego artykułu
3. Zakończenie
Podsumowanie lekcji
Zadanie domowe: Wypisz cnoty o których mówi Biblia w: 1P 3,8 i Rz 12,9-21.
Modlitwa: „Zdrowaś Maryjo”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.