X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23716
Przesłano:

Towar jako przedmiot handlu - Technikum Handlowe ( nowa podstawa programowa)

Towar jako przedmiot handlu
Klasa 1

I. Asortyment towarowy
1. Podstawowe pojęcia dotyczące asortymentu towarowego.
2. Rodzaje asortymentu handlowego
3. Czynniki wpływające na wielkość i strukturę asortymentu handlowego.
4. Zalety i wady asortymentu handlowego
5. Klasyfikacja towarów tworzących asortyment handlowy. Znaczenie wiedzy towaroznawczej w zawodzie handlowca.
6. Klasyfikacja towarów
7. Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów.
8. Sprawdzenie wiadomości- podstawowe pojęcia, asortyment handlowy.
9. Opakowania towarów. Ich funkcje i cechy.
10. Normalizacja opakowań
11. Oznaczenia umieszczane na opakowaniach i zasady umieszczania znaków na opakowaniach
12. Znaki jakości
13. Oznaczanie towarów spożywczych.
14. Sprawdzenie wiadomości - klasyfikacja towarów, opakowania i znakowanie.
15. Żywność – pojęcie, GDA i normy żywienia
16. Składniki pokarmowe.
17. Produkty zbożowe, ich wartość odżywcza, opakowanie.
18. Charakterystyka towaroznawcza mąki i kasz.
19. Klasyfikacja, wartość odżywcza makaronów.
20. Poradnictwo przy sprzedaży produktów zbożowych.
21. Nabiał, wartość odżywcza, opakowanie.
22. Charakterystyka towaroznawcza serów.
23. Napoje, desery i koncentraty mleczne.
24. Wartość odżywcza, klasyfikacja jaj.
25. Sprawdzenie wiadomości – zboża, mleko, jaja.
26. Klasyfikacja, wartość odżywcza mięsa.
27. Podział tusz i półtusz na części zasadnicze. Klasyfikacja mięsa.
28. Przetwory i konserwy mięsne.
29. Klasyfikacja, wartość odżywcza ryb i owoców morza.
30. Charakterystyka towaroznawcza tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
31. Sprawdzenie wiadomości – mięso, tłuszcze.
32. Warzywa, owoce i grzyby i ich charakterystyka towaroznawcza..
33. Charakterystyka wybranych owoców i warzyw.
34. Grzyby jadalne - zastosowanie.
35. Przetwory owocowe i warzywne.
36. Naturalne środki słodzące. Cukier i jego klasyfikacja.
37. Charakterystyka miodów naturalnych, sztucznych i miodów pitnych.
38. Wyroby cukiernicze trwałe i nietrwałe.
39. Sprawdzenie wiadomości- cukier i środki słodzące.
40. Koncentraty spożywcze-informacje podstawowe.
41. Charakterystyka wybranych koncentratów. Musztardy, majonezy, keczupy.
42. Klasyfikacja przypraw.
43. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
44. Żywność funkcjonalna i jej zastosowanie.
45. Tytoń, kawa, kakao, herbata i ich wpływ na zdrowie człowieka.
46. Charakterystyka towaroznawcza włókien naturalnych i sztucznych.
47. Skóra i wyroby skórzane.
48. Charakterystyka towaroznawcza tworzyw sztucznych.
49. Szkło i wyroby ze szkła.
50. Sprawdzenie wiadomości – skóra, tworzywa sztuczne, szkło
51. Charakterystyka wyrobów ceramicznych.
52. Papier i wyroby papiernicze.
53. Drewno i wyroby z drewna.
54. Metale i ich stopy. Wyroby metalowe.
55. Chemia gospodarstwa domowego. Środki piorące.
56. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne.
57. Farby i lakiery.
58. Wyposażenie gospodarstwa domowego – sprzęt AGD, meble, oświetlenie.
59. Do dyspozycji nauczyciela.
60. Do dyspozycji nauczyciela.


Towar jako przedmiot handlu
Klasa 2
II. Normy i jakość wyrobów

1. Pojecie i podział normalizacji.
2. Budowa i typy polskich norm.
3. Certyfikacja wyrobów w Unii Europejskiej i w Polsce.
4. Zarządzanie jakością i świadectwa jakości.
5. Jakośc towarów i czynniki na nią wpływające.
6. Cechy decydujące o jakości towarów.
7. Oznaczenie jakości towarów.
8. Metody badania jakości towarów.
9. Metody organoleptyczne i laboratoryjne badania jakości towarów.
10. Metody doświadczalnego użytkowania towarów.
11. Sprawdzenie wiadomości- normalizacja, jakośc
12. Kontrola jakości towarów. Odbiór jakościowy towarów.
13. Zasady odbioru jakościowego towarów w jednostkach handlowych.
14. Wady wykrywane podczas kontroli jakości.
15. Organizowanie kontroli jakości w jednostce handlowej.
16. Rodzaje kontroli jakości i zasady pobierania próbek.
17. Badanie i ocena jakości nabiału.
18. Badanie i ocena jakości mięsa i przetworów.
19. Badanie i ocena jakości ryb i owoców morza.
20. Badanie i ocena jakości towarów „suchych”- mąki, kaszy, kawy, herbaty, przypraw, cukru i słodyczy
21. Badanie i ocena jakości napojów.
22. Sprawdzenie wiadomości- jakośc wyrobów żywnościowych.
23. Kontrola jakości wyrobów nieżywnościowych.
24. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
25. Konserwowanie żywności. HACCP.

III. Przechowywanie i transport towarów.

1. Rodzaje i funkcje magazynów
2. Obiekty magazynowe i ich wyposażenie.
3. Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania magazynów.
4. Wyposażenie magazynów i urządzenia do składowania.
5. Przyjęcie towarów do magazynu.
6. Przeprowadzanie odbioru jakościowego w magazynie.
7. Reklamacje związane z dostawą towarów do punktów sprzedaży detalicznej.
8. Czynniki wpływające na wielkośc i rodzaj zapasów w magazynie.
9. Ubytki magazynowe, szkodniki magazynowe i metody ich zwalczania.
10. Zabezpieczenie mienia magazynów handlowych i odpowiedzialnośc pracowników magazynu.
11. Sprawdzenie wiadomości - magazynowanie
12. Przechowywanie produktów zbożowych.
13. Przechowywanie nabiału.
14. Przechowywanie wędlin i wyrobów garmażeryjnych.
15. Przechowywanie ryb i tłuszczów.
16. Przechowywanie owoców i warzyw.
17. Przechowywanie cukru i wyrobów cukierniczych.
18. Przechowywanie koncentratów i przypraw.
19. Przechowywanie napojów, kawy i herbaty,
20. Opakowania w gospodarce magazynowej.
21. Organizacja i racjonalizacja gospodarki opakowaniowej.
22. Wpływ transportu na jakośc towarów.
23. Wymogi dotyczące transportu niektórych artykułów żywnościowych.
24. Sprawdzenie wiadomości – przechowywanie wyrobów zywnosciowych

IV. Bezpieczeństwo wykonywania pracy.

1. Fizjologia pracy i przenoszenie ciężarów w pracy.
2. Zmęczenie i odpoczynek
3. Ergonomia i higiena pracy.
4. Wymagania techniczne dotyczące pomieszczeń pracy.
5. Zagrożenia w miejscu pracy – hałas.
6. Sprawdzenie wiadomości- fizjologia, ergonomia, zagrożenia w miejscu pracy.
7. Zagrożenia w miejscu pracy – porażenie prądem i pożar.
8. Środki ochrony indywidualnej.
9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
10. Zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera.
11. Eliminowanie przyczyn i skutków działania czynników niebezpiecznych i uciążliwych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.