X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23715
Przesłano:

Tematyka zajęć z towaroznawstwa w Technikum Organizacji Reklamy

Towaroznawstwo w Technikum Organizacji Reklamy – rozkład tematów zajęć


I. Wiadomości ogólne

1. Geneza i rozwój nauki towaroznawstwa.
2. Znaczenie towaroznawstwa w reklamie.
3. Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa.
4. Klasyfikacja rodzajowa towarów.
5. Klasyfikowanie towarów ze względu na pochodzenie, skład, właściwości, rodzaj zaspokajanej potrzeby. Interpretacja napisów i oznaczeń na towarach, opakowaniach i w publikacjach reklamowych - ćwiczenia.
6. Sprawdzenie wiadomości – podstawowe pojęcia, klasyfikacja towarów.
7. Normalizacja i normy.
8. Analizowanie treści norm, przepisów i wzorów jakości – ćwiczenia.
9. Jakość towarów, zarządzanie jakością i certyfikacja.
10. Właściwości materiałów dostępnych dla reklamy.
11. Klasyfikowanie wad towarów na podstawie przeglądania różnych towarów – ćwiczenia.
12. Sprawdzenie wiadomości- Normalizacja, jakość, wady towarów.
13. Opakowania – definicja, funkcje i klasyfikacja.
14. Formy konstrukcyjne i materiały stosowane do produkcji opakowań.
15. System wymiarowy opakowań i ich utylizacja.
16. Oznakowanie towarów – opakowania jednostkowe i transportowe.
17. Kody kreskowe, materiały informacyjne, publikacje reklamowe, imprezy handlowe, targi jako inne źródła informacji o towarach.
18. Ocena funkcjonalności opakowań jednostkowych i zbiorczych - ćwiczenia.
19. Sprawdzenie wiadomości – opakowania


II. Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów żywnościowych.

1. Podstawowe zagadnienia związane z żywnością.
2. Klasyfikacja artykułów żywnościowych wg różnych kryteriów – ćwiczenia.
3. Znakowanie produktów spożywczych. Informacje na opakowaniu i etykiecie.
4. Ocena funkcjonalności opakowań żywności – ćwiczenia.
5. Odczytywanie i interpretacja napisów i oznaczeń na towarach, opakowaniach i w publikacjach reklamowych – ćwiczenia.
6. Sprawdzenie wiadomości- znakowanie i ocena funkcjonalności opakowań żywności.
7. Podstawowe wiadomości związane z towaroznawstwem mleka, zbóż, mięsa.
8. Sprawdzenie wiadomości- klasyfikacja i opakowania żywności.


III. Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów nieżywnościowych.

1. Podstawowe zagadnienia z towaroznawstwa artykułów nieżywnościowych.
2. Przepisy prawne regulujące obrót artykułami nieżywnościowymi.
3. Charakterystyka towaroznawcza wyrobów włókienniczych - klasyfikacja, charakterystyka tkanin dekoracyjnych i ich właściwości.
4. Zastosowanie wyrobów włókienniczych i ocena ich przydatności w reklamie.
5. Ocena jakościowa i dobór ilościowy tkanin dekoracyjnych.
6. Charakterystyka towaroznawcza i produkcja szkła.
7. Jakość szkła jako materiału reklamowego. Wady szkła.
8. Szkła konstrukcyjne wykorzystywane w reklamie.
9. Metody zdobienia szkła.
10. Szkło dekoracyjne – dobór jakościowy i ilościowy do zastosowania w reklamie.
11. Sprawdzenie widomości-szkło
12. Ceramika i wybrane wyroby ceramiczne. Zdobienie ceramiki.
13. Porównanie właściwości wyrobów z porcelany, porcelitu, fajansu i kamionki – ćwiczenia.
14. Drewno i materiały drzewne w reklamie.
15. Papier i wyroby papiernicze. Określenie klasy, gramatury, formatu.
16. Rodzaje papierów i ich ocena jakościowa.
17. Podstawowe rodzaje druków.
18. Dobór papieru na ulotki, plakaty, wizytówki.
19. Obliczanie wymiarów arkusza papieru wyznaczając pomniejszenia lub powiększenia formatu A4. Porównanie papierów użytych do produkcji książek, katalogów i ulotek reklamowych – ćwiczenia.
20. Sprawdzenie wiadomości- papier.
21. Klasyfikacja i przetwórstwo tworzyw sztucznych.
22. Badanie organoleptyczne tworzyw sztucznych, określenie rodzaju tworzywa poprzez interpretację znaków towarowych– ćwiczenia.
23. Tworzywa sztuczne, ich jakość oraz dobór do określonych potrzeb projektowych.
24. Folie, laminaty, płyty, kształtki i ich zastosowanie w reklamie.
25. Sprawdzenie wiadomości – tworzywa sztuczne.
26. Podstawowe rodzaje i klasyfikacja farb.
27. Charakterystyka towaroznawcza i ocena jakościowa farb stosowanych w druku.
28. Farby stosowane do innych powierzchni reklamowych i ich wydajność.
29. Sprawdzenie wiadomości – farby.
30. Kleje naturalne i syntetyczne stosowane do różnych rodzajów powierzchni reklamowych.
31. Charakterystyka, podział i zastosowanie rozpuszczalników.
32. Rozróżnianie wyrobów malarskich- odczytywanie znaków i informacji na opakowaniach.
33. Do dyspozycji nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.