X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23660
Przesłano:

Symetria i rytm w architekturze - Malowany zamek

Temat : Symetria i rytm w architekturze– Malowany zamek

Klasa 5
Czas: 1godz.

POJĘCIA KLUCZOWE:
architektura, budowla
rytm
symetria
wąska gama barwna

CELE I UMIEJĘTNOŚCI:
znajomość pojęcia architektura, budowla, fasada
umiejętność określania funkcji budowli
umiejętność postrzegania różnorodności funkcji i formy architektury
wskazywanie rytmu i symetrii w dziełach architektury
umiejętność komponowania prostej fasady budowli ze znajomością zasad rytmu i symetrii

METODY PRACY:
praca z tekstem
pogadanka
omówienie reprodukcji
rozmowa nauczająca
ćwiczenia plastyczne
prezentacja przez uczniów

FORMY PRACY:
indywidualna
zbiorowa
grupowa

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
podręcznik Plastyka 5, WSiP, K.Stopczyk ( Symetria i rytm w dziełach architektury, s. 55-57)
stemple z ziemniaka lub tektury z wizerunkami okien, łuków, cegieł i innych elementów architektonicznych
blok A3
farby
pędzle

PRZEBIEG LEKCJI:
Uczniowie czytają podrozdział - Symetria i rytm w dziełach architektury, str. 55-57
Nauczyciel zadaje pytania:
- Co to jest rytm?
- Co to jest symetria?
- Co to jest oś symetrii?
- Czy w naturze występuje rytm?
- Czy w naturze występuje symetria?
- A w architekturze?
Uczniowie wskazują na reprodukcjach w podręczniku symetrię i rytm w architekturze. Następnie wymieniają powtarzające się elementy architektoniczne (kolumny, okna, cegły, kondygnacje, gzymsy). W budynkach przedstawionych na reprodukcjach wyszukują cechy symetrii.
Ćwiczenia plastyczne ( praca w grupach 2 osobowych).
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie elementów i cech charakterystycznych zamku. Prosi uczniów o wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zamek. Podczas pracy uczniowie z poszczególnych grup mogą się konsultować. Aby budowla była symetryczna należy kartkę z bloku złożyć na pół. Szybkimi ruchami pędzla należy nakreślić połowę konturu zamku i na zasadzie odbitki przenieść na pustą połowę kartki. Mając zarys budowli uczniowie mogą „budować” sylwetkę zamku wykorzystując gotowe stemple. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie pracy w wąskiej gamie barw. Pytając uczniów przypomina pojęcia:
Jakie mamy pary barw dopełniających?
Co to jest wąska gama barw?
Uczniowie wykonują pracę plastyczną - kompozycję symetryczną, odbijając elementy budowli, a także rytmiczną - korzystając z gotowych stempli. Nauczyciel udziela korekty. Uczniowie kończą pracę.

PODSUMOWANIE:
Uczniowie przypinają pracę na przygotowanym miejscu. Wspólnie z nauczycielem wybierają prace najlepiej eksponujące symetrię i rytm. Nauczyciel ocenia prace plastyczne i aktywność uczniów na lekcji. Prace plastyczne mogą być wykorzystane do lekcji utrwalającej z akcentem kolorystycznym – naklejanie sylwety smoka w barwach kontrastujących z zamkiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.