X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23724
Przesłano:

Własności trójkątów i czworokątów - powtórzenie. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
PRZEPROWADZONYCH W KL. 6B SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KOBYLNICY

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
Dorota Ignaczak

KLASA:
6B

TEMAT:
Własności trójkątów i czworokątów – powtórzenie.

CELE OGÓLNE:
-Powtórzenie i utrwalenie własności wielokątów
-Powtórzenie i utrwalenie wzorów na obliczanie pół powierzchni figur płaskich
-Kształcenie umiejętności pracy w grupach
-Kształcenie umiejętności pracy samodzielnej
-Klasyfikowanie trójkątów i czworokątów
-Kształcenie umiejętności dodawania i mnożenia
ułamków dziesiętnych

CELE OPERACYJNE:
-Uczeń potrafi wymienić własności boków, przekątnych, kątów oraz wysokości w trójkątach i czworokątach
-Uczeń potrafi pracować samodzielnie jak i w parze
-Uczeń potrafi logicznie myśleć
-Uczeń potrafi klasyfikować trójkąty i czworokąty
-Uczeń potrafi wykonać zadanie dotyczące wykorzystania własności trójkątów
-Uczeń potrafi wykonać zadanie dotyczące wykorzystania własności czworokątów
-Uczeń potrafi obliczać miary brakujących kątów w
trójkątach
-Uczeń potrafi podać wzór na obliczanie pól powierzchni figur płaskich
-Uczeń potrafi dodawać i mnożyć ułamki dziesiętne

STANDARTY OSIĄGNIĘĆ:
Standard
-Uczeń potrafi współpracować w parze
Wskaźniki
-Czy wszyscy uczniowie byli zaangażowani w pracę w parze?
-Czy kulturalnie odnosili się do siebie?
-Czy uczniowie pomagali sobie wzajemnie?
-Czy panowała przyjazna atmosfera?
-Czy uczniowie pracowali nie przeszkadzając innym?

SFORMUŁOWANE CELE DLA UCZNIA
-Będziesz potrafił wymienić własności trójkątów i czworokątów
-Będziesz potrafił obliczać krótkie zadania z wykorzystaniem poznanych własności
-Będziesz potrafił obliczać miary brakujący kątów w trójkątach

METODA:
Pogadanka, ćwiczenia
FORMA PRACY:
-Praca w grupach dwuosobowych
-Praca samodzielna oraz zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-karty z narysowanymi trójkątami i czworokątami (jedna na parę); załącznik 1
-karty pracy dla ucznia; załącznik 2 i załącznik 3
-magnesy
-mazaki

CZAS REALIZACJI: 45min


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I FAZA WPROWADZAJĄCA
-Sprawy organizacyjne.
-Określenie celów zajęć i zapisanie tematu.

II FAZA REALIZACYJNA
-Podział klasy na grupy dwuosobowe.
-Rozdanie kart z jednym wielokątem (załącznik 1)
-Praca w parach
Uczniowie starają się wypisać jak najwięcej własności (przy tym zadaniu uczniowie nie wypisują wzorów na obliczanie pól powierzchni figur płaskich ani na obliczanie obwodów).
-Przedstawienie wyników swojej pracy
Dzieci prezentują swój wielokąt i krótko omawiają wypisane własności. Pozostali uczniowie sprawdzają czy nie brakuje żadnej z własności. Jeśli wszystko się zgadza, to dana para otrzymuje nagrodę (ołówek, linijka, plan lekcji itp.). Para, która popełni błąd lub nie wypisze wszystkich własności dostaje naklejkę z serii „zachętki i motywce”. Osoba, która doda brakującą własność również zostanie nagrodzona.
Po prezentacji wybieramy „najdroższy”/”najtańszy” wielokąt. Przyjmując wartość każdej własności 2,5zł zastanawiamy się, jaką co najmniej kwotą musielibyśmy dysponować, aby zakupić, np. prostokąt.
-Rozdanie kart pracy (załącznik 2)
(Praca samodzielna)
Trzej uczniowie, którzy jako pierwsi poprawnie rozwiążą zadania zostaną nagrodzeni ocenami.
-Ustne sprawdzenie wyników zadań
-Rozdanie kart pracy (załącznik 3)
(Praca zbiorowa)

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
-Powtórzenie wzorów na obliczanie pól powierzchni
figur płaskich

BIBLIOGRAFIA
Publikacja „Jak przygotować się do hospitacji
diagnozującej?” D.Chruściel, E.Żółkiewicz
Publikacja „Konstrukcja scenariusza lekcji” G.Lis
Źródło internet: www.gwo.pl

Załącznik 1
(to kartka formatu A3 z naklejoną jedną figurą geometryczną do omówienia, np. romb, trapez prostokątny itp.)

Załącznik 2
Zadanie 1
W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma 70°. Oblicz pozostałe miary kątów tego trójkąta.

Zadanie 2
Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 45cm, a jego podstawa ma 13cm. Oblicz długość ramienia w tym trójkącie.

Zadanie 3
Oblicz obwód prostokąta, którego jeden bok ma 4cm, a drugi jest o 5cm dłuższy.

Zadanie 4
Dany jest prostokąt ABCD o długościach boków: |AB|=8cm i |BC|=6cm. Jego przekątne o długości 10cm przecinają się w punkcie S. Oblicz obwód trójkąta ABS.

Zadanie 5
Jak nazywamy trójkąt, którego dwa kąty mają miary po 45°.

Zadanie 6
Jeden z kątów ostrych równoległoboku ma miarę 70°. Podaj miary pozostałych kątów tego równoległoboku.

Zadanie 7
Kąt ostry trapezu prostokątnego ma miarę 50°. Oblicz pozostałe miary kątów tego trapezu.

Załącznik 3

Zadanie
Oblicz miary kątów w poniższych trójkątach
(rys. powinien przedstawiać 3-4 trójkąty, w których brakuje poszczególnych miar kątów)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.