X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23561
Przesłano:
Dział: Języki obce

Friends online. Czas Present Simple. Konspekt zajęć kl. V

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa: V
Prowadzący : Elżbieta Dobrzycka
Czas trwania: 45 min
Temat zajęć: Friends online. Tworzenie zdań przeczących, pytających i udzielanie krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.
Pomoce dydaktyczne : zeszyt ćwiczeń, podręcznik, laptop, tablica interaktywna, tablica, mazaki, rozsypanki wyrazowe
Cel główny:
Poznanie zasad tworzenia i zastosowanie zdań w czasie Present Simple

Cele operacyjne
Uczeń wie:
• jakie są zasady tworzenia pytań, przeczeń i krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple

Uczeń potrafi:
• zbudować zdanie pytające i przeczące w czasie Present Simple
• udzielić krótkiej odpowiedzi w czasie Present Simple
• rozróżniać zdania w tym czasie
• uzupełnić podanymi wyrazami tekst piosenki a następnie ją zaśpiewać
• poszerzyć materiał leksykalny o słownictwo zawarte w zdaniach
• współpracuje w grupie

Metody i formy pracy:
-metoda gramatyczno- tłumaczeniowa
- komunikacyjna
- audiolingwalna
- aktywizująca
- praca z całą klasą, w parach, w grupach, indywidualna
- metody podające (rozmowa, objaśnianie poleceń)
- metody cz

PRZEBIEG ZAJĘĆ

FAZA WSTĘPNA
1.Powitanie.
2. Sprawdzenie zadania domowego w ćwiczeniach str.10

FAZA REALIZACJI
1. Podanie tematu zajęć i przetłumaczenie go na język polski.
2. Nauczyciel mówi zdanie: I get up at seven o’clock. Then I...... Następnie wybrani uczniowie dodają swoje zdanie opisujące ich codzienną rutynę.
3. Tabelka gramatyczna 1/14 -uczniowie czytają zdania i je tłumaczą, zwracają uwagę na zasady tworzenia zdań przeczących w czasie Present Simple.
Następnie na tablicy nauczyciel zapisuje zdania:
1. You wear nice clothes.
2. My mum works in a shop.
Zadaniem wybranych uczniów jest utworzenie zdań przeczących. Wszyscy uczniowie zapisują zdania w zeszytach.
4. Zad. 2 /14 - nauczyciel objaśnia, na czym polega zadanie: do zdań twierdzących należy utworzyć zdania przeczące. Uczniowie zapisują zdania w zeszytach.
Penguins live in the Arctic.
I speak Japanese at home.
The pizza looks good.
We believe you.
5. Zad. 3/14- uczniowie uzupełniają zdania właściwą formą przeczącą.
They..............(work) indoors. They...................(stand up) all the time. They............ (work) at night. They ..............wear jackets. They..................(get) a lot of money. They ...............(wear) shoes. What’s their job? They’re ...............!
6. Tabelka gramatyczna nr 4 na str. 14- uczniowie przypominają zasady tworzenia zdań pytających w czasie Present Simple.
7. Zad. 5/12- uczniowie samodzielnie uzupełniają dialog tworząc pytania i krótkie odpowiedzi. Następnie wybrani uczniowie czytają dialog na głos.
Seth .......................(Harry / live) near here?
Tina Yes,...........................
Seth .........................(you / know) his address?
Tina No,........................But He lives above a clothes shop.
Seth ............................(his mum and dad/work) in the shop?
Tina Yes,.......................
Seth .............................(Harry/get) free clothes?
Tina No,........................That’s why He always wears the same tracksuit.
8. Uczniowie uzupełniają słowami z ramki tekst piosenki „Friends online”. Następnie słuchają, sprawdzają i śpiewają piosenkę.
9. Uczniowie pracują w grupach 3- osobowych. Z rozsypanek wyrazowych tworzą pytania
i przeczenia.
1. I/ don’t/ like/ cheese.
2. He/ doesn’t/ watch/ TV/ In the evenings
3. Ann/ doesn’t/ read/ in bed
4. Do/ you/ go/ to school/ by bus?
5. Does/ she/ sing/ well?
6. Do/ they/ play/ chess?

FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Podsumowanie zajęć: uczniowie tłumaczą zdania:
Czy grasz w gry komputerowe?
Czy twoja mama czyta książki wieczorami?
Oni nie pracują w Londynie.
My wam nie wierzymy.
Kasia nie mówi po chińsku w domu.
2. Zadanie i objaśnienie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń str. 11
3. Ocena pracy uczniów, pożegnanie
4. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.