X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23546
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test gramatyczno leksykalny do książki Alles klar 1a

Podręcznik ALLES KLAR 1a, wyd. WSiP

TEST KOŃCOWY
1. Wstaw czasownik w odpowiedniej formie.
a. Ihr .......................... nicht so oft. (fragen)
b. Peter........................ heute Geburtstag.(haben)
b. Du ........................ morgen das Brot ....... (einkaufen)
c. Meine Schwester ............... sehr gut Deutsch. (sprechen)
d. Frau Meier ..................... im Winter nach Mexico. (fahren)
e. Was ..................... du gern zum Frühstück? (essen)
f. .................... ihr glücklich? (sein)
g. Peter ....................... ein Buch. (lesen)
h. Die Schüler .................... in die Klasse und .................auf den Lehrer. (gehen, warten)

2. Wstaw rodzajnik w odpowiednim przypadku: Nominativ, Dativ, Akkusativ

a. Siehst du ................ Hund(der) dort?.
b. Ich danke ................. Opa(der) für das Geschenk.
c. Moni gibt .................Freundin(die) ....................... Buch(das).
d. Das ist ................ Kind(das) von Eva.
e. Helfen Sie................. Frau(die) beim Aussteigen!
f. Der Polizist zeigt ............... Jungen(die-Plural) ..................Weg(der) zum Stadion.

3. Wstaw zaimek dzierżawczy do wskazanej w zdaniu osoby: mein, dein........

a. Herr Alt, vergessen Sie ........................... Hut nicht!
b. Ich sehe ............................ Mutter.
c. Wir kennen .................... Lehrer noch nicht.
d. Andreas, zeig mir bitte ......................... Heft!
e. Professor Taube kennt sehr gut ........................... Studenten

4. Zapisz liczebnik cyframi lub słownie
a. zweitausendneunhundertsiebenundvierzig-
b. achthundertdreiundsechzig
c. 31-
d. 17-

5. Zapytaj o godzinę a następnie zapisz:

........................................?

a. 8.30-
b. 13.10-
c. 21.45-

6. Utwórz pytania do poniższych zdań.

a. Das Kind ist sieben Jahre
alt.-........................................
b. Wir gehen heute in die Disco mit. - ........................................
d. Herr Weise trinkt überhaupt kein Bier........................................
e. Sandra und Mat kommen aus Australien.- ........................................
f. Du hast viel Zeit am Wochenende........................................

7. Przetłumacz poniższe słowa, podaj rodzajnik: der,die,das

a.niedziela- b.łazienka-
c.wrzesień- d. łóżko-
e.noc-
f. ciocia-
g.pokój- h.dziadek-
i.dom-
j. szkoła-

8. Zaprzecz poniższe zdania za pomocą przczeń: kein, keine lub nicht.

a. Das Essen schmeckt sehr gut.-........................................
b. Das ist doch eine Katze.-........................................
c. Martin mag viele Bücher lesen.- ........................................
d. Der Zug kommt immer pünktlich an........................................

9. Wstaw odpowiedni przyimek: mit, ohne, fur, zu, bei, nach, aus, von oraz rodzajnik rzeczownika tam gdzie jest to niezbędne.

a. Das Kind schreibt ........ ......... Bleistift.
b. Das Geschenk ist .......... ........... Mann.
c. Ich gehe jetzt ......... ........... Peter.
d. Er trinkt Kaffee .......... Zucker.

10. Napisz parę zdań na jeden z poniższych tematów. (min 6 zd.)

a. Was machst du in der Freizeit? B. Meine Familie. C. Mein Zimmer.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.