X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23577
Przesłano:
Dział: Języki obce

He goes to school by bus - ćwiczenia gramatyczne. Konspekt zajęć dla kl. IV

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasa: IV
Czas trwania: 45 min
Temat zajęć: He goes to school by bus– ćwiczenia gramatyczne.
Pomoce dydaktyczne : laptop, tablica interaktywna, karty obrazkowe z nazwami czynności, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, tablica, mazaki, karty wyrazowe- nazwy czynności dnia codziennego
Cel główny:
Poznanie zasad tworzenia zdań twierdzących w czasie Present Simple. Czytanie historyjki: „Tomek and friends.”
Cele operacyjne
Uczeń zna:
• zasady tworzenia zdań twierdzących w 3. os. l. poj. w czasie Present Simple
• zasady określania godzin
• treść historyjki: „Tomek and friends”

Uczeń potrafi:
• zbudować zdanie w czasie Present Simple
• rozróżniać zdania w tym czasie
• opisać czynności dnia codziennego
• określić godziny wykonywania różnych czynności
• poszerzyć materiał leksykalny o słownictwo zawarte w zdaniach
• zrozumieć ogólny sens tekstu
• wyszukać proste informacje szczegółowe w tekście
• współpracuje w grupie

Metody i formy pracy:
-metoda gramatyczno- tłumaczeniowa
- komunikacyjna
- audiolingwalna
- aktywizująca
- praca z całą klasą, w parach, w grupach, indywidualna
- metody podające (rozmowa, objaśnianie poleceń)
- metody czynnościowe (wykonywanie poleceń, wykonywanie zadań).


PRZEBIEG ZAJĘĆ

FAZA WSTĘPNA
1.Powitanie.
2. Sprawdzenie zadania domowego w ćwiczeniach str.56

FAZA REALIZACJI
1.Uczniowie losują kartki z wyrażeniami i gestami pokazują je. Pozostali odgadują
i tworzą zdania typu: You go to school.
Wyrażenia:
- go to school
- do my homework
- get up
- go to bed
- have a shower
- play with my friends
- play computer games
2.Uczniowie patrzą na obrazki historyjki i opowiadają o tym, co dzieci robią i gdzie się znajdują.
3.Słuchanie i czytanie historyjki.
4.Uczniowie czytają opowiadanie w grupach , a następnie wybrana grupa prezentuje opowiadanie.
5.Zad. 2/ 75- uczniowie poprawiają niezgodne z prawdą informacje zawarte
w poniższych zdaniach.
6.Zad.3/ 75- uczniowie tłumaczą wyrażenia:
That’s a joke!
I know.
Hurry up!
It’s too late!
7.Zad. 4/75- uczniowie słuchają i powtarzają, a następnie zwracają uwagę na zasady tworzenia zdań w czasie Present Simple (3osoba l. poj.)
8.Sześcioro uczniów wychodzi na środek klasy i otrzymuje karty wyrazowe: HE, SHE, PLAYS, LIKES, FOOTBALL, ENGLISH. Uczniowie tworzą prawidłowe zdania przyczepiając karty do tablicy. Wszyscy przepisują zdania do zeszytu uzupełniając notatkę o regułę dotyczącą tworzenia zdań w czasie Present Simple.
9.Zad. 5/75- uczniowie tworzą właściwe formy czasowników.
10.Zad. 6/75- Uczniowie uzupełniają luki w tekście stosując czasowniki z zad. 5.
11.W zeszycie uczniowie opisują w pięciu zdaniach czynności wykonywane przez wybranego członka rodziny.

FAZA PODSUMOWUJĄCA
1.Podsumowanie zajęć: wybrany uczeń mówi zdanie związane z codzienną rutyną na temat kolegi lub koleżanki, np. Kasia gets up at seven o’clock. Osoba, której to zdanie dotyczy potwierdza je lub zaprzecza mówiąc true lub false .
2.Zadanie i objaśnienie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń str. 58
3.Ocena pracy uczniów, pożegnanie
4.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.