X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23494
Przesłano:

Rozkład materiału z fizyki dla klasy III - zakres rozszerzony

1.Lekcja organizacyjna. Zasady BHP na lekcjach. Wymagania edukacyjne.
• pracownia fizyczna
• przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej i wymagania edukacyjne
2.Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu.
3.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
4.Zjawisko samoindukcji.
5.Prąd zmienny
6.Obwody prądu przemiennego.
7.Transformator
8.Powtórzenie wiadomości
9.Praca klasowa.
10.Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody
11.Matematyczny opis ruchu harmonicznego
Współrzędne: położenia, prędkości i przyspieszenia w ruchu harmonicznym
12.Okres drgań w ruchu harmonicznym
13.Energia w ruchu harmonicznym
14.Wahadło matematyczne.
15..Drgania wymuszone i rezonansowe
16.Właściwości sprężyste ciał stałych
17.Pojęcie fali. Fale podłużne i poprzeczne
18.Wielkości charakteryzujące fale
19.Funkcja falowa dla fali płaskiej
20.Interferencja fal o jednakowych amplitudach i częstotliwościach
21.Zasada Huygensa
22.Zjawisko dyfrakcji
23.Interferencja fal harmonicznych wysyłanych przez identyczne źródła
24.Fale akustyczne
25.Zjawisko Dopplera
25.Powtórzenie wiadomości
26.Praca klasowa.
27.Wiadomości wstępne z optyki.
28.Zjawisko odbicia i załamania światła
29.Zwierciadła
30.Przejście światła przez płytkę równoległościenną i pryzmat
31.Soczewki
32.Rozszczepienie światła białego w pryzmacie
33.Dyfrakcja i interferencja światła
34.Zjawisko polaryzacji światła
35.Zjawisko fotoelektryczne. Kwantowy model światła
36.Model Bohra budowy atomu wodoru
37.Laser
38.Właściwości optyczne ciał
39.Powtórzenie wiadomości
40.Praca klasowa.
41.Modele przewodnictwa
42.Podstawy elektroniki półprzewodnikowej
43.Nadprzewodnictwo
44.Fizyczne podstawy telekomunikacji
45.Powtórzenie i sprawdzenie
46.Promieniotwórczość naturalna.
47.Jądro atomu i jego budowa .
Izotopy i prawo rozpadu
48.Równoważność masy i energii. Energia wiązania. Pojęcie deficytu masy. Deficyt masy w fizyce jądrowej
49.Reakcje jądrowe.Energetyka jądrowa. Reaktory a broń jądrowa.
50.Kontrolowana reakcja rozszczepienia. Reaktory. Reakcja niekontrolowana. Bomba atomowa. Bomba wodorowa.
Perspektywy fuzji kontrolowanej
51.Promieniotwórczość, jej zastosowania i zagrożenia. Wpływ promieniowania na tkankę biologiczną. Zastosowania medyczne
52.Powtórzenie i sprawdzenie
53.Praca klasowa
54.Fale materii. Dowody eksperymentalne falowych cech cząstek. Dualizm korpuskularno-falowy. Kwantowy opis ruchu cząstek
55.Pomiar makroskopowy w fizyce a pomiary w mikroświecie kwantowym. Niepewności pomiarowe a zasada nieoznaczoności. Wpływ pomiaru w mikroświecie na stan obiektu.
56.Fizyka makroskopowa jako granica fizyki układów kwantowych
57.Zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm w opisie przyrody. Elementy metodologii nauk.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.