X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23495
Przesłano:

Rozkład materiału z fizyki dla klasy II - zakres rozszerzony

1 Wstęp Lekcja organizacyjna. Zasady BHP na lekcjach. Wymagania edukacyjne.
• pracownia fizyczna
• przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej i wymagania edukacyjne
2 Opis ruchu postępowego Elementy działań na wektorach
3 Opis ruchu postępowego Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne opisujące ruch
4 Opis ruchu postępowego Opis ruchu w jednowymiarowym układzie współrzędnych
5 Opis ruchu postępowego Opis ruchu w dwuwymiarowym układzie współrzędnych
6 Opis ruchu postępowego Rozwiązywanie zadań
7 Opis ruchu postępowego Powtórzenie wiadomości
8 Opis ruchu postępowego Praca klasowa
9 Siła jako przyczyna zmian ruchu Klasyfikacja poznanych oddziaływań
10 Siła jako przyczyna zmian ruchu Zasady dynamiki Newtona
11 Siła jako przyczyna zmian ruchu Ogólna postać drugiej zasady dynamiki
12 Siła jako przyczyna zmian ruchu Zasada zachowania pędu dla układu ciał
13 Siła jako przyczyna zmian ruchu Tarcie
14 Siła jako przyczyna zmian ruchu Siły w ruchu po okręgu
15 Siła jako przyczyna zmian ruchu Opis ruchu w układach nieinercjalnych
16 Siła jako przyczyna zmian ruchu Rozwiązywanie zadań
17 Siła jako przyczyna zmian ruchu Powtórzenie wiadomości
18 Siła jako przyczyna zmian ruchu Praca klasowa
19 Praca, moc, energia mechaniczna Iloczyn skalarny dwóch wektorów
20 Praca, moc, energia mechaniczna Praca i moc
21 Praca, moc, energia mechaniczna Energia mechaniczna. Rodzaje energii mechanicznej
22 Praca, moc, energia mechaniczna Zasada zachowania energii mechanicznej
23 Praca, moc, energia mechaniczna Rozwiązywanie zadań
24 Praca, moc, energia mechaniczna Powtórzenie wiadomości
25 Praca, moc, energia mechaniczna Praca klasowa
27 Zjawiska hydrostatyczne Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala
28 Zjawiska hydrostatyczne Prawo Archimedesa
29 Zjawiska hydrostatyczne Zastosowanie prawa Archimedesa do wyznaczania gęstości
30 Zjawiska hydrostatyczne Rozwiązywanie zadań
31 Zjawiska hydrostatyczne Powtórzenie wiadomości
32 Zjawiska hydrostatyczne Praca klasowa
33 Pole grawitacyjne O odkryciach Kopernika i Keplera
34 Pole grawitacyjne Prawo powszechnej grawitacji
35 Pole grawitacyjne Pierwsza prędkość kosmiczna
36 Pole grawitacyjne Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym
37 Pole grawitacyjne Natężenie pola grawitacyjnego
38 Pole grawitacyjne Praca w polu grawitacyjnym
39 Pole grawitacyjne Energia potencjalna ciała w polu grawitacyjnym
40 Pole grawitacyjne Druga prędkość kosmiczna
41 Pole grawitacyjne Stan przeciążenia. Stany nieważkości i niedociążenia
42 Pole grawitacyjne Rozwiązywanie zadań
43 Pole grawitacyjne Powtórzenie wiadomości
44 Pole grawitacyjne Praca klasowa
45 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Iloczyn wektorowy dwóch wektorów
46 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Ruch obrotowy bryły sztywnej
47 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Energia kinetyczna bryły sztywnej
48 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły
49 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Moment pędu bryły sztywnej
50 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Analogie występujące w opisie ruchu postępowego i obrotowego
51 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Złożenie ruchu postępowego i obrotowego – toczenie
52 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Rozwiązywanie zadań
53 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Powtórzenie wiadomości
54 Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Praca klasowa
55 Niepewności pomiarowe Wiadomości wstępne. Niepewności pomiarów bezpośrednich (prostych)
56 Niepewności pomiarowe Niepewności pomiarów pośrednich (złożonych)
57 Niepewności pomiarowe Graficzne przedstawianie wyników pomiarów wraz z ich niepewnościami
58 Niepewności pomiarowe Dopasowanie prostej do wyników pomiarów
59 Doświadczenia Opisujemy rozkład normalny
60 Doświadczenia Wyznaczamy wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym
61 Doświadczenia Badamy ruch po okręgu
62 Doświadczenia Wyznaczamy współczynnik tarcia kinetycznego za pomocą równi pochyłej
63 Doświadczenia Sprawdzamy drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego
64 Doświadczenia Wyznaczamy wartość przyspieszenia ziemskiego
65 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody
66 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Matematyczny opis ruchu harmonicznego
– Współrzędne: położenia, prędkości i przyspieszenia w ruchu harmonicznym
– Okres drgań w ruchu harmonicznym
– Energia w ruchu harmonicznym
67 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Wahadło matematyczne
68 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Drgania wymuszone i rezonansowe
69 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Właściwości sprężyste ciał stałych
70 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Pojęcie fali. Fale podłużne i poprzeczne
71 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Wielkości charakteryzujące fale
72 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Funkcja falowa dla fali płaskiej
73 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Interferencja fal o jednakowych amplitudach i częstotliwościach
74 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Zasada Huygensa
75 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Zjawisko dyfrakcji
76 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Interferencja fal harmonicznych wysyłanych przez identyczne źródła
78 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Fale akustyczne
79 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Zjawisko Dopplera
80 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Rozwiązywanie zadań
81 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Powtórzenie wiadomości
82 Ruch harmoniczny (drgania) i fale mechaniczne Praca klasowa
83 Zjawiska termodynamiczne Mikroskopowe modele ciał makroskopowych. Gazy. Ciecze. Ciała stałe
84 Zjawiska termodynamiczne Temperatura. Zerowa zasada termodynamiki
85 Zjawiska termodynamiczne Energia wewnętrzna. Ciepło. Pierwsza zasada termodynamiki
86 Zjawiska termodynamiczne Równanie stanu gazu doskonałego. Równanie Clapeyrona
87 Zjawiska termodynamiczne Praca siły zewnętrznej przy zmianie objętości gazu
88 Zjawiska termodynamiczne Przemiany gazu doskonałego
89 Zjawiska termodynamiczne Ciepło właściwe i molowe
90 Zjawiska termodynamiczne Przemiana adiabatyczna
91 Zjawiska termodynamiczne Silniki cieplne. Cykl Carnota. Druga zasada termodynamiki
92 Zjawiska termodynamiczne Topnienie i krzepnięcie. Parowanie i skraplanie. Sublimacja i resublimacja. Wrzenie i skraplanie w temperaturze wrzenia
93 Zjawiska termodynamiczne Rozszerzalność termiczna ciał
94 Zjawiska termodynamiczne Transport energii przez przewodzenie i konwekcję
95 Zjawiska termodynamiczne Rozwiązywanie zadań
96 Zjawiska termodynamiczne Powtórzenie wiadomości
97 Zjawiska termodynamiczne Praca klasowa
98 Pole elektryczne Wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych
99 Pole elektryczne Prawo Coulomba. Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku
100 Pole elektryczne Natężenie pola elektrostatycznego
101 Pole elektryczne Zasada superpozycji natężeń pól
102 Pole elektryczne Przewodnik naelektryzowany
103 Pole elektryczne Praca w polu elektrostatycznym
– Praca w polu elektrostatycznym jednorodnym
– Praca w centralnym polu elektrostatycznym
104 Pole elektryczne Energia potencjalna cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
105 Pole elektryczne Wzór ogólny na pracę w polu elektrostatycznym
106 Pole elektryczne Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika. Przewodnik w polu elektrostatycznym
107 Pole elektryczne Pojemność elektryczna ciała przewodzącego Kondensator
108 Pole elektryczne Pojemność kondensatora płaskiego
109 Pole elektryczne Energia naładowanego kondensatora
110 Pole elektryczne Dielektryk w polu elektrostatycznym
111 Pole elektryczne Rozwiązywanie zadań
112 Pole elektryczne Powtórzenie wiadomości
113 Pole elektryczne Praca klasowa
114 Prąd stały Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu
115 Prąd stały Pierwsze prawo Kirchhoffa
116 Prąd stały Prawo Ohma dla odcinka obwodu
117 Prąd stały Od czego zależy opór przewodnika?
118 Prąd stały Praca i moc prądu elektrycznego
119 Prąd stały Łączenie szeregowe i równoległe odbiorników energii elektrycznej
120 Prąd stały Siła elektromotoryczna źródła energii elektrycznej
121 Prąd stały Prawo Ohma dla obwodu
122 Prąd stały Drugie prawo Kirchhoffa
123 Prąd stały Rozwiązywanie zadań
124 Prąd stały Powtórzenie wiadomości
125 Prąd stały Praca klasowa
126 Doświadczenia Pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny
127 Doświadczenia Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy lub ciała stałego
128 Doświadczenia Badanie kształtu linii pola elektrostatycznego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.