X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23459
Przesłano:

Program zajęć z koszykówki

Agnieszka Rek
nauczyciel wychowania fizycznego
LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego
w Warszawie

PROGRAM ZAJĘĆ Z KOSZYKÓWKI

Wstęp

Program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych podnoszeniem swojej sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki.
Celem głównym jest wytworzenie u uczniów nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli pełnienia różnych ról z tym związanych poprzez uczestnictwo
w zajęciach oraz udział w zawodach sportowych.
Podczas zajęć uczniowie powinni opanować złożone elementy techniki i taktyki gry z zakresu koszykówki. Ważnym elementem zajęć jest utrwalanie wśród uczniów zasad „ fair play”. Dobrowolność zajęć doskonali u uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do systematycznego i aktywnego uprawiania sportu. Koszykówka należy do najbardziej popularnych gier zespołowych. Dyscyplina ta wyzwala u uczniów indywidualną inicjatywę oraz kształtuje nawyki współpracy w grupie.
Oprócz walorów fizycznych i ruchowych zajęcia z koszykówki propagują nawyki zdrowego stylu życia, kształtują również cechy psychiczne uczestników zajęć, ich charakter
i umiejętność współpracy w grupie, uczą szacunku dla innych, dyscypliny wewnętrznej, poczucia własnej wartości, jednym słowem - wychowują.
Osoby uczęszczające na te zajęcia będą mogły sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności techniczno- taktycznych uczestnicząc w rozgrywkach i turniejach międzyszkolnych.

Cele edukacyjne:

1.Wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej, wypoczynku, podnoszenia sprawności i pomnażania zdrowia ( propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, rekreację, aktywność fizyczną, rozbudzenie nawyku kontynuowania najprostszej formy ruchu przez cale życie ).
2.Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3.Doskonalenie elementów techniki i taktyki z zakresu koszykówki.
4.Działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej określenia roli czasu wolnego
i wypoczynku w rzeczywistości.
5.Realizowanie walorów koszykówki w różnych jej odmianach poprzez kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
6.Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące historii koszykówki w Polsce i na świecie, przepisów gry
i sędziowania.
7.Osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
8.Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa.
9.Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Cele operacyjne:

Uczestnik zajęć powinien:
- czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa
w zajęciach,
- umieć przygotować swój organizm do wysiłku,
- rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność
i samodzielność,
- znać podstawowe przepisy z koszykówki,
- znać własne zdolności motoryczne i umieć
dokonać samooceny,
- znać i prawidłowo stosować nazewnictwo sportowe,
- stosować nabyte wiadomości i umiejętności
w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,
- rozwijać umiejętności współpracy w grupie,
- rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągać
wyższe wyniki sprawności fizycznej.

Cele ogólne:

1.Ogólne zapoznanie z grą ( przepisy, udział w rozgrywkach).
2.Zapoznanie uczniów z zasadami gry i sędziowania
w koszykówce.
3.Wykształcenie cech przydatnych zarówno w życiu jak
i w grze ( inicjatywa, pomysłowość ,zdecydowanie).
4.Wszechstronne przygotowanie fizyczne ogólne
i specjalistyczne.
5.Wpojenie umiejętności postępowania zespołowego.
6.Doskonalenie poziomu zdolności motorycznych : szybkości, zwinności, skoczności, gibkości, siły i wytrzymałości.
7.Doskonalenie nawyku prawidłowej postawy.
8.Doskonalenie elementów techniki gry.
9.Doskonalenie elementów taktyki gry.
10.Eliminowanie błędów technicznych i taktycznych.
11.Doskonalenie współpracy w zespole, kształtowanie postaw „fair play”.
12.Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów
w koszykówce.
13.Kontrola i ocena sprawności ogólnej i specjalnej.
14.Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
15.Udział w zawodach sportowych.
16.Odnowa biologiczna- formy.
17.Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacja siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości.
18.Rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii witalnej w stronę aktywności fizycznej ( ukierunkowanie na pożyteczną formę spędzania czasu wolnego).
19.Przeciwdziałanie uzależnieniom ( profilaktyka uzależnień).
20.Wyselekcjonowanie najzdolniejszej młodzieży, która będzie mogła kontynuować szkolenie w wybranej dyscyplinie sportowej w klubach działających na terenie Ursynowa.

Zadania szkoły:

1.Umożliwienie zorganizowania zajęć pozalekcyjnych.
2.Udostępnienie sali gimnastycznej i sprzętu sportowego.
3.Propagowanie wśród uczniów czynnego wypoczynku i nawyku zdrowego stylu życia.
4.Wspierać prozdrowotne działania ucznia.

Tematyka zajęć:

I.Nauka i doskonalenie elementów techniczno-taktycznych
w obronie:
1.Postawy – pozycje w obronie:
a.krycie przeciwnika bez piłki,
- daleko od kosza
- pod koszem
- w średniej odległości,
b.naprzeciw przeciwnika z piłką (daleko od kosza j/w).
2.Poruszanie się w obronie:
a.podstawowe założenia,
b.odpowiednio do zamierzeń atakującego:
- przy rozpoczęciu kozłowania
- przy kozłującym przeciwniku
- przy rzutach z daleka
- przy rzutach ze średniej odległości
- przy rzutach pod koszem
- przy rzutach z wyskoku.
3.Technika specjalistyczna:
a.walka „na tablicach” – zastawianie,
b.ustawienie się przy rzutach sędziowskich i wolnych,
c.przechwytywanie i wygarnianie piłki.
II.Nauka i doskonalenie elementów techniczno-taktycznych w ataku:
1.Poruszanie się bez piłki:
- zmiana szybkości
- zmiana kierunków zatrzymanie się i zwody.
2.Poruszanie się z piłką:
- rozpoczęcie kozłowania
- kozłowanie
- zatrzymanie się z piłką
- obroty
- zwody, wprowadzenie przeciwnika w błąd
- podanie piłki
- rzuty.
3.Technika specjalistyczna:
- wyminięcie przeciwnika
- zasłony
- „walka na tablicach”
- ustawianie się przy rzutach sędziowskich i wolnych.
III.Nauczanie elementów techniki:
1.Pokaz i objaśnienie ćwiczeń mające na celu zapoznanie ucznia z prawidłowym wykonaniem danego elementu i jego zastosowanie w grze.
2.Nauczanie i doskonalenie elementów technicznych początkowo w prostej formie i przechodzenie do ćwiczeń trudniejszych
i nowych.
3.Stosowanie pewnych elementów technicznych w formie fragmentów gry oraz gry szkolnej.
4.Doskonalenie w czasie gry właściwej.

Dziękuję
Agnieszka Rek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.