X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23381
Przesłano:

Niedobór masy jądra atomowego. Energia wiązania. Konspekt lekcji fizyki

Bożena Bator 15.11.2013r

Konspekt lekcji fizyki i astronomii

Klasa: III b1 Liceum Ogólnokształcącego

Temat: Niedobór masy jądra atomowego. Energia wiązania.

Cele ogólne lekcji:

1. Zapoznanie uczniów z pojęciami:
- niedobór masy jądra atomowego ( defekt masy, ubytek masy, deficyt masy ),
- energia wiązania jądra atomowego,
- energia właściwa.

2. Kształtowanie w uczniach umiejętności opisywania budowy jądra atomowego i jego własności.
3. Rozwijanie zdolności umysłowych poprzez stosowanie podczas lekcji języka symboli fizycznych,
4. Integrowanie uczniów poprzez pracęw grupach.

Cele operacyjne lekcji:

Uczeń po zakończonej lekcji powinien:
- umieć obliczyć masę teoretyczną jądra atomowego,
- wiedzieć, że masa rzeczywista jądra jest mniejsza od masy teoretycznej,
- umieć zapisać wzór na niedobór masy jądra atomowego,
- obliczyć niedobór masy jądra atomowego,
- znać wzór na energię wiązania jądra atomowego,
- obliczyć energię wiązania dla przykładowego jądra atomowego,
- zamienić energię wiązania z jednostek [J] na [eV].

Metody nauczania:

- metoda podająca,
- praca z podręcznikiem,
- praca w grupach.

Typ lekcji:

- lekcja o charakterze poznawczym

Środki dydaktyczne:

- podręcznik,
- tablica,
- kartki z rysunkami jądra atomowego,
- kartki z poleceniami obliczeń.


Przebieg lekcji:

Część organizacyjna

- przywitanie uczniów,
- sprawdzenie listy obecności.

Część rozwijająca

- przypomnienie przez uczniów wiadomości z poprzednich lekcji niezbędnych do przeprowadzenia aktualnej lekcji podlegające ocenie,
- podanie tematu lekcji,
- zadanie przez nauczyciela pytania związanego z obliczeniem masy jądra atomowego,
- po uzyskanej poprawnej odpowiedzi naprowadzenie uczniów na fakt istnienia różnicy między masą teoretyczną a masą rzeczywistą jądra,
- wspólne zastanawianie się nad powodem istnienia niedoboru masy jądra i dojście do prawidłowego wniosku,
- zapisanie przez uczniów w zeszycie wzorów na niedobór masy jądra, energię wiązania oraz na energię właściwą,
- polecenie przez nauczyciela , aby klasa usiadła w kilkuosobowych grupach,
- rozdanie kartek z poleceniem obliczenia niedoboru masy , energii wiązania i energii właściwej dla wybranych jąder atomowych.

Część podsumowująca

- poproszenie chętnych uczniów o powtórzenie poznanych podczas lekcji wiadomości,
- w przypadku niezrozumienia pewnych wiadomości ponowne wyjaśnienie,
- zadanie uczniom zadania domowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.