X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23392
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
za I semestr roku szkolnego 2013/2014

mgr Agnieszka Grabarczyk-Ciesielska
nauczyciel mianowany
Publiczne Przedszkole nr 4 w Radomsku

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie stażu objętym powyższym sprawozdaniem zrealizowałam następujące zadania:

§8 ust.2 pkt 1
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Ad. Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Gromadziłam w „Teczce Awansu Zawodowego” ciekawe scenariusze zajęć, spotkań z rodzicami i imprez okolicznościowych oraz potwierdzenia oraz inną dokumentację potrzebną do postępowania kwalifikacyjnego. Uczestniczyłam w szkoleniu instruktażowym dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela.
2. Ad. Kształcenie i doskonalenie zawodowe.
Systematycznie korzystałam z literatury fachowej , t j: czasopismo „Bliżej Przedszkola”, czasopismo „Wychowanie Przedszkolne”, „Nauczycielka Przedszkola”, portale internetowe: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www. wsip.pl, www.nowaera.pl, co podniosło jakość mojej pracy, pozwoliło rozwijać się i poszukiwać nowych, ciekawych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.
3. Ad. Wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy.
Wzbogaciłam swój warsztat pracy układając i gromadząc scenariusze ciekawych zajęć :, scenariusz warsztatów plastyczno-konstrukcyjnych dla dzieci z rodzicami „Dynia znana i nieznana”, scenariusz imprezy „Dzień Edukacji Narodowej ”, scenariusz imprezy „Spotkanie jasełkowe”, Większość z nich opierała się na wykorzystaniu metod aktywizujących dziecko, co znacznie podniosło walory prowadzonych zajęć i przyniosło lepsze efekty wychowawczo-dydaktyczne. Wykonywałam wiele pomocy dydaktycznych do zajęć, dekoracji sali, scenografii do przedstawień, zajmowałam się gromadzeniem strojów i rekwizytów przydatnych do prowadzenia działalności teatralnej oraz ciekawych materiałów i narzędzi plastycznych. Wzbogaciłam tym samym bazę pomocy dydaktycznych, wyposażenie kącików zainteresowań i przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy swojej i przedszkola.
5. Ad. Wdrożenie przedsięwzięć założonych w autorskim programie edukacji teatralnej „Mała Scena Przedszkolaka”
W ramach wdrażania programu edukacji teatralnej „Mała Scena Przedszkolaka” przygotowałam, opracowałam i przeprowadziłam warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzicami „Dyniowe stworki i lampiony”.
Prowadziłam cykl zajęć warsztatowych dla dzieci, zapoznający je z różnorodnymi technikami plastycznymi, co w przyszłości (w starszych grupach) pozwoli im wykonywać złożone technicznie projekty plastyczne. Moim celem jest doskonalić ich warsztat tak, aby wkrótce mogły brać udział w tworzeniu elementów dekoracji sali i scenografii do przedstawień. Podczas zajęć dzieci poznały różne techniki plastyczne: malowanie farbami plakatowymi, malowanie plasteliną, rysowanie nitką , barwienie rurką do napojów, obrazek z kleksa, stemplowanie palcem, dłonią gąbką, korkiem, ziemniakiem, jabłkiem, masa solna, malowanie pastą do zębów.
Byłam organizatorką przedstawienia teatralnego dla dzieci w wykonaniu nauczycieli pt. „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” oraz odtwórczynią postaci tytułowej. Przygotowałam scenografię i stroje. Dzieci poznały kolejną technikę teatralną – grę aktorską, Przekonały się w jaki sposób kostium pomaga wcielić się w graną postać. Przedstawienie zostało zorganizowane w ramach cyklicznych spotkań teatralnych realizowanych do programu MSP. Przedsięwzięcie zakładało wzbogacenie doświadczeń i wiedzy o teatrze, dla dzieci, rozwijanie umiejętności aktorskich i wyzwalanie twórczej ekspresji teatralnej dla nauczycieli. Podjęte działania przyniosły spodziewane efekty.
6. Ad. Realizacja planu działań ekologicznych Przedszkola na rok szkolny 2013/2014.
W ramach realizacji koncepcji przedszkola przeprowadziłam cykl zajęć i innych działań edukacyjno-wychowawczych w blokach tematycznych:
I „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
– prowadziłam zajęcia wprowadzające w tematykę, poszerzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestniczyłam wraz z dziećmi w spotkaniu z policjantami wydziału drogowego w naszym przedszkolu.
Przy znaczącej pomocy jednego z rodziców, zorganizowałam wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, gdzie dzieci miały możliwość zapoznać się z różnymi aspektami pracy policjanta.
II „FESTIWAL WITAMIN”- prowadziłam zajęcia wprowadzające w tematykę, poszerzające wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia. Wspólnie z dziećmi przyrządziliśmy owocowe szaszłyki i kolorową sałatkę z owoców – przedszkolaki miały możliwość doskonalenia swojej samodzielności podczas działań kulinarnych, poznania nowych wrażeń smakowych oraz przezwyciężenia oporów przed spożywaniem niektórych pokarmów.
Zorganizowałam warsztatowe spotkanie z rodzicami pod hasłem: „Dynia znana i nieznana”, na które przygotowałam z dziećmi przedstawienie na temat walorów dyni ilustrowane pokazem multimedialnym. Rozdałam rodzicom przepisy na dyniowe przysmaki oraz jadłospisy zawierające 5 porcji warzyw i owoców dziennie (ułożone z dziećmi podczas zajęć), co miało na celu eliminowanie błędów żywieniowych jakie popełniają. Rodzice wraz z dziećmi wykonali lampiony i dyniowe stworki. Było to okazją do poszerzenia doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych dla obu stron, wykazania się pomysłowością, do zacieśnienia więzi grupowych i dobrej zabawy. Mnie, jako nauczyciela, wzbogaciło o kolejne, dobre doświadczenia na polu współpracy z rodzicami.
Byłam organizatorką imprezy dla wszystkich przedszkolaków z naszej placówki pod nazwą „Święto Dyni”, mającej na celu promowanie walorów odżywczych dyni i innych warzyw. Dzieci dowiedziały się za co cenimy dynię i w jaki sposób można ją wykorzystać w kuchni i nie tylko. Przedszkolaki z mojej grupy wzbogaciły się o kolejne doświadczenie aktorskie, występując przed swoimi kolegami. Impreza była okazją do wesołej zabawy przy muzyce oraz sprawdzenia swoich sił podczas zdrowej rywalizacji konkursowej.
III„KLIMATOLUBNE PRZEDSZKOLAKI” CZ.1 – prowadziłam zajęcia wychowawczo-dydaktyczne poruszające zagadnienia dotyczące zjawisk atmosferycznych występujących późną jesienią oraz przygotowania ludzi i zwierząt do zimy. Dzieci obserwowały zjawiska atmosferyczne i zmiany pogody.
Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy najdłuższy (jak się okazało) ogon do latawca na „Święto Latawca” organizowane w przedszkolu.
Rozpoczęłam ponownie sezon dokarmiania ptaków i gromadzenie pokarmu dla gości naszej „Ptasiej Stołówki”
7. Ad. Angażowanie rodziców w życie przedszkola.
We wrześniu 2013r.zorganizowałam i przeprowadziłam w grupie zebranie inauguracyjne z rodzicami, na którym omówiłam sprawy organizacyjne grupy. Pozyskałam rodziców do ścisłej współpracy w grupie, wyłaniając trójkę grupową do Rady Rodziców.
Jeden z rodziców na moją prośbę, pomógł zorganizować bardzo ciekawą wycieczkę do KPP w Radomsku.
Rodzice wspaniale współpracowali się w role podczas warsztatów „Dynia zanana i nieznana”, swobodnie bawiąc się z dziećmi.
Zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprez grupowych, a także kolejny raz wsparli finansowo przedsięwzięcia
Kontynuowałam cykliczne odwiedziny w grupie i głośne czytanie bajek pod hasłem „Czytamy dzieciom” oraz spotkania z domowymi pupilami przedszkolaków.
Zaangażowałam rodziców do wykonywania strojów do występów dzieci na spotkaniu „Dynia znana i nieznana”, „Spotkanie jasełkowe”.
Przez cały okres objęty sprawozdaniem przygotowywałam i umieszczałam informacje, ciekawe artykuły z czasopism fachowych, zaproszenia na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz umieszczałam informacje i zdjęcia z życia grupy na stronie internetowej przedszkola.
Rodzice mogli podziwiać prace dzieci w „Małej Galerii” na tablicy w hallu przedszkolnym.
W listopadzie przeprowadziłam spotkanie z rodzicami dzieci pięcioletnich, na którym omówiłam zbiorowo i indywidualnie wyniki przeprowadzonej diagnozy wstępnej gotowości szkolnej. Przedstawiłam też niektórym z nich indywidualne programy wspierania rozwoju dziecka.
Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami dotyczące postępów dzieci, trudności, wątpliwości itp.
§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Ad. Wykorzystanie Internetu w pracy i codziennym życiu.
Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędnym elementem w pracy nauczyciela. W 2010r. ukończyłam Studia Podyplomowe o kierunku „Informatyka dla nauczycieli” na Politechnice Łódzkiej.
Internet był głównym źródłem aktualnych informacji dotyczących awansu zawodowego i umożliwia mi na bieżąco śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wyszukiwałam potrzebne informacje, poszerzałam wiadomości oraz pozyskiwanie materiałów plików audio, zdjęcia potrzebne do przygotowania zajęć.
Korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli, w celu czerpania z doświadczeń i wiedzy innych.
Odwiedzane przeze mnie często strony to:
www. men. gov.pl. www.awans.net
www.edunews.pl
www.cke.edu.pl
www.literka.pl
www. google.pl
Wcześniej odbyłam szkolenie „Tworzenie stron internetowych BIP” i z powodzeniem prowadzę stronę internetową przedszkola www.pp4 radomsko.wikom.pl redagując i umieszczając na tejże stronie informacje, dokumenty, teksty i zdjęcia z życia przedszkola.
Przesyłałam i odbierałam wiadomości dotyczące naszej placówki używając klienta poczty Tunderbird.
2. Ad. Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych do zajęć edukacyjnych.
Podczas zajęć i imprez grupowych często odtwarzałam muzykę zapisaną w plikach mp3, na płytach CD. Przygotowywałam i wyświetlałam prezentacje multimedialne.
3. Ad. Wykorzystanie techniki komputerowej w codziennej pracy.
Stale wykorzystuję komputer do samodzielnego przygotowania i edycji całej dokumentacji awansu zawodowego oraz każdej innej dokumentacji w codziennej pracy. Edytowałam plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, kwestionariusze ankiet i tp. Wykonywałam ulotki informacyjne. Opracowywałam i wykonywałam ogłoszenia, zaproszenia, materiały informacyjne dla rodziców, ulotki reklamowe, wykonałam projektu ulotki „1% podatku oraz pomoce dydaktyczne do zajęć. Przed umieszczeniem zdjęć dokonywałam ich obróbki w programie komputerowym Picasa i Smart Sav
Prowadziłam obserwację dzieci i diagnozę korzystając z platformy internetowej PWN, generowałam dane porównawcze dotyczące postępów dzieci.
Napisałam program edukacji komputerowej dla starszych przedszkolaków p.t. „Tajemnice Komputera” i prowadziłam zabawy i zajęcia z użyciem komputera.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1.Ad. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
Przygotowałam i przedstawiłam sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo- dydaktycznej za I semestr roku szkolnego 2013/2014 na posiedzenie Rady Pedagogicznej.
2. Ad. Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Byłam opiekunem praktyki podczas zajęć obserwowanych i prowadzonych przez studentkę w mojej grupie. Miałam możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
W ramach dzielenia się doświadczeniami udostępniłam koleżankom opracowanie przedsięwzięcia oraz projekt edukacyjny : „Tajemnice ludzkiego ciała". Przekazałam scenariusze spotkań z rodzicami „ Dynia znana i nieznana”, „ Spotkanie jasełkowe” oraz imprezy „Dzień Nauczyciela w przedszkolu”
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1 Ad. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji teatralnej „Mała Scena Przedszkolaka” – współautorstwo
Wzbogacanie kącika teatralnego - gromadzenie materiałów i rekwizytów „teatralnych” – kostiumy, peruki, suknie, kapelusze, maski i inne.
Prowadzenie na stronie internetowej PP nr4 „Wiadomości Teatralnych z Małej Sceny Przedszkolaka”.
Gromadzenie scenariuszy teatralnych oraz płytoteki z oprawą muzyczną do przedstawień.
Opracowanie cyklicznych warsztatów teatralnych dla dzieci z rodzicami.
Organizowanie cyklicznych „Przedszkolnych Spotkań Teatralnych”
Przygotowanie przedstawienia teatralnego zapoznającego dzieci z różnymi formami teatrzyków - Jesienne spotkania teatralne – „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” - byłam organizatorem, odtwórczynią głównej roli, odpowiadałam za scenografię, kostiumy, przygotowanie ról, prowadzenie części warsztatowej
Przygotowanie dzieci do odgrywania scenek teatralnych i większych ról w przedstawieniach wystawianych przed małą i dużą widownią – „ Dzień Nauczyciela w przedszkolu” - występ dla całej społeczności przedszkolnej, „Dynia znana i nieznana” – występ dla rodziców oraz występ dla całego przedszkola, „Jasełka” występ dla rodziców.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacji komputerowej „Tajemnice Komputera”
Opracowałam program edukacji komputerowej dla przedszkolaków, który staram się wdrażać podczas pracy w grupie. Ma on na celu zapoznanie dzieci z podstawową obsługą komputera, ukazanie przydatności komputera w życiu codziennym, poszerzenie słownika dzieci o nazewnictwo związane z komputerem.
Opracowanie i wdrożenie programów indywidualnego wspierania rozwoju dla kilku dzieci.
Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej dojrzałości szkolnej stwierdziłam konieczność opracowania indywidualnych programów wspierania rozwoju dla czworga dzieci. Po ich wspólnej analizie z rodzicami dzieci, próbuję ujednolicić oddziaływania wychowawcze z domem rodzinnym, żeby zapewnić tym przedszkolakom lepszy start w szkole.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Wycieczka do sklepu samoobsługowego – dział warzywny (organizator), wycieczka do Powiatowej Komendy Policji w Radomsku (organizator), wycieczka do głównego Urzędu Pocztowego w Radomsku (organizator), wycieczka do „ZOO Safari ”w Borysewie (organizator) . . „Szukamy skarbów jesieni” - wycieczka do Parku Świętojańskiego w Radomsku

1. Ad. Promowanie placówki w środowisku lokalnym
Stałe zamieszczanie zdjęć i informacji o działalności przedszkola na stronie internetowej PP nr 4. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point na temat pracy przedszkola w ubiegłym roku szkolnym - dla organu prowadzącego.
Przygotowanie dzieci i ich udział w imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe i instytucje:
- konkurs plastyczny zorganizowany przez PP nr 9, na temat Polski – Praca zbiorowa „Podróże po Polsce”
- konkurs plastyczny „Poznawanie Tuwima” zorganizowany przez Uniwersytet Łódzki wojewódzki – wykonanie pracy zbiorowej z grupą.
- konkurs plastyczny „Orszak Trzech Króli” organizowany przez ZSG nr 5 w Radomsku – udział 3 dzieci
- konkurs plastyczny „Kolorowa jesień” organizowany przez Stadninę Koni „Malutkie” – udział 1 dziecka
- konkurs Piosenki Przedszkolnej „Piosenka pod choinkę”- organizator PP nr 1 w Radomsku –udział 1 dziecka
2. Ad. Organizowanie akcji charytatywnych
W ubiegłym roku szkolnym byłam pomysłodawczynią, organizatorką i koordynatorką akcji charytatywnej w przedszkolu „Złotóweczka dla Koteczka” na rzecz Kociej Arki Noego działającej pod egidą RTOZ. Akcja obejmowała zbiórkę karmy dla kotów, funduszy pieniężnych i zachęcanie do adopcji kotów z KAN. W bieżącym roku szkolnym kontynuuję tę działalność. Dzieciom daje to możliwość uczestnictwa w akcji społecznie użytecznej, budzenie wrażliwości i wyzwalanie empatii. Rozwija poczucie, że razem można zrobić więcej.
Wraz z dziećmi z mojej grupy włączyłam się do akcji „Zeszyt dla żaka” prowadzonej w naszym przedszkolu. Zebraliśmy dużo zeszytów dla potrzebujących dzieci. Przedszkolaki mogły zrozumieć, że są ich rówieśnicy, którzy nie tylko nie mogą mieć drogich zabawek, ale problemem dla ich rodziców jest nawet zakup zwykłych artykułów codziennego użytku.
Byłam koordynatorką akcji „Góra grosza”, do której przyłączyło się nasze przedszkole.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
1.Ad. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną (dział dla dzieci).
Kontynuuję cykliczne, comiesięczne spotkania z gościem, panią A. Kucharską pracownikiem MBP w Radomsku, słuchanie czytanych przez nią bajek. Akcja ma na celu wdrażanie dzieci do obcowania z książką, wpajanie zainteresowań czytelniczych.
Współpraca z Nadleśnictwem Radomsko (dział edukacji)
W październiku, podczas wyjazdu do miejscowości Podświerk na Święto Ziemniaka uczestniczyłam wraz z dziećmi w spotkaniu z panią leśnik Izą Randak i zajęciach edukacyjnych przez nią zorganizowanych.
W styczniu zorganizowałam spotkanie z panią Izą Randak w naszym przedszkolu, w którym wzięły również udział sześciolatki z przedszkoli nr 2, 6 i 9. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Dokarmiamy ptaki zimą”- dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez nauczycieli z MSP, które przygotowałam, wysłuchały pogadanki pani leśnik na temat prawidłowego dokarmiania ptaków, a na koniec sprawdziły swoje umiejętności w Quizie o ptakach pozostających u nas na zimę oraz wysypały pokarm do karmników „Ptasiej Stołówki” w naszym ogrodzie przedszkolnym. Cała impreza na pewno przyczyniła się do lepszego poznania ptasich zwyczajów oraz utrwalenia zdobytych wiadomości przyrodniczych przez dzieci. Dla mnie była to możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami przedszkolnymi oraz instytucjami.
Współpraca z MOPS w Radomsku.
Zgromadziłam i przekazałam znaczną ilość używanych ubrań na rzecz podopiecznych MOPS.
§ 8 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Po codziennej obserwacji jednego z chłopców i częstych rozmowach z matką nakłoniłam ją do skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, podejrzewając ADHD (wiele symptomów) lub inne zaburzenia. Obecnie czekam na wyniki badań specjalistów z poradni.

Opracowała mgr Agnieszka Grabarczyk-Ciesielska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.