X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23374
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości - Wiek XVIII i początek XIX - historia powszechna. Konspekt zajęć

KONSPEKT LEKCJI HISTORII DLA KLASY II Technikum żywienia – zakres podstawowy
PROWADZĄCA: BERNARDYNA LESZCZYŃSKA

TEMAT: Powtórzenie wiadomości -”Wiek XVIII i początek XIX”- historia powszechna.

1.Założenia metodyczne
Cele
Po skończonej lekcji uczeń:
-wie na czym polegały podstawowe założenia doktryny absolutyzmu oświeconego, którzy władcy
reprezentowali te formę rządów w państwach Europy Środkowo- Wschodniej, jakie reformy wprowadzali
w swoich krajach i jakie były ich następstwa,
-zdaje sobie sprawę, że absolutyzm oświecony przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych
państw europejskich,
-charakteryzuje reformy Piotra I Wielkiego w Rosji, Fryderyków w Prusach, Marii Teresy w Austrii,
-zna etapy rewolucji francuskiej,wojny napoleońskiej Francji, wymienia postanowienia kongresu
wiedeńskiego w sprawie polskiej,
-charakteryzuje ustrój Stanów Zjednoczonych, zna założenia konstytucji USA,wyjaśnia pojęcia związane
z tematem
-doskonali umiejętności pracy z mapą, źródłami, atlasem.
Metody pracy
-praca z mapą
-praca z tekstem źródłowym, podręcznikiem
-dyskusja
Środki dydaktyczne
-mapa
-podręcznik
-atlas
-teksty źródłowe


2.Tok lekcji

Część wprowadzająca
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wojen Napoleona z I-VI koalicji oraz ich konsekwencje.
Część właściwa
Rozpoczynając zajęcia nauczyciel wyświetla polecenia na projektorze polecenia dotyczące:
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
wojen napoleońskiej Francji
reform Piotra I Wielkiego w Rosji
reform Fryderyków w Prusach i Marii Teresy w Austrii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozmowa na temat reform przeprowadzonych w Rosji za czasów
Piotra I Wielkiego(przyczyny wprowadzenia reform, klasyfikacja reform i ich znaczenie).
Nauczyciel wspólnie z uczniami czytają teksty źródłowe dotyczące zagadnień z zakresu omawianego materiału. Na podstawie przeczytanego materiału uczniowie rozwiązują zadania. W trakcie zajęć uczeń rozwija umiejętności selekcji materiału i poznanych faktów.

Część podsumowująca
-ocena pracy uczniów

Praca domowa
Praca pisemna: Ocena europeizacji Rosji za czasów Piotra I Wielkiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.