X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23266
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
za okres od 09. 2011 do 06. 2012

Dnia 1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W zredagowanym planie rozwoju zawodowego ujęłam najważniejsze zadania do wykonania podczas całego, prawie trzyletniego, okresu.
Od 3 lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem wychowawcą i nauczycielem. Problematyka tego zaburzenia zainteresowała mnie tak bardzo, że postanowiłam zgłębiać jego tajniki w każdy dostępny i możliwy sposób.
Standardem w mojej pracy są opracowywane przeze mnie, głównie na podstawie skali obserwacyjnej CARS, indywidualne programy pracy terapeutyczno – edukacyjnej dla moich uczniów. Na początku każdego roku staram się przeprowadzić dokładną obserwację ucznia i ustalić jakie treści należy wprowadzić, jakie zmodyfikować, by w pełni odpowiadały możliwościom intelektualnym i rozwojowym moich dzieci.
Najbardziej cieszy mnie fakt, iż dołączyłam do grona specjalistów zainteresowanych i zajmujących się problematyką autyzmu. Z chęcią służę pomocą rodzicom wszystkich uczniów z autyzmem oraz z zaangażowaniem konsultuje się i rozmawiam na temat różnych problemów ze wszystkimi nauczycielami – specjalistami, z którymi współpracuję.

Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego, na początku stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przypomniałam sobie najważniejsze punkty prawa oświatowego.
A oto, co udało mi się zrealizować – moje osiągnięcia od września 2011 roku:

1. „Klub Rodzica” - inicjatywa podjęta z myślą o rodzicach dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, którzy potrzebują wyjątkowego wsparcia i pomocy ze strony specjalistów. Cykliczne spotkania przy kawie i ciastku, w przyjaznej, rodzinnej atmosferze niewątpliwie sprzyjały rozmowom na temat różnych problemów, z którymi borykają się całe rodziny.
2. W grudniu 2011 roku zakończyłam udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera. Vademecum dla Nauczycieli” i organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”. W ramach tego przedsięwzięcia odbyłam następujące szkolenia: „Wykorzystanie technik komputerowej w nauczaniu dzieci niemówiących” (16h), „Wykorzystanie plastyczności mózgu w efektywnym nauczaniu – metoda Tomatisa” (16h), „Integracja sensoryczna” (32h) i „Trening kompetencji społecznych” (16h).
3. Bal Karnawałowy z Koncertem Walentynkowym (14.02) – organizacja i prowadzenie. Na imprezę zaprosiliśmy też przedstawicieli z grupy absolwentów naszej szkoły, dzięki czemu okazaliśmy im naszą sympatię i chęć pomocy oraz wsparcia.
4. W marcu uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez panią Dyrektor w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego na temat Sposobów i metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Było to kurs ściśle psychologiczny dlatego też wiedza na nim zdobyta posłuży nie tylko w pracy ale i również w życiu prywatnym, którego wpływ na karierę zawodową jest udowodniony naukowo.
5. Święto Wiosny (21.03) – współorganizacja i współprowadzenie.
6. Międzynarodowy Dzień Autyzmu (03.04.) - organizacja i prowadzenie. W ramach tych obchodów zorganizowałam spotkanie dla rodzin z dziećmi autystycznymi. Oprócz miłej atmosfery zapewniliśmy gościom możliwość konsultacji ze specjalistami pracującymi u nas w szkole, zabawy muzyczne i warsztaty plastyczne pt: „Wielkanocna Pisanka”.
7. W kwietniu wzięłam udział w sympozjum naukowym pt: „Autyzm – od badań do praktyki klinicznej – perspektywa wielodyscyplinarna” zorganizowanym przez klinikę Chorób Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka, Klinikę Gastroenterologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum terapii Autyzmu SOTIS. Podczas konferencji wygłoszone zostały referaty i odbyły się dyskusje miedzy innymi na tematy jak: ETIOLOGIA AUTYZMU, CECHY AUTYSTYCZNE JAKO OBJAW WRODZONYCH WAD METABOLIZMU, GENETYKA SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO, AUTYZM A ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO, DIETY ELIMINACYJNE W AUTYZMIE – PRAWDY I MITY.
8. „Tydzień Korczakowski”. W kwietniu uczciliśmy Rok Janusza Korczaka. Do współpracy zaprosiłam pana Pawła Wolskiego, który zorganizował warsztaty o Januszu Korczaku, a ja przygotowałam materiały w postaci tekstów biograficznych, filmów i zdjęć dla nauczycieli klas IV – VI i gimnazjum.
9. Współpraca z panią psycholog z fundacji SYNAPSIS oraz zespołem Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Nasza znajomość zaczęła się na szkoleniach o problematyce autyzmu i owocuje, dla mnie, ogromem wiedzy na temat dzieci ze spektrum i ich zaburzeń.
10. „Wtorkowe spotkania z Mamami” - pomysł zrodził się z ogromnej potrzeby indywidualnych rozmów matek moich uczniów. W każdy wtorek, na pierwszej godzinie lekcyjnej mam dla nich czas.
11. Profil szkoły na FACEBOOKU. Od października jestem administratorem strony profilowej naszej placówki na najpopularniejszym obecnie portalu Facebook. Systematycznie staram się zamieszczać tam najważniejsze informacje dotyczące życia naszej szkoły wraz z dokumentacją fotograficzną. W ten też sposób utrzymuję stałe kontakty z absolwentami i innymi przyjaciółmi Różanej.
12. W kwietniu dołączyłam do zespołu d/s promocji placówki.
13. Projekt naukowy – z ogromnym zaszczytem biorę udział w pracach badawczych zespołu fizjoterapeutów ze szpitala MSWiA na temat wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i następowej rehabilitacji na zaburzone zachowania dzieci z autyzmem. Jako pedagog/specjalista pomagam w przeprowadzaniu obserwacji i diagnoz dzieci z zaburzeniami oraz wspieram tę działalność od strony praktycznej, udzielając porad w czasie pracy i ćwiczeń rehabilitacyjnych.
14. Wykorzystując tablicę w pokoju nauczycielskim zamieszczam na niej ogłoszenia i komunikaty dotyczące autyzmu, jego problematyki i nie tylko – min, RAJD NA AUTYZM, MOTHER POWER z okazji zbliżającego się Dnia Matki.
15. Galeria „Mój Świat” - pomysł i stworzenie stałej wystawy ściennej pracy uczniów z autyzmem z klas I – III.
16. Wykorzystanie technik komputerowych (internet) – od dłuższego czasu śledzę informacje zamieszczane nie tylko na polskich stronach internetowych ale i również zagranicznych. Loguję się i korzystam z takich adresów jak: Single Mothers who have Children with Autism, AutisticPlayground i Real Look Autism.
17. Bibliografia – w ciągu mijającego roku szkolnego zapoznałam się z bardzo ciekawymi pozycjami w literaturze naukowej dotyczącej autyzmu i pracy z dziećmi zaburzonymi. Oto niektóre pozycje: Tadeusz Gałkowski, „Usprawnianie dziecka autystycznego w rodzinie”, Barry Neil Kaufman, „Przebudzenie naszego syna. Terapia dzieci autystycznych”, Keith Pennock, „Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu”, Ewa Pisula, „Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie”, Eric Schopler i inn., „Profil psychoedukacyjny PEP-R”, Temple Grandin, Margaret Scenario, „Byłam dzieckiem autystycznym”, Carl Delacato, „Autystyczne dziecko. Dziwne, niepojęte”, Jacek Błeszyński, „Mowa i język dzieci z autyzmem”, Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton, “Autyzm”, Ewa Pisula, “Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia”, Ellen Notbohm “10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem”, Jacek Błeszyński “Alternatywne metody komunikacji”.

Najbliższe plany:
• Współorganizacja Święta Szkoły i Dnia Dziecka;
• Zorganizowanie Święta Rodziny – happening dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca- warsztaty, zabawy przy muzyce i konsultacje.
• Szkolenie z zakresu public relations – Jak skutecznie promować placówkę oświatową.
• Udział w festynie pod hasłem RAJD NA AUTYZM – poszukiwanie inspiracji i promowanie szkoły.

WNIOSKI:
1. Poszerzanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu niewątpliwie korzystnie wpływa na proces terapeutyczny i edukacyjny uczniów;
2. Konieczna jest stała, systematyczna i atrakcyjna współpraca z rodzicami;
3. Nie zniechęcać się porażkami, nie poddawać się błędom bo w pracy z tak trudnymi dziećmi są one nieuniknione.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.