X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23245
Przesłano:

Alkoholizm jako problem społeczny - konspekt lekcji wychowawczej

Data:
Klasa:
Nauczyciel:

Temat: Alkoholizm jako problem społeczny.

Cele lekcji:
• uczeń wie co to jest alkoholizm;
• uczeń wie jakie są skutki zdrowotne i społeczne spożywania alkoholu;
• uczeń potrafi wyjaśnić na czym polega nałóg i jakie mechanizmy nim rządzą;
• uczeń ma świadomość, że alkohol uzależnia, a alkoholizm to choroba;
• uczeń zna objawy uzależnienia od alkoholu;
• uczeń potrafi wskazać miejsca pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem lub współuzależnionym;
• uczeń rozwija umiejętności współdziałania w grupie.

Metody i formy pracy:

• praca w grupach;
• „burza mózgów”;
• dyskusja;
• pokaz.

Środki dydaktyczne:

• prezentacja multimedialna;
• kartki papieru;
• białko jaja kurzego, spirytus, zlewka;
• układanki;
• ankieta.


Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

• czynności organizacyjne – powitanie, sprawdzenie obecności.
• wprowadzenie do lekcji – podanie tematu lekcji
• przedstawienie celu lekcji

Faza realizacyjna:

• uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela: Z czym kojarzy ci się alkohol?
• podział uczniów na 4 grupy – każda z nich ma za zadanie zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:
I – co to jest alkoholizm, alkoholik
II – przyczyny popadania w alkoholizm
III – skutki alkoholizmu
IV – objawy uzależnienia od alkoholu
swoje spostrzeżenia uczniowie spisują na kartkach, po czym jedna osoba z grupy przedstawia odpowiedzi uczniów
• wyjaśnienie pojęcia alkoholizm
• nauczyciel omawia z uczniami przyczyny oraz objawy uzależnienia – prezentacja multimedialna
• wskazanie biologicznych i zdrowotnych skutków picia alkoholu – pokaz – działanie alkoholu na białko jaja kurzego
• wskazanie społecznych skutków picia alkoholu – fragmenty z prasy i Internetu
• wskazanie instytucji, które zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych
• mity i fakty na temat alkoholu

Faza podsumowująca:

• podsumowanie lekcji w formie pracy w grupach – uczniowie mają za zadanie ułożenie trzech kół, na które składają się: przyczyny picia alkoholu, skutki picia alkoholu oraz objawy uzależnienia
• ankieta dla uczniów na temat alkoholu w ich życiu
• pożegnanie uczniów

ZAŁĄCZNIK 1 rozsypanka

Skutki picia alkoholu
Przyczyny picia alkoholu
Objawy uzależnienia


ZAŁĄCZNIK 2

ANKIETA

Ankieta jest anonimowa. Proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania , ponieważ wartość uzyskanego materiału będzie zależała wyłącznie od jego wiarygodności.

1.Czy kiedykolwiek piłeś alkohol?
TAK NIE

2.Jeśli TAK to ile miałeś lat? ................

3.Jaki alkohol spożywałeś?
- piwo
- wino
- wódka
- inne

4.Jak często zdarza Ci się pić alkohol?
- raz w tygodniu
- raz w miesiącu
- okazjonalnie (urodziny, Sylwester)
- wcale

5.Czy zdarzyło Ci się być pijanym?
TAK NIE

6.Jeśli TAK to w jakich okolicznościach?
- w domu
- na wycieczce szkolnej
- na dyskotece
- na urodzinach
- inne

7.Czy byłeś kiedyś zmuszany do picia alkoholu?
TAK NIE

8.Jeśli TAK to w jakich okolicznościach?

........................................

9.Czy Twoi rodzice wiedzą , że piłeś alkohol?
TAK NIE

10.Dlaczego młodzież pije alkohol? (podaj powody)

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.