X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23246
Przesłano:

Charakterystyka owoców suchych - konspekt zajęć

KONSPEKT: Charakterystyka owoców suchych.

Klasa:
Data:
Nauczany przedmiot: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Nauczyciel prowadzący:

Temat lekcji: Charakterystyka owoców suchych.

Dział: Owoce.

Uczeń po lekcji powinien:

• wiedzieć co to są owoce suche
• wymienić owoce suche
• scharakteryzować poszczególne owoce suche
• porównać poszczególne owoce suche pod względem składu chemicznego
• ocenić przydatność poszczególnych owoców suchych
• porównać skład chemiczny owoców suchych i bakalii
• rozpoznawać poszczególne owoce suche

Metody i formy pracy:

• pogadanka
• „burza mózgów”
• analiza wykresów
• ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

• prezentacja
• wykresy
• ćwiczenia utrwalające
• rzutnik multimedialny
• tablica, kreda


Tok lekcji:


Faza wprowadzająca:

• podanie tematu lekcji
• przypomnienie wiadomości dotyczących podziału owoców na poszczególne grupy
• podanie celów i zadań lekcji

Faza realizacyjna:

• wymienienie owoców należących do grupy owoców suchych
• porównanie składu wybranych owoców suchych i bakalii
• przedstawienie składu chemicznego niektórych owoców suchych na wykresach – ćwiczenie 1 - uczniowie wyciągają wnioski dotyczące składu i wartości odżywczej owoców suchych na podstawie wykresów.
• charakterystyka poszczególnych owoców suchych
• zastosowanie owoców suchych
• ćwiczenie 2 – rozpoznawanie poszczególnych owoców suchych

Faza końcowa:

• podsumowanie lekcji:
• podanie zadania domowego:

Proszę dokończyć zdanie:

Orzechy i migdały w porównaniu z innymi owocami charakteryzują się dużą zawartością ............................ , ........................... i ......................... .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.