X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23244
Przesłano:

Zdrowy styl życia - konspekt lekcji wychowawczej

Data:
Klasa:
Nauczyciel:

Temat: Zdrowy styl życia.

Cele lekcji:
Uczeń:
• wie co to jest zdrowie i podaje przykłady czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu;
• wie co to jest zdrowy styl życia;
• rozumie znaczenie aktywności fizycznej;
• zna zasady prawidłowego i zdrowego żywienia;
• potrafi dokonać analizy swojego aktualnego stylu życia;
• potrafi zaplanować zmiany w swoim stylu życia wpływające korzystnie na zdrowie;
• rozumie wpływ swojego stylu życia na zdrowie;
• rozwija umiejętności współdziałania w grupie.

Metody i formy pracy:

• praca w grupach i indywidualna;
• „burza mózgów”;
• metody aktywizujące;
• wykład;
• dyskusja.

Środki dydaktyczne:

• prezentacja multimedialna;
• kartki papieru;
• karty pracy uczniów.


Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

• czynności organizacyjne – powitanie, sprawdzenie obecności
• wprowadzenie do lekcji – podanie tematu lekcji
• przedstawienie celów lekcji

Faza realizacyjna:

• uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela: Co rozumiesz pod pojęciem zdrowie?
• „burza mózgów” – uczniowie podają swoje propozycje definicji „zdrowia”
• przedstawienie różnych definicji i aspektów zdrowia (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne)
• co wpływa na nasze zdrowie – omówienie koła czynników zdrowia według Lalonde’a
• Co to jest styl życia? Co to jest zdrowy styl życia? - „burza mózgów” – uczniowie podają swoje propozycje
• ćwiczenie 1 – „mój aktualny styl życia” – uczniowie wypełniają karty pracy nr 1
• omówienie i podsumowanie ćwiczenia wykonywanego przez uczniów
• podział uczniów na 4 grupy – dwie z nich mają za zadanie zastanowić się nad zachowaniami sprzyjającymi zdrowiu, a dwie kolejne nad zachowaniami zagrażającymi zdrowiu
swoje spostrzeżenia uczniowie spisują na kartkach, po czym jedna osoba z grupy przedstawia odpowiedzi uczniów
• nauczyciel omawia z uczniami jak prowadzić zdrowy tryb życia – prezentacja multimedialna
• ćwiczenie 2 – „mój plan zdrowego stylu” - uczniowie uzupełniają kartę pracy 2 (w razie potrzeby uczniowie mogą opracować kartę w domu i przynieść na następną lekcję)

Faza podsumowująca:

• podział uczniów na 4 grupy – każda z grup ma za zadanie opracować zasady do dekalogu zdrowego stylu życia (na podstawie ćwiczenia 2) – odczytanie opracowanych zasad
• pożegnanie uczniów

KARTA PRACY UCZNIA NR 1

MÓJ AKTUALNY STYL ŻYCIA


KARTA PRACY UCZNIA NR 2


MÓJ PLAN ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.


Problem 1. Właściwe odżywianie się.

Diagnoza – jakie popełniam błędy?
........................................
Co mogę i chcę zrobić natychmiast?
........................................
Co chciałbym zrobić później? (Kiedy?)
........................................

Problem 2. Systematyczna aktywność fizyczna.

Diagnoza – jakie popełniam błędy?
........................................
Co mogę i chcę zrobić natychmiast?
........................................
Co chciałbym zrobić później? (Kiedy?)
........................................

Problem 3. Umiejętność ograniczania ujemnych skutków stresu.

Diagnoza – jakie popełniam błędy?
........................................
Co mogę i chcę zrobić natychmiast?
........................................
Co chciałbym zrobić później? (Kiedy?)
........................................

Problem 4. Wyeliminowanie uzależnień.

Diagnoza – jakie popełniam błędy?
........................................
Co mogę i chcę zrobić natychmiast?
........................................
Co chciałbym zrobić później? (Kiedy?)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.