X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23148
Przesłano:

Sporządzamy swoje wizytówki. Scenariusz zajęć opiekuńczo - wychowawczych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

TEMAT ZAJĘĆ: Sporządzamy swoje wizytówki.
LICZBA WYCHOWANKÓW: 10 – 15 uczniów.
CZAS ZAJĘĆ: 45 minut.
WIEK WYCHOWANKÓW: uczniowie klas I – III gimnazjum specjalnego; uczniowie klas przysposabiających do pracy zawodowej.
MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna / świetlica szkolna.
CELE ZAJĘĆ:
-w zakresie wiadomości:
1. uczeń potrafi powiedzieć czym jest wizytówka;
2. uczeń potrafi powiedzieć, jakie informacje zawiera wizytówka;
-w zakresie umiejętności:
1. uczeń potrafi rozwiązać prostą krzyżówkę;
2. uczeń umie wykonać projekt swojej wizytówki;
-w zakresie postaw i nawyków:
1. uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach;
2. uczeń uważnie słucha poleceń nauczyciela;
3. uczeń zwraca uwagę na zainteresowania, poglądy, marzenia kolegów;
-cele rewalidacyjne:
1.ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej;
2. doskonalenie motoryki „małej”;
3. odreagowanie emocjonalne podczas rysowania.
FORMY PRACY:
-zbiorowa;
-indywidualna.

METODY PRACY:
-słowne (pogadanka);
-praktyczne (wykonanie wizytówek – rysowanie);
-zabawa (rozwiązywanie krzyżówki).
POMOCE DO ZAJĘĆ:
-kartki A – 5 lub A – 4, kredki, klej;
-krzyżówka na dużym arkuszu papieru (hasło: WIZYTÓWKA);
-arkusz papieru z rysunkiem przedstawiającym drzewo;
-przykładowe wizytówki;

TOK ZAJĘĆ:
I. Część wprowadzająca:
1. Powitanie wychowanków; troska o stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy.
2. Prowadzący proponuje wychowankom rozwiązanie krzyżówki, której hasło stanowić będzie podstawę do dalszej pracy na zajęciach.

K A W A
S I E Ć
M A R Z E C
D Y M Hasło: WIZYTÓWKA
L I S T
G Ó R A
B R A W A
P R A L K A
G A R

Pytania:
-może być czarna albo z mlekiem – biała;
-tka ją pająk;
-trzeci miesiąc w kalendarzu;
-dokończ zdanie: kiedy coś się pali, wydobywa się ...
-wysyłany pocztą;
-przeciwieństwo dołu;
-dokończ zdanie: kiedy występ się podobał, widzowie biją ...
-pobiera wodę, wiruje, sypiesz do niej proszek;
-duży, ogromny garnek – kocioł.

II. Część zasadnicza:
3. Po odczytaniu hasła z krzyżówki osoba prowadząca ustala wspólnie z wychowankami czym jest wizytówka, do czego służy, kto może mieć wizytówkę, jakie informacje zawiera wizytówka. Odpowiedziom na powyższe pytania towarzyszy pokaz przykładowych wizytówek.
4. Osoba prowadząca prosi wychowanków, aby przez chwilę zastanowili się kim chcieliby zostać w przyszłości, o wykonywaniu jakiego zawodu marzyli w dzieciństwie lub marzą nadal – chętni uczniowie mogą powiedzieć głośno o swoich marzeniach.
5. Prowadzący rozdaje uczniom kartki formatu A–4 lub A–5 oraz kredki/mazaki i prosi, aby każdy spróbował wykonać teraz swoją wizytówkę; może ona zawierać zmyślone dane, może być związana z rzeczywistością lub z marzeniami.
6. Wychowankowie pracują nad swoimi wizytówkami; osoba prowadząca doradza uczniom wymagającym pomocy.
7. Prowadzący umieszcza w widocznym miejscu arkusz papieru z rysunkiem przedstawiającym drzewo – na arkuszu zapisuje „DRZEWO KLASY/GRUPY ........” Następnie prosi każdego z wychowanków, aby przykleił swoją wizytówkę na drzewie w wybranym miejscu.
III. Część końcowa:
8. Prowadzący wraz z wychowankami odczytuje informacje zawarte na wizytówkach.
9. Podsumowanie zajęć; prośba o informacje zwrotne. Pożegnanie wychowanków, uporządkowanie sali.
Opracował:
Joński Marcin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.