X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23121
Przesłano:

Spiesz z pomocą innym - scenariusz zajęć pokazowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH

zespół edukacyjno-terapeutyczny „c”, gimnazjum

Ośrodek tygodniowy: Nie jesteś sam
Ośrodek dzienny: Spiesz z pomocą innym
Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne
Obserwatorzy i uczestnicy: rodzice
Prowadzący zajęcia: mgr A. Witkowska; mgr H. Ojcewicz

Cele operacyjne:
- rozumie treść opowiadania,
- podejmuje próby układania zdań wg kolejności zdarzeń,
- czyta pojedyncze wyrazy, zdania,
- próbuje ułożyć zdanie ( z rozsypanki wyrazowej) i odczytać je,
- wie, jak korzystać z telefonu,
- zna numer pogotowia,
- zna swoje dane osobowe

Cele wychowawcze:
- kształcenie umiejętności radzenia sobie we życiu,
- wdrażanie do udzielania bezinteresownej pomocy potrzebującym,
- wyrabianie nawyków właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenia w mówieniu,
- rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej,
- kształcenie umiejętności łączenia wyrazów w zdania,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- ćwiczenia spostrzegawczości, umiejętności kojarzenia

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa

Metody: pokaz, rozmowa, drama, ćwiczenia praktyczne

Pomoce dydaktyczne: lornetka, kolorowanka, rozsypanki wyrazowe, rozsypanki zdaniowe, karty pracy, tekst opowiadania, piktogramy


Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia dramowe „Lornetka”
- co można zobaczyć patrząc przez lornetkę? -symulacyjne ćwiczenia oglądania konkretnych obrazów przez „lornetkę” utworzoną z dłoni; oglądanie fragmentów przestrzeni przez lornetkę – wypowiedzi na temat subiektywnych wrażeń.
2. Zapoznanie z opowiadaniem „Lornetka”
- przed odczytaniem tekstu polecenie dla uczniów: ”postarajcie się zapamiętać co chłopcy zobaczyli przez lornetkę”
- wzorowe czytanie tekstu przez nauczyciela
3. Wypowiedzi uczniów dotyczące treści opowiadania:
- co chłopcy zobaczyli przez lornetkę?
-ustalenie miejsca wydarzeń
-wyodrębnienie postaci
4. Ustalenie kolejności zdarzeń – karty pracy:
- odczytywanie zdań, numerowanie wg właściwej kolejności;
- Gosia, Agnieszka B., Aneta: - kolorowanie obrazka (zdarzenia),układanie podpisu z rozsypanki wyrazowej
- odczytanie ułożonych zdań
5. Ocena postępowania bohaterów opowiadania „Lornetka” – wypowiedzi uczniów.
6. Próby opowiadania, w jaki sposób dzieci uratowały pana Władka.
7. Drama: Wzywamy pogotowie ratunkowe.
- podstawowe informacje, które musi zawierać zgłoszenie telefoniczne: kto dzwoni?- przedstaw się, co się stało?- krótko opowiedz, skąd dzwoni?- podaj adres
– układanie wypowiedzi (pisemnie), ustnie (Gosia, Agnieszka B., Łukasz)
- przeprowadzanie z kolegą z ławki rozmowy telefonicznej (jedna osoba chce wezwać pogotowie, druga odbiera zgłoszenie; zamiana ról
- Gosia: dobierze numery telefonów do napisów, przyklei w odpowiednie miejsca
8. Korzystanie z aparatu telefonicznego – porządkowanie czynności zgodnie z piktogramami.
9. Podsumowanie zajęć, samoocena.
10. W domu: zapisanie w zeszycie kolejnych czynności korzystania z aparatu telefonicznego.


Opracowały: A. Witkowska; H. Ojcewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.