X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23194
Przesłano:

Praca, zabawa, relaks - scenariusz zajęć warsztatowych z udziałem rodziców

PRACA, ZABAWA, RELAKS
Scenariusz zajęć warsztatowych w III zespole edukacyjno-terapeutycznym


Część I Warsztaty z rodzicami.
Część II Zajęcia warsztatowe z udziałem uczniów zespołu edukacyjno-terapeutycznego i ich rodziców.

Prowadzący zajęcia: cz.I - Hanna Ojcewicz; cz. II- Hanna Ojcewicz, Alina Witkowska

CZĘŚĆ I

WARSZTATY Z RODZICAMI

Temat: JA I MOJE DZIECKO – KOŁA CZASU

Czas: 30 min.
Forma: warsztaty

Cele:
- uświadomienie rodzicom, iż warto poświęcić dziecku swój czas,
- uświadomienie sobie mocnych stron dziecka,
- refleksja nad własną postawą rodzicielską


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie rodziców.
2. Rozmowa swobodna z rodzicami na temat sposobów spędzania wolnego czasu w rodzinie.
3. Czy moje dziecko mnie zna? - test 3 pytań – praca indywidualna
- kolor oczu
- ulubiona potrawa
- mam zły humor, co robię?
4. Co wiesz o swoim dziecku? - test 3 pytań, praca indywidualna
- ulubiona potrawa
- ulubiony kolor
- ulubiona zabawka
5. Czas wolny mojego dziecka w domu – koło czasu
- swobodne wypowiedzi rodziców na temat spędzania wolnego czasu przez ich dzieci,
- koło czasu – praca indywidualna.
6. Nasz rozkład zajęć i sposoby spędzania czasu wolnego – koło czasu
- swobodne wypowiedzi rodziców na temat ich rozkładu zajęć i sposobów spędzania czasu wolnego,
- koło czasu – praca indywidualna
7. Ja mojemu dziecku – koło czasu
- swobodne wypowiedzi rodziców na temat sposobów spędzania wolnego czasu z dzieckiem,
- koło czasu – praca indywidualna
8. Zdania niedokończone – na kartkach indywidualnych są wypisane zdania, które kończą pierwszą myślą, jaka im się nasunie.
Rodzice dają dzieciom ....................
9. Dzieci dają rodzicom .......................
10. Podsumowanie zajęć części I (zapowiedź wspólnych zajęć z dziećmi)

Wprowadzenie uczniów do klasy, przywitanie się dzieci z rodzicami, czynności przygotowawcze do zajęć ( odwieszenie kurtek, odstawienie tornistrów itp, zajęcie miejsc)

CZĘŚĆ II

ZAJĘCIA Z RODZICAMI I UCZNIAMI (zespołu edukacyjno-terapeutycznego)

Temat: JA I MOJE DZIECKO – PRACA, ZABAWA, RELAKS – maski „weneckie”

Czas: 2, 5 godz.

Cele operacyjne:
- próbuje właściwie dobierać słownictwo w wypowiedziach ustnych,
- bogaci słownictwo -umie wyjaśnić pojęcie maska,
- wyraża uczucia środkami plastycznymi,
- wypowiada się na określony temat,
- odkrywa swoje możliwości,
- uczy się wnikliwej obserwacji siebie,

Cele wychowawcze:
- kształcenie efektywnego i konstruktywnego współdziałania w grupie,
- pogłębianie stosunku uczuciowego do osób bliskich oraz przyzwyczajanie do okazywania im swoich emocji przy każdej nadarzającej się okazji,
- uświadomienie wpływu uczuć na zachowanie,
- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa,
- zna sposoby zagospodarowywania czasu wolnego,
- wyrabianie nawyków właściwego zachowania się,
- Kształtowanie postawy

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenia w mówieniu,
- rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej,
- rozwijanie pamięci, myślenia, wyobraźni,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- ćwiczenia spostrzegawczości, umiejętności kojarzenia

Metody:
- asymilacji wiedzy: pogadanka, elementy dyskusji,
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy: mapa mentalna,
- waloryzacyjne: ekspresja,
- praktyczna: praktyczne działanie.

Formy pracy: zbiorowa, w grupach, indywidualna, warsztatowa

Środki dydaktyczne: bandaż gipsowy, ilustracje masek, maski wykonane przez uczniów, materiały biurowe (nożyczki, papier, klej, farby, flamastry, pędzle... itp), ręczniki, waciki, krem ochronny, materiały zdobnicze (cekiny, brokat, kolorowe lakiery, kamyki, piórka, ... itp), .................


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
2. Rozmowa swobodna na temat masek ( co to jest maska?, kiedy używamy masek?, kto wkłada maskę?, jak wygląda?, czy łatwo ją zrobić?, z czego można zrobić maskę?, jak wykonaliście swoje maski? INSTRUKTAŻ)
3. Wspólne wykonanie masek (rodzice, uczniowie)
- zapowiedź wspólnej pracy – zapoznanie z celem zajęć, pogadanka na temat bezpieczeństwa pracy, rozkład stanowisk pracy, instruktaż,
- praca grupowa (2 osoby – rodzic, dziecko - jako kreator i model)
- prezentacja i omawianie wyników pracy poszczególnych grup, próba określenia emocji, jakie towarzyszyły „artystom” podczas pracy, oraz odczuć – spontaniczne wypowiedzi uczestników (w tym czasie uporządkowanie stanowisk pracy)
4. Prezentacja masek „weneckich” - rozmowa kierowana, mapa mentalna
- ilustracje – jak wyglądają? Czym są zdobione? Co pokazują? Co ukrywają? Itp.........
- właściwości masek wykonanych wcześniej przez uczniów: jak wyglądają?, co wyrażają?, do czego służą?, czy możemy być kimś innym po założeniu maski?, czy gramy mając maskę na twarzy?, co gramy mając maskę na twarzy?, co możemy ukryć pod maską? Co wy byście chcieli pokazać na swojej masce? ......itp
Każda maska powinna być inna bo każdy z nas jest inny.
5. Ozdabianie masek – praca w grupach 2 osobowych (rodzic, dziecko).
6. Porządkowanie stanowisk pracy.
7. Ekspozycja prac – omówienie uczuć, emocji, wrażeń itp.........
8. Zakończenie zajęć.

Opracowały: H. Ojcewicz, A.Witkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.