X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2307
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie 5 - kontrakt klasowy

Klasy IV-VI
----------------------

Cele:
- utrwalenie słownictwa typu: must ( musieć), can ( móc ), mustn’t ( nie wolno ), shouldn’t (nie powinienem)
- doskonalenie umiejętności budowania zdań w języku angielskim
- stworzenie kontraktu klasowego w języku angielskim
- doskonalenie umiejętności wyboru poprawnych zachowań
- doskonalenie pracy w grupach

Krótki opis zajęć:

...Lekcja ta ma posłużyć utrwaleniu słownictwa, rozwinięciu umiejętności budowania zdań jak również wypracowaniu wspólnych zasad zachowania się na lekcjach. Zadaniem uczniów i nauczyciela jest stworzenie kontraktu klasowego w języku obcym, który ma zostać powieszony w klasie.
Uczniowie będą pracować w grupach oraz metodą „ burzy mózgów”. Dyskusja, która ma się rozwinąć spontanicznie ma doprowadzić do końcowych rozwiązań. Nauczyciel ma za zadanie kierować pomysły uczniów na właściwe tory.
Dzielimy klasę na grupy. Najtrafniejsze pomysły uczniów zostają zapisane na tablicy. Każda z grup ma stworzyć swój pomysł na kontrakt klasowy, posługując się pomysłami wypisanymi na tablicy, oraz tymi, które się im jeszcze nasuną.
Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów. Gdy grupy są gotowe następuje prezentacja i omówienie kontraktów. Wybieramy 3 osoby z klasy, które zanotują najczęściej powtarzające się zdania – tak powstaje jeden grupowy kontrakt.

Słowa kluczowe:

we can ( możemy), we shouldn’t ( nie powinniśmy) we must ( musimy) we mustn’t ( nie wolno nam)

1. Co to jest kontrakt grupowy? –
Uczniowie podają swoje propozycje aż dojdą do wniosku że jest to zbiór zasad i obowiązujących reguł stworzony wspólnie...
(Jeśli uczniowie nie potrafią dojść do właściwych wniosków wyjaśnij im co to jest kontrakt grupowy.)

2. Uczniowie patrzą na tablicę i mówią jaka jest różnica między słowami: can (móc), shouldn’t ( nie powinienem ) must ( musieć) i mustn’t ( nie wolno) „
Uczniowie podają swoje propozycje a nauczyciel wskazuje poprawne odpowiedzi.
Uczniowie powinni dojść do następujących wniosków:
can – mogę coś zrobić ale nie jest to konieczne,
shouldn’t – nie powinienem tego robić, ale nie jest to zabronione,
must – muszę to zrobić, taki jest nakaz, obowiązek ,
mustn’t – zdecydowanie nie wolno mi tego robić....

3.Nadzoruj pracę uczniów daj się im swobodnie wypowiadać. Słowa te już są im znane, więc nie powinni mieć większych problemów we wskazaniu różnic znaczeniowych

4. Uczniowie odliczają do czterech, po kolei tak jak siedzą w ławkach.
Tym sposobem podzielimy się na grupy.
Jedynki przechodzą w jedno miejsce wskazane przez nauczyciela, dwójki w inne itp.
Każda z grup wybiera swojego sekretarza.
W większości przypadków w grupach znajdą się uczniowie o różnych stopniach umiejętności, chcemy uniknąć grup składających się tylko z samych dobrych uczniów bądź samych słabszych.

5. Na tablicy mamy cztery kolumny, w jednej zapisujemy czynności, które możemy robić, w drugiej te, które musimy, w trzeciej te, których nie powinniśmy robić i w ostatniej te, których nam nie wolno robić.
Uczniowie podają swoje pomysły, nauczyciel razem z całą klasą decyduje gdzie i które czynności wpisać.

(wskazówki
Należy zwrócić uwagę na to aby odpowiedzi były zgodne z powszechnie przyjętymi wzorcami zachowań oraz ze statutem szkoły.)

6.Praca w grupach.
Każda z grup otrzyma kartkę z tabelą taką jaka jest na tablicy. Na tej kartce uczniowie w grupach stworzą swój własny pomysł na kontrakt klasowy. Wybrany wcześniej sekretarz będzie zapisywał pomysły. Można wykorzystać to co zapisaliśmy już na tablicy, bądź też pominąć to , co ich zdaniem nie jest odpowiednie. Można dodawać własne pomysły, które się jeszcze nasuną.
Ważne jest to, aby w odpowiednich kolumnach zapisywać całe zdania a nie tylko czynności!
W razie potrzeby można skorzystać ze słowników.
Uczniowie pracują w grupach a nauczyciel nadzoruje ich pracę zwracając uwagę na poprawny zapis, oraz zachęca biernych uczniów do pracy.

(a tym etapie pracy uczniów należy zwrócić uwagę na zaangażowanie wszystkich uczniów w grupie.
Trzeba mieć przygotowane słowniki w razie gdyby uczniowie chcieli z nich skorzystać.
Koniecznie trzeba określić limit czasu, wystarcza około 10 minut.)

7. Prezentacja pracy

Kiedy upływa limit czasu, lub gdy wszystkie grupy są już gotowe nauczyciel prosi o wybranie jednego przedstawiciela z każdej grupy, który dokona prezentacji pracy.
Teraz przedstawiciel każdej z grup czyta efekty pracy danej grupy.
Następuje prezentacja jednej z grup. Po przeczytaniu pierwszego zdania nauczyciel pyta klasę: „ Zgadzacie się z tym?”
Jeśli klasa się zgadza a zdanie spełnia kryteria powszechnie uznawanych zasad, nauczyciel prosi o odcięcie tego zdania i zawieszenie go na przygotowanej wcześniej tablicy. Grupy po kolei prezentują swoją pracę a na tablicy pojawia się coraz więcej zdań. Gdy zdania się powtarzają przypinamy je jedne na drugie. W ten sposób powstaje nam jeden wspólny kontrakt klasowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.