X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2281
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stages in life - scenariusz lekcji języka angielskiego

Gimnazjum
-------------------

Temat: Stages in life – relationships, weddings.
Etapy życia – związki, małżeństwa.

Cele lekcji:
• Uczeń potrafi wypowiedzieć się na temat etapów w życiu człowieka
• Zna znaczenie słów związanych z małżeństwem
• Umie współpracować w grupie

Formy pracy: praca w grupach
Pomoce dydaktyczne: podręcznik, ilustracje, słowniki

Tok lekcji:

1. Rozgrzewka językowa:
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy w których będą pracować w ciągu całej lekcji. Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające ludzi w różnym wieku. Pyta o słowa określające dane etapy w życiu człowieka, zapisuje uzyskane słowa na tablicy. Nauczyciel pyta uczniów o ich opinię na temat tego co jest ważne dla ludzi w różnym wieku (7min).

2. Wprowadzenie:
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, zapisuje go na tablicy. Prosi uczniów by powiedzieli jakie słowa przychodzą im do głowy w związku z miłością, związkami, małżeństwem. Nauczyciel rysuje na tablicy mapę słowną z propozycji uczniów. Uczniowie dopisują słowa i zwroty występujące w podręczniku (ćwiczenie 2), nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałe słowa (6min).

3. Rozwinięcie:
• Uczniowie zastanawiają się przez chwilę co może dziać się na przydzielonym im rysunkom w podręczniku. Ochotnik opowiada co widzi na rysunku.
• Nauczyciel wyjaśnia ewentualnie niezrozumiałe słowa i prosi uczniów o przeczytanie tekstu „A Traditional Wedding in Britain”. Po przeczytaniu tekstu uczniowie dopasowują tytuły do konkretnych akapitów w tekście. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia.
• Uczniowie w grupach na podstawie przeczytanego tekstu tworzą listę różnic i podobieństw pomiędzy ślubami w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ochotnicy przedstawiają swoje opinie.
• Uczniowie w grupach myślą nad zaletami i wadami życia z związku małżeńskim, oprócz wniosków za i przeciw zastanawiają się nad uzasadnieniem swoich opinii. Wybierają po dwóch reprezentantów którzy podają powody swojej grupy. Uczniowie z pozostałych grup mają prawo wyrazić swój sąd.
(30min).

4. Podsumowanie:
Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji, zadaje pracę domową (2min).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.