X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22989
Przesłano:

Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje. Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie dla klasy 6

Konspekt zajęć Wychowania do życia w rodzinie realizowanych w klasie VI a
dnia 26.03.10 r.

prowadząca: mgr Agnieszka Michalska

Temat: Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje.

Czas realizacji: 45 minut

Cele lekcji:

a) wiadomości ucznia:
• poznaje pojęcia – rodzina pełna, niepełna, wielopokoleniowa, wielodzietna
• rozróżnia, jakie uczucia i wartości scalają rodzinę
• przypomina, co to jest drzewo genealogiczne i herb rodu, rodziny
• poznaje sentencje o rodzinie
• stosuje w praktyce poprawność ortograficzną i językową wypowiedzi pisemnej i ustnej

b) umiejętności ucznia:
• czyta polecenia zadań ze zrozumieniem
• porządkuje hasła na drzewie genealogicznym
• prezentuje własnymi słowami wykonane zadania z karty pracy ucznia
• dobiera trafnie słownictwo adekwatne do zadań i sytuacji
• tworzy własne hasło reklamujące wartość
• wymienia przykłady sytuacji związanych z podanym uczuciem, wartością i porządkuje je zgodnie z poleceniem
• stosuje prawidłową konstrukcję zdań podczas wypowiadania się w mowie i piśmie

c) postawy ucznia:
• pracuje w zespole
• dba o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej
• chętnie i otwarcie wyraża własne sądy , opinie
• rozbudza w sobie odpowiedzialność za siebie i swoją rodzinę; rozwija umiejętność współżycia w rodzinie

Metody pracy:
• metody podające- objaśnienie, pogadanka
• metoda eksponująca- oglądanie fragmentu filmu
• metoda praktyczna – zadania dla grup

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa

Środki dydaktyczne
• karty pracy – 4 zadania dla poszczególnych grup
• arkusze szarego i kolorowego papieru ,klej
• wycinki z gazet
• kolorowe kredki, markery
• przedmioty – pudło i śmietnik
• karteczki z nazwami uczuć i wartości
• fragment filmu z serii Wędrując ku dorosłości, „ W rodzinie”, Wydawnictwo Rubikon,
• fragmenty muzyki

Realizacja standardów wymagań:
• 1.1 – odczytywanie haseł
• 1.2 – określanie funkcji elementów charakterystycznych dla reklamy, plakatu
• 2.1 – pisanie na temat i zgodnie z celem
• 2.2 – formułowanie wypowiedzi ze świadomością , intencją
• 2.5 – dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu
• 3.4 – wyrażanie opinii, uzasadnianie jej
• 4.1 – wskazanie źródła informacji

Tok lekcji:
Faza wprowadzająca
• czynności organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie obecności
• podanie tematu zajęć

Faza realizacyjna
• ustalenie definicji rodziny i jej głównej misji
• tworzenie drzewa genealogicznego przykładowej rodziny ( uczniowie przytwierdzają hasła w odpowiednie miejsca narysowanego na papierze drzewa )
• zwrócenie uwagi uczniów na istnienie rodzin pełnych i niepełnych, wielodzietnych, wielopokoleniowych; na przekazywanie tradycji i wartości w rodzinie
• obejrzenie fragmentu filmu „ W rodzinie”
• krótki komentarz do filmu ( w rodzinie poznajemy wartości, doświadczamy różnych uczuć )
• wykonanie przez uczniów zadania - nazwy uczuć i wartości, które wzbogacają rodzinę wrzucają do pudła – symbolu nowo założonej rodziny; - nazwy uczuć i wartości, które niszczą ją wrzucają do śmietnika
• podzielenie klasy na 4 grupy zadaniowe
1. grupa tworzy na szarym papierze herb rodziny
2. grupa redaguje hasło reklamujące wybraną wartość funkcjonującą w rodzinie
3. grupa na papierze wypisuje spostrzeżenia dotyczące tematu „ Co my możemy dać swojej rodzinie ?”
4. grupa uzupełnia tabelę „ Źródła” – Od mamy/taty/rodzeństwa nauczyliśmy się...
• prezentacja i omówienie poszczególnych zadań

Faza podsumowująca
• zapoznanie uczniów z przykładowymi sentencjami na temat rodziny ( „ Księga przysłów i sentencji z całego świata” )
• podsumowanie tematu zajęć
• pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.