X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23020
Przesłano:

Konkurs matematyczno - przyrodniczy

REGULAMIN KONKURSU
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO „TURNIEJ KLAS – JEDEN Z DZIESIĘCIU”
I. Organizator: mgr Izabella Boćkowska
II. Adresat: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku, klasy 5 (10 osób)
III. Cele konkursu:
- popularyzacja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
-uatrakcyjnienie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
-zabawa przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi;
-wyłonienie spośród uczniów osób szczególnie uzdolnionych;
IV Struktura i przebieg konkursu:
W konkursie startują uczniowie klas 5 tj. 10 osób. Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I
Każdy zawodnik ma na stoliku 2 piłeczki. Pytamy uczniów po kolei. Każdy zawodnik otrzymuje dwa pytania. Czas na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. W przypadku błędnej odpowiedzi lub jej braku zawodnikowi odbieramy piłkę. Przy stracie drugiej piłki zawodnik odpada.
Etap II
Każdy zawodnik ma na stoliku 2 piłeczki. Pytamy uczniów po kolei. Czas na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. Gra toczy się do momentu, gdy pozostaną trzej zawodnicy, po tym rozpoczyna się etap III. Zasady eliminacji jak w etapie I.
Etap III
Każdy zawodnik ma na stoliku 2 piłeczki. Pytamy uczniów po kolei. Czas na udzielenie odpowiedzi 20 sekund. Zasady eliminacji jak w poprzednich etapach. Gra toczy się do momentu, gdy pozostanie tylko jeden zawodnik – zwycięzca.

Etap I

1.1 Iloraz to wynik.... Czego? (Dzielenia)
1.2 Podaj cechę podzielności przez 5. (Liczba dzieli się przez 5, jeśli ostatnią cyfrę ma 0 lub 5).
1.3 Odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu to cięciwa. Prawda czy fałsz? (Prawda)
1.4 Ile wynosi suma miar kątów w trójkącie? 180
1.5 Jak nazywają się liczby naturalne, mające dokładnie dwa dzielniki? (Liczby pierwsze)
1.6 Czy gąsienice są pożyteczne ? (tak)
1.7 Podaj cechę podzielności liczb przez 3. (Suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3)
1.8 Jak nazywają się liczby naturalne mające, więcej niż dwa dzielniki ? (Liczby złożone)
1.9 Jak nazywa się czworokąt, mający jedną parę boków równoległych ? (Trapez)
1.10 Które działanie wykonujemy jako pierwsze – dzielenie czy dodawanie? (dzielenie)
1.11 Jak nazywa się czworokąt, mający dwie pary boków równoległych ? (równoległobok)
1.12 Liczba mniejsza o 17 od liczby 127 to... (110)
1.13 Ile wynosi suma miar kątów w czworokącie? (360)
1.14 Co to jest różnica liczb? (Wynik odejmowania)
1.15 Jak nazywa się czworokąt foremny? (kwadrat)
1.16 Podaj liczbę o 50% większą od 100. (150)
1.17 Zamień na procenty liczbę 1 (100)
1.18 Suma liczb 12 i 35 to 48. Prawda czy fałsz?(Fałsz)
1.19 Każda liczba naturalna jest całkowita. Prawda czy fałsz? (Prawda)
1.20 Jakie pole ma kwadrat o boku długości 3? (9)

Etap II

2.1 Czy 2 to liczba pierwsza? (tak)
2.2 Czy liczba 120 dzieli się przez 5? (tak)
2.3 Ile wynosi suma kątów przyległych? (180)
2.4 Czy kwadrat to romb? (tak)
2.5 Jakie kąty ma kwadrat? Proste (90stopni)
2.6 Jaka jest najmniejsza liczba 3-cyfrowa? 100
2.7 Czy człowiek jest ssakiem? tak
2.8 Jedna całość to ile procent? 100
2.9 Ile wynosi odwrotność liczby 7? Jedna siódma
2.10 Jaki jest wzór na pole trójkąta? Połowa podstawy razy wysokość (1/2 * a * h)
2.11 Czy 1 kg to jednostka objętości? (nie – masy)
2.12 mady to
2.13 Obrączka symbolizuje koło czy okrąg? (okrąg)
2.14 Ile wynosi x, jeżeli 2 razy x = 10 5
2.15 Podaj cechę podzielności liczb przez 25. Jeżeli dwie ostatnie cyfry to 00, 25, 50, 75
2.16 Jakie czworokąty mają wszystkie boki równej długości? kwadrat i romb
2.17 Ile wynosi 20 • 0? 0
2.18 Mgłę zalicza się do gazu, cieczy, czy substancji stałych? cieczy
2.19 Jaka liczba jest o 1 mniejsza od 1000? 999
2.20 Czy 50% to połowa? (tak)

21. Ile wynosi 3 do potęgi zerowej? (1)
22. Jak nazywamy kąt 180 stopni? (półpełny)
23. Ile decymetrów ma 1 metr? (10)
24. Co to jest iloczyn? (wynik mnożenia)
25. Ile to jest 7 • 8? (56)
26. Jaka to liczba 10 do potęgi trzeciej? (tysiąc)
27. Ile stopni ma kąt pełny? (360)
28. Pod jakim kątem przecinają się przekątne w rombie? (prostym)
29. Jaki ułamek ma licznik i mianownik? (zwykły)
30. Czy trójkąt to wielokąt? (tak)
31. Po ile stopni mają kąty trójkąta równobocznego? (po 60)
32. Ile przekątnych ma trójkąt? (nie ma)
33. Ile wynosi pole kwadratu o boku 2 cm? (4 cm2)
34. Ile centymetrów jest w decymetrze? (10)
35. Czy zero należy do liczb dodatnich? (nie)
36. Ile dzielników ma liczba 3? (2)
37. Ile kątów ma koło? (nie ma)
38. Ile prostych przejdzie przez 1 punkt? (nieskończenie wiele)
39. Ile promieni mieści się w średnicy? (2)
40. Podaj wzór na obwód kwadratu o boku a? (4a)
41. Co jest cięższe: 1 kg piór czy 1 kg kamieni? (są równe)
42. Ile prostych przejdzie przez 2 punkty? (jedna)
43. Ile noga ma krzeseł? (zero)
44. Ile godzi trwa doba? (24)
45. Ile końców ma prosta? (nie ma)
46. Ile palców ma człowiek? (20)
47. Ile szczebli powinna mieć drabina? (wszystkie)
48. Ile dób ma tydzień? (7)
49. Ile minut ma kwadrans? (15)
50. Co to jest czynnik? (liczba w mnożeniu)
51. Ile wynosi iloraz takich samych liczb? (1)
52. Ile sztuk mieści się w tuzinie? (12)
53. Jak nazywamy wynik odejmowania? (różnica)
54. Jak nazywamy liczby w mnożeniu? (czynniki)
55. Czy liczba 128 jest parzysta? (tak)
56. Ile jest liczb naturalnych jednocyfrowych? (10)
57. Jaka figura ma 5 kątów? (pięciokąt)
58. Jak nazywamy najdłuższą cięciwę? (średnica)
59. Ile wynosi liczba 4 razy większa od 5? (20)
60. Ile stopni ma kąt prosty? (90)
61. Jaki trójkąt ma kąt prosty? (prostokątny)
62. Ile miesięcy trwa rok szkolny? (10)
63. Czy mnożenie jest przemienne? (tak)
64. Ile wynosi iloraz liczb12 i 4? (3)
65. Z ilu cyfr składa się milion? (7)
66. Którym miesiącem z kolei jest kwiecień? (4)
67. Ile dni ma luty w roku przestępnym? (29)
68. Ile kwadransów trwa lekcja w szkole? (3)
69. Ile metrów jest w kilometrze? (1000)
70. Jak nazywa się liczba znajdująca się nad kreską ułamkową? (licznik)
71. Czy liczba 160 dzieli się przez 4? (tak)
72. Ile zer ma miliard? (9)
73. Ile wynosi suma liczb 5 i 7? (12)
74. Czy kąty wierzchołkowe są równe? (tak)
75. Ile razy 5 zmieści się w 100? (20)
76. W ilu punktach przecinają się proste równoległe? (nie przecinają się)
77. Czym mierzymy kąty? (kątomierzem)
78. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 3? (90)
79. Co jest większe 0,3 czy 0,30? (równe)
80. Którym miesiącem jest październik? (10)
81. W jakich jednostkach mierzymy kąty? (w stopniach)
82. Ile nóg ma kot w odbiciu lustrzanym? (4)
83. Ile sekund trwa minuta? (60)
84. Ile wysokości ma trójkąt? (3)
85. Ile wynosi iloczyn liczb 5 i 6? (30)
86. Jak nazywa się liczba przez którą dzielimy? (dzielnik)
87. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 16? (4)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.