X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22972
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych

1.W przypadku uzyskania przez ucznia ocenynie dostatecznej śródrocznej musi on zaliczyć zakres wiadomości i wykona pracę zleconą przez nauczyciela z zakresu techniki I semestru dobrowolnie i poza zajęciami lekcyjnymi w terminie ustalonym przez nauczyciela.
2.Ocena końcowo roczna jest oceną z dwóch semestrów.
3.Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, który podlega ocenie przynajmniej raz w roku szkolnym.
4.Zasady obniżania oceny śródrocznej lub końcowo rocznej:
• Uczeń często przychodzi nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych,
•Nie przynosi zeszytu, książek
•Nie odrabia prac domowych,
•Nie przynosi materiałów potrzebnych do wykonywania zadań,
•Nie przestrzega przepisów BHP i swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla zespołu klasowego.
5. Nauczyciel może podnieść ocenę nawet o 1 stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na lekcjach, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach wyznaczonych przez nauczyciela, a także pomaga uczniom słabszym i mniej uzdolnionym.

WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

KRYTERIA OCENY

WIADOMOŚĆI
•stopień opanowania i stosowania wiadomości w praktyce
•aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji.
UMIEJĘTNOŚĆI
•korzystanie z prowadzonej dokumentacji
•właściwe wykorzystanie informacji technicznej
•stosowanie przez ucznia języka technicznego – terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez program nauczania,
•posługiwanie Się przyborami i przyrządami
ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO
•przygotowanie do zajęć – posiadanie zeszytu, przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itp.,
•organizacja miejsca pracy
•ład i porządek na stanowisku pracy
•wykorzystanie czasu pracy
•stopień samodzielności ucznia, samodzielne prace ucznia – prace domowe, referaty prezentacje, projekty itp.,
•umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie,
•bezpieczeństwo
DOKUMENTACJA
•systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń itp.,
•poprawność
•estetyka
ZADANIA PRAKTYCZNE
•samodzielność
•poprawność wykonania
•estetyka wykonania, zrozumienie tematu
•estetyka i dokładność wykonania

OZNACZENIA KOLORÓW W OCENIANIU
•CZERWONY – SPRAWDZIANY, TESTY,
•NIEBIESKI – PRACE PRAKTYCZNE
•CZARNY – PRACE DOMOWE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.