X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22949
Przesłano:
Dział: Języki obce

Life after school? Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Eliza Tarnawa-Szwajkosz
Data: 09.01.2014
Klasa: 2d, grupa 18 osób
Poziom: średniozaawansowany
Podręcznik: NEW Matura Success, intermediate, wydawnictwo PEARSON LONGMAN
Temat: Life after school?
Cele ogólne:
1) Kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu rozumienia ogólnego sensu
2) Kształcenie sprawności mówienia.
3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem dotyczącym pracy (wybór pracy po ukończeniu szkoły) i szkoły (powody porzucenia szkoły)
4) Kształcenie umiejętności posługiwania się mową zależną.
Cele szczegółowe:
1) uczeń rozumie tekst artykułu i znajduje w tekście określone informacje oraz rozpoznaje związki między częściami tekstu.
2) uczeń przekazuje informacje o osobach i miejscach przedstawionych na zdjęciach.
3) uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu pisanego
4) uczeń potrafi wybrać poprawną odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu
5) uczeń potrafi określić znaczenie wyrazu i wyrażeń na podstawie kontekstu
6) uczeń zna słownictwo dotyczące szkoły i pracy
7) uczeń potrafi sformułować opinie na zadany temat, przedstawić swoje plany na przyszłość, swoją opinię dotyczącą pracy
8) uczeń potrafi przytaczać czyjeś słowa przy użyciu mowy zależnej.
Pomoce dydaktyczne:
książka ucznia, odtwarzacz CD, tablica
Formy pracy: praca z cała klasą, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio, opis ilustracji.


ETAPY LEKCJI Czas trwania Metody pracy
1) Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2 min.
2) Sprawdzenie zadania domowego – ćwiczenia w książce ucznia.
2 min.
Czytanie zadania domowego.
3) Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji – wybrany uczeń przypomina informacje związane z mową zależną, podaje przykłady.
2 min
Ćwiczenie sprawności mówienia
4) Zapisanie tematu lekcji na tablicy „Life after school”
Rozgrzewka:
Dyskusja – co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły, uczniowie podają swoje pomysły i plany na przyszłość.
2 min.
Ćwiczenie sprawności mówienia.
5) Wprowadzenie do tematu – uczniowie opisują obrazek, a następnie odpowiadają na pytania.
5 min.
Ćwiczenie sprawności mówienia (opis ilustracji, odpowiedzi na pytania)
6) Praca z tekstem słuchanym – uczniowie przewidują o czym będzie tekst, a następnie słuchają go. Ich zadaniem jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po wysłuchaniu każdy uczeń przedstawia jeden szczegół z nagrania.

5 min
Praca z nagraniem audio
Dyskusja na podstawie wysłuchanego tekstu
7) Praca z tekstem czytanym - uczniowie czytają tekst – ich zadaniem jest uzupełnienie tekstu czterema paragrafami.
2 min
Praca z tekstem czytanym
8) Wprowadzenie słownictwa – uczniowie odgadują znaczenie podanych wyrazów na podstawie kontekstu (nauczyciel zapisuje te wyrazy na tablicy). Uzupełniają tekst ww. wyrazami.
5min
Praca z tekstem.
9) Praca z tekstem – uczniowie odpowiadają na pytania do tekstu.
Uczniowie łączą czynności z odpowiednimi osobami.
4 min+1 min
Praca z tekstem – odpowiedzi na pytania, dopasowywanie.
10) Ćwiczenie znajomości słownictwa dotyczącego pracy i szkoły – uczniowie uzupełniają podane pytania odpowiednimi czasownikami. Następnie, w parach uczniowie zadają sobie te pytania i odpowiadają na nie. Po upływie określonego czasu, wybrani uczniowie mówią o swoich partnerach.
10 min
Ćwiczenie sprawności mówienia z zastosowaniem mowy zależnej.
11) Uczniowie podzieleni są na 4 grupy; każda z grup otrzymuje temat do opracowania. Przedstawiciel danej grupy prezentuje stanowisko swojego zespołu.
5 min
Wypowiedź ustna – praca w grupach
12) Zadanie domowe: ćwiczenie leksykalne z podręcznika – ćwiczenie znajomości poznanego słownictwa.
1 min Wypowiedź pisemna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.