X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22948
Przesłano:
Dział: Języki obce

Determination. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Eliza Tarnawa-Szwajkosz
Data: 10.04.2014
Klasa: 1a, grupa 14 osób
Poziom: średniozaawansowany niższy
Podręcznik: MATURA PRIME TIME, pre-intermediate, wydawnictwo EXPRESS PUBLISHING.
Temat: Determination.
Cele ogólne:
1) Kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego w celu rozumienia ogólnego sensu
2) Kształcenie sprawności mówienia.
3) Kształcenie sprawności rozumienia tekstu słuchanego.
4) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem dotyczącym wypadków i obrażeń.
5) Kształcenie umiejętności posługiwania się czasami przeszłymi (Past Simple, Past Perfect).

Cele szczegółowe:
1) Uczeń zna większość słownictwa dotyczącego wypadków i obrażeń, potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach
2) Uczeń zna czas Past Perfect, jego strukturę w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach, zna charakterystyczne określenia czasu, rozumie jego użycie i różnicę między nim a czasem Past Simple; potrafi tą wiedzę wykorzystać poprawnie w praktyce
3) Uczeń rozumie informacje zawarte w tekście i w zdaniach; umie prawidłowo rozpoznać większość struktur leksykalno-gramatycznych w tekście
4) Uczeń potrafi, jako bohater tekstu, zrelacjonować swoje przeżycia
5) Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu słuchanego
6) Uczeń potrafi określić znaczenie wyrazu i wyrażeń na podstawie kontekstu

Pomoce dydaktyczne:
książka ucznia, odtwarzacz CD, tablica, tablica interaktywna

Formy pracy: praca z cała klasą, praca indywidualna, praca w parach
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio, praca z tablicą interaktywną.

ETAPY LEKCJI Czas trwania Metody pracy
1) Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2 min.
2) Sprawdzenie zadania domowego – krótkie wypracowanie w zeszycie.
2 min.
Czytanie zadania domowego.
3) Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji – wybrany uczeń przypomina informacje związane z zagrożonymi gatunkami.
1 min
Ćwiczenie sprawności mówienia
4) Zapisanie tematu lekcji na tablicy „Determination”
Rozgrzewka:
Krótka wypowiedź ustna– uczniowie zapoznani są z 8 rodzajami obrażeń; w parach układają historyjkę o jednym z ww. obrażeń; opowiadają ją reszcie klasy.
5 min.
Ćwiczenie sprawności mówienia.
5) Wprowadzenie do tematu – uczniowie przewidują o czym będzie tekst na podstawie tytułu, zdjęcia i pierwszego zdania.
2 min.
Ćwiczenie sprawności mówienia.
6) Wprowadzenie słownictwa – nauczyciel zapisuje nowe wyrazy na tablicy – uczniowie zgadują znaczenie.
Praca z tekstem słuchanym – uczniowie słuchają tekstu i sprawdzają, czy ich przewidywania były dobre. Ich zadaniem jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po wysłuchaniu wybrany uczeń streszcza nagranie.
5 min
Praca z nagraniem audio
Dyskusja na podstawie wysłuchanego tekstu
7) Praca z tekstem czytanym - uczniowie czytają tekst – ich zadaniem jest uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami.
Uczniowie układają zdania z wybranymi wyrażeniami z tekstu.

2 min+3 min
Praca z tekstem czytanym
Wypowiedź ustna z zastosowaniem nowego słownictwa.
8) Wprowadzenie zagadnienia gramatycznego – Past Perfect.
Nauczyciel zaznacza w tekście przykłady zdań w czasie Past Perfect – uczniowie mają określić strukturę czasu oraz jego zastosowanie na podstawie kontekstu.
Rozwiązują ćwiczenia gramatyczne.
Wybrani uczniowie tworzą zdania z zastosowaniem czasu Past Perfect i Past Simple.
5min+2 min+5 min
Praca z tekstem, wyjaśnienie zagadnienia gramatycznego.

Ćwiczenia gramatyczne.
9) Utrwalenie słownictwa poznanego na lekcji – uczniowie podpisują części ciał, dopasowują obrazki do nazw urazów, wypowiadają się na temat przebytych chorób, uzupełniają dialog u lekarza.
10 min Ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
10) Zadanie domowe: ćwiczenia gramatyczno-leksykalne z zeszytu ćwiczeń– ćwiczenie znajomości poznanego słownictwa i gramatyki
1 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.