X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22950
Przesłano:
Dział: Języki obce

Hidden talents - listening and reading comprehension. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Eliza Tarnawa-Szwajkosz
Data: 30 października2011
Klasa: 1c, grupa 15 osób
Poziom: niżej średniozaawansowany
Podręcznik: NEW Matura Success, pre-intermediate, wydawnictwo PEARSON LONGMAN
Temat: Hidden talents – listening and reading comprehension)
Cele ogólne:
1) kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu w celu rozumienia ogólnego sensu
2) kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu wskazania określonych informacji
3) kształcenie sprawności mówienia
4) Kształcenie umiejętności sporządzania notatek w trakcie słuchania/oglądania materiału filmowego
5) zapoznanie uczniów z faktami na temat znanych osób: Agathy Christie, Pabla Picassa, Alberta Einsteina, Ludwiga van Beethovena.
Cele szczegółowe: ,
1) uczeń potrafi rozróżnić poszczególne części tekstu pisanego
2) uczeń potrafi dopasować paragrafy do ich nagłówków
3) uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu słuchanego i sporządzić notatki
4) uczeń potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu pisanego
5) uczeń zna słownictwo dotyczące literatury, sztuki, muzyki, świata nauki
6) uczeń potrafi sformułować opinie na zadany temat
7) uczeń potrafi sformułować streszczenie tekstu słuchanego
8) uczeń zna czas Past Simple i potrafi go zastosować w wypowiedzi ustnej

Pomoce dydaktyczne:
książka ucznia, odtwarzacz CD, materiał stymulujący, nagrania video – biografie sławnych osób (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9KHvM4dHAY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7tPOMvuO0Yg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xc6f_qF81BU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PAE8HpjagIY
laptop, rzutnik multimedialny.
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna, praca w parach.
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio, praca z nagraniem video
ETAPY LEKCJI Czas trwania Metody pracy
1) Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2 minuty
2) Sprawdzenie zadania domowego – wypracowanie „Mój pierwszy dzień w szkole”
2 minuty
Czytanie zadania domowego.
3) Zapisanie tematu lekcji na tablicy „Hidden talents” i zapisuje cztery nazwiska na tablicy
- Agatha Christie
- Pablo Picasso
- Albert Einstein
- Ludwig van Beethoven
Nauczyciel pyta uczniów odnośnie ww. osób i zapisuje informacje na tablicy.
3 minuty
Dyskusja
4) Wprowadzenie do tematu
Nauczyciel odtwarza uczniom 4 nagrania video dotyczące biografii ww. osób a zadaniem uczniów jest sporządzenie krótkich notatek z odtwarzanych filmów. Po każdym filmie wyznaczony uczeń prezentuje swoje zapisy – uczniowie używają czasu Past Simple w swoich wypowiedziach.
15 minut
Praca z nagraniem video.
Wypowiedź uczniów dot. obejrzanych filmów.

5) Praca z tekstem
- uczniowie rozpoznają na zdjęciach sławne osoby
- uczniowie czytają pierwszy paragraf tekstu i przewidują o czym będzie tekst
- czytają cały tekst (tekst również odtworzony jest z płyty CD) i sprawdzają czy ich przewidywania się sprawdziły
- uczniowie dopasowują nagłówki do paragrafów
- uczniowie znajdują w tekście wyrazy, których definicje mają podane w ćwiczeniu
- wyznaczeni uczniowi dokonują streszczenia tekstu
- nauczyciel zapisuje nieznane wyrazy na tablicy i pyta uczniów o ich znaczenie, ewentualnie wyjaśnia w języku angielskim.

2 min+3 min+3 min+2 min+3 min+2 min
Praca z tekstem
Dopasowywanie nagłówków do paragrafów
Praca ze słownictwem
Streszczenie tekstu
6) Nauczyciel pyta uczniów o ich problemy w szkole podstawowej i jak sobie z nimi radzili.
4 minuty
Dyskusja
7) Zadanie domowe – Przedstaw biografię znanej osoby.

1 minuta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.