X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22815
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nazwy czynności - wprowadzenie nowego słownictwa. Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy IV

1.Temat: Nazwy czynności – wprowadzenie nowego słownictwa.

2.Podstawa programowa: podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego.

3.Cele szczegółowe:
a)uczeń zna wymowę i pisownię wyrazów, wyrażeń opisujących czynności sportowe: ride a bike, swim, climb, drive a go-kart, skip, dive, fly, jump, stand on your head, roller skate, ride a horse, play frisbee, juggle
b)uczeń na podstawie nagrania potrafi napisać nazwy usłyszanych czynności
c)uczeń umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

4.Cel wychowawczy:
a)wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
b)budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

5.Słownictwo: ride a bike, swim, climb, drive a go-kart, skip, dive, fly, jump, stand on your head, roller skate, ride a horse, play frisbee, juggle.

6.Pomoce dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Steps in English 1”, tablica interaktywna (ćwiczenia interaktywne z płyty Steps in English 1, karty obrazkowe (flashcards).

7.Metody:
a)naturalna
b)audiolingwalna
c)komunikacyjna
d)aktywne.

8.Zasady nauczania:
a)samodzielności
b)przystępności
c)efektywności.

9.Formy pracy:
a)praca indywidualna
b)praca grupowa.


10.Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie.

1.Przywitanie.
2.Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.


II. Prezentacja.

1.Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem (czasownikami):
a)prezentacja słownictwa za pomocą kart obrazkowych
b)chóralne i indywidualne powtarzanie wyrazów/wyrażeń za nauczycielem
c)gry dydaktyczne:
- nauczyciel prezentuje daną kartę obrazkową, celowo błędnie nazywa obrazek, zadaniem uczniów jest podanie prawidłowej nazwy przedstawianej czynności
- zadaniem uczniów jest zapamiętanie ułożonych w rzędach na tablicy kart obrazkowych, następnie nauczyciel zakrywa wszystkie karty, wybrane osoby losują karteczkę z podanym polem, które muszą nazwać; po poprawnym podaniu czasownika, nauczyciel odkrywa kartę.

III. Praktyka.

1.Praca uczniów z podręcznikiem:
a)wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 41 – wybrany uczeń odczytuje wszystkie podane wyrazy i wyrażenia z ramki. Następnie uczniowie samodzielnie dopasowują wyrazy i wyrażenia do osób znajdujących się na obrazku nad ćwiczeniem 1. Po wykonaniu zadania, poszczególne osoby podchodzą do tablicy interaktywnej i wskazują dany numer czynności, podają ich angielską i polską nazwę.
b)wykonanie ćwiczenia 4 na stronie 41 – nauczyciel dwukrotnie włącza nagranie z tablicy interaktywnej, zadaniem uczniów jest wysłuchanie treści i wpisanie numeru osoby z obrazka. Po wykonaniu zadania uczniowie sprawdzają poprawność jego wykonania z nauczycielem.
2.Praca uczniów z zeszytem ćwiczeń:
a)wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 32 – samodzielne odnalezienie przez uczniów 8 nazw czynności, dopasowanie ich do obrazków i wpisanie ich nazw przy poszczególnych cyfrach. Po wykonaniu zadania, wybrane osoby podchodzą do białej tablicy i wpisują do podanych cyfr odnalezione słowa.

IV. Ewaluacja i podsumowanie.
1.Uczniowie wykonują zadanie 2 na stronie 32 w zeszycie ćwiczeń (łączenie czasownika z rzeczownikiem tak, by powstało poprawne wyrażenie np. climb a tree). Następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia poprzez odczytanie wyrażeń.
2.Uczniowie wykonują zadanie 4 na stronie 32 w zeszycie ćwiczeń (słuchają dwukrotnie nagrania i wpisują nazwy usłyszanych czynności). Następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia poprzez odczytanie wyrazów/wyrażeń.
3.Praca z tablicą interaktywną:
- wybrane osoby podchodzą do tablicy interaktywnej i zaznaczają prawidłowy obrazek na podstawie usłyszanego wyrazu określającego poznaną czynność
- ułożenie wyrazu/wyrażenia (czynności) z rozsypanki literowej.
4.Zadanie pracy domowej – zadanie 3 i 5, strona 32 w zeszycie ćwiczeń.
5.Podsumowanie pracy lekcji uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.