X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22814
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym. Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy V

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy V szkoły podstawowej

1.Temat: Stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

2.Podstawa programowa: podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego.

3.Cele szczegółowe:
a)uczeń zna zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w sposób regularny i nieregularny
b)uczeń umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

4.Cel wychowawczy:
a)wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
b)budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

5.Słownictwo: small, short, friendly, comfortable, tall, big, funny, long, hard-working, generous, bad, fit, handsome, beautiful, good, nice, old, young, messy, talkative, fast, dangerous, boring, kind, bored, strong, quiet, exciting, intelligent, polite, expensive.

6.Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tablica interaktywna (ćwiczenia interaktywne z płyty Hot spot 2, gra dydaktyczna „The Best Trampolini Game”).

7.Metody:
a)naturalna
b)audiolingwalna
c)komunikacyjna
d)aktywne.

8.Zasady nauczania:
a)systemowości
b)samodzielności
c)przystępności
d)efektywności.

9.Formy pracy:
a)praca indywidualna
b)praca grupowa.


10.Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka językowa.

1.Przywitanie.
2.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i przedstawienie jej celów.
3.Nauczyciel pyta uczniów co to jest przymiotnik i na jakie pytania odpowiada. Podanie kilku przykładów przymiotników w języku angielskim.
4.Wykonanie ćwiczeń na tablicy interaktywnej:
- łączenie podanych przymiotników z obrazkami
- zapisanie przymiotników z rozsypanki literowej
- wybranie przymiotnika pasującego do przedstawionych obrazków.


II. Prezentacja.

1.Nauczyciel prezentuje uczniom zasady regularnego i nieregularnego stopniowania przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym za pomocą prezentacji multimedialnej (tablica interaktywna).
2.Rozdanie uczniom krótkiej notatki do zeszytu zawierającej wyżej wymienione zasady.


III. Praktyka.

1.Uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i wykonują na niej poszczególne ćwiczenia utrwalające zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym:
- stworzenie i zapisanie stopnia wyższego podanych przymiotników
- stworzenie i zapisanie stopnia wyższego i najwyższego podanych przymiotników.

IV. Ewaluacja i podsumowanie.

1.Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki zawierające pytania. Zadaniem uczniów jest wysłuchać nagrania z tablicy interaktywnej i uzupełnić odpowiedzi – wpisać imiona poszczególnych osób (Peter, Chris, Tom). Po wykonaniu ćwiczenia, nauczyciel sprawdza z uczniami jego poprawność na tablicy.
2.Gra dydaktyczna „The Best Trampolini Game” – utrwalenie stopniowania przymiotników.
3.Zadanie pracy domowej – nauka zasad stopniowania przymiotników.
4.Podsumowanie pracy lekcji uczniów.
5.Pożegnanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.