X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22581
Przesłano:

Asortyment potraw z jaj smażonych. Sporządzanie potraw z wykorzystaniem jaj smażonych. Ocena organoleptyczna sporządzonych potraw. Konspekt zajęć w pracowni gastronomicznej

Konspekt zajęć praktycznych

Przedmiot: pracownia gastronomiczna
Klasa: 1K - kucharz, gr.2 – liczba uczniów-15
Data: 5.III.2014r
Nauczyciel: Justyna Rubinkowska
Czas trwania zajęć: 4 godziny
Nazwa działu programowego : Sporządzanie potraw z jaj
Temat zajęć: Asortyment potraw z jaj smażonych. Sporządzanie potraw z wykorzystaniem jaj smażonych. Ocena organoleptyczna sporządzonych potraw.

Cel ogólny:
- wyrabianie umiejętności sporządzania potraw z jaj smażonych

Cele operacyjne: po zakończonych zajęciach uczeń powinien umieć:
- przygotować stanowisko pracy w odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- dobrać odpowiednie składniki,
- dobrać i sporządzić nadzienia słodkie i słone do omletów,
- sporządzić omlet naturalny i biszkoptowy,
- zastosować jaja jako czynnik spulchniający w potrawach (prawidłowo ubić pianę z białka jaj)
- sporządzić jaja sadzone,
- właściwie zorganizować pracę przy produkcji potraw,
- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych potraw,
- odpowiednio dobrać zastawę stołową do serwowania potraw z jaj smażonych,
- sporządzić dekorację potrawy,
- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zastosować zasadę oszczędnego gospodarowania surowcami,
- wykonać prace porządkowe.

Metody nauczania: pogadanka, wykład informacyjny

Pomoce dydaktyczne:
- ilustracje ze sposobami serwowania jaj smażonych,
- podręcznik,
- notatki własne,
- tabela z charakterystyką, sposobem wykonania i podania potraw z jaj smażonych; produkty dodatkowe do omletów (nadzienia),
- receptury wykonania potraw


Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze:
a) powitanie
b) sprawdzenie listy obecności
c) wyznaczenie dyżurnych.

2. Część teoretyczna:
a) podanie tematu i celu zajęć
b) powtórzenie najważniejszych wiadomości z poprzednich zajęć (warunki przechowywania jaj, metody oceny świeżości jaj, zasady obróbki wstępnej brudnej jaj)
c) zasady sporządzania potraw z jaj smażonych
d) zastosowanie jaj jako czynnika spulchniającego
e) zasady ubijania piany z białka jaj
f) asortyment potraw z jaj smażonych oraz sposoby serwowania

4. Część praktyczna
Praca w grupach 2 – osobowych
a) sprawdzenie odzieży ochronnej (fartuch, nakrycie głowy) przez nauczyciela
b) sprawdzenie stanowisk pracy przez uczniów
c) zaplanowanie czynności związanych z wykonaniem zadania
d) organizacja stanowiska pracy – zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku pracy surowców, narzędzi i urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
e) sporządzenie jaj smażonych w oparciu o zdobyte wiadomości teoretyczne

Nauczyciel czuwa nad przebiegiem ćwiczeń, udziela dodatkowych wskazówek w miarę potrzeb, zwraca uwagę na czystość stanowisk pracy, higienę oraz dokładność i staranność wykonywanych potraw.

5. Podsumowanie zajęć : ocena wykonanego zadania (omówienie, wskazanie błędów). Wpisanie ocen do dziennika.

6. Czynności porządkowe – porządkowanie stanowisk pracy. Sprzątanie pracowni przez dyżurnych, sprawdzanie czystości poszczególnych stanowisk.

7. Zapowiedź tematu następnych zajęć, podanie receptur gastronomicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.