X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22525
Przesłano:

Debata Europejska - scenariusz uroczystości szkolnej

Temat: „Europa naszą ojczyzną”
Zaproszeni goście:
Pan poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan poseł do Sejmu RP
Pan Starosta

Opiekunowie: nauczyciele ZSP
Zaangażowani: członkowie Klubu Europejskiego oraz wybrani uczniowie klas trzecich – maturalnych
Obserwatorzy: zaproszone klasy trzecie.
Czas: 2x45 min
Termin: 9 marca 2012
I. Cele:
- propagowanie pośród uczniów roli prezydencji polskiej w Unii Europejskiej,
- poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej szeroko pojętej polityki unijnej, z ze szczególnym uwzględnieniem bieżących problemów UE,
- kształtowanie umiejętności swobodnej, publicznej wypowiedzi,
- doskonalenie umiejętności wymiany informacji oraz dyskusji poprzedzonej prezentacją przygotowanych wcześniej wiadomości związanych z tematyką unijną.

II. Metody:

- dyskusja,
- prezentacja multimedialna przygotowana przez prowadzących materiałów,
- wykład.

III. Przebieg debaty:
1.Wstęp:
Prowadzący uczniowie razem z Panią Dyrektor przywitali zaproszonych gości. Następnie przedstawili zaproszonym gościom i zgromadzonej publiczności tematykę spotkania oraz podkreślili najważniejsze problemy, które zostaną poruszone. W tym punkcie wykorzystali przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną, w której zarysowali problemy będące tematyką debaty.
2.Przebieg spotkania:
Uczniowie, biorący udział w dyskusji, zostali podzieleni na cztery grupy tematyczne:

a. Współczesne problemy gospodarcze Unii Europejskiej (m.in. kryzys w Grecji).

b. Różne aspekty nacjonalizmów w Unii Europejskiej.

c. Prezydencja Polski – blaski i cienie.

d. Europa dwóch prędkości – problematyka współistnienia państw o różnym stopniu rozwoju gospodarczego.

Prowadzący udzielali głosu każdej grupie w założonej wcześniej kolejności. Ich członkowie przedstawiali przygotowane przez siebie informacje na poszczególne tematy, określali swoje stanowisko i dopiero wtedy, kierowali pytanie do jednego z gości.
Następnie prowadzący podsumowywali poszczególne rundy tematyczne i przechodzili do następnych.
Ostatnim punktem dyskusji były pytania kierowane przez publiczność do zgromadzonych gości.
3.Podsumowanie:
a. Prowadzący debatę uczniowie w kilku zdaniach podsumowali wyniki debaty, podkreślili rolę Polski w Unii Europejskiej oraz jej znaczenie dla rozwiązywania bieżących problemów nękających wspólnotę.
b. Podziękowanie za przybycie na debatę ze strony uczniów oraz dyrekcji, wręczenie kwiatów, wspólne zdjęcia.
4. Wnioski:
Należy podkreślić, że debata spełniła wszystkie zakładane cele. Obie strony podzieliły się swoimi wiadomościami oraz przedstawiły własną wizję roli Polski w Unii Europejskiej. Zgromadzeni widzowie z dużym zainteresowaniem i kulturą osobistą przysłuchiwali się wymianie poglądów. Wydaje się, że przyjęta formuła była trafna i w miarę możliwości należy ją w przyszłości kontynuować. Wpływa to na zwiększenie atrakcyjności szkoły w oczach przyszłych do niej kandydatów, poszerza horyzonty polityczne uczniów oraz ofertę edukacyjną szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.