X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22545
Przesłano:

Woda - wprowadzenie do programu "Zaadoptuj rzekę". Scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kudyk

Temat zajęć: „Woda” – wprowadzenie do programu „Zaadoptuj rzekę”

Cel główny: uczniowie: znająca zastosowanie i cechy wody, szanują jakość wody i rozumieją znaczenie czystości rzek, utrwalają tradycje i uczestniczą w akcjach społecznych, rozwijają umiejętności rozumienia poleceń i praktycznie wykorzystują posiadaną wiedzę

Cele szczegółowe:
1) W zakresie wiadomości uczniowie powinni :
- rozumieć znaczenie wody dla życia człowieka i określają stany skupienia wody i jej cechy,
- znać zastosowanie wody w codziennym życiu,
- znają i potrafią wymienić rzeki płynące w miejscowości Czechowice-Dziedzice,
- znać narzędzia i materiały do wykonania obserwacji, prostych doświadczeń,

2) W zakresie umiejętności uczniowie :
- rozwijają mowę czynną,
- rozwijają umiejętność rozumienia poleceń,
- kształcą koncentrację uwagi,
- kształcą wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość,
- kształcą percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową,
- utrwalają umiejętności czytania, pisania i dokonują prostych obliczeń matematycznych,
- potrafią wykonać proste doświadczenia,
- samodzielnie określają cechy wody,

3) W zakresie postaw uczniowie powinni :
- właściwie zachowywać się podczas zajęć,
- brać aktywny udział w zajęciach,
- aktywnie współpracować z nauczycielem,
- dbać o porządek w czasie pracy,
-
Typ zajęć: Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne (elementy języka ojczystego, środowiska, matematyki).

Formy pracy:
- indywidualna – samodzielna praca uczniów oraz
- zespołowa - praca uczniów z pomocą nauczyciela.

Metody pracy:
• słowna (rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania, praca z tekstem),
• poglądowa (pokaz),
• praca praktyczna – doświadczenia, obserwacje, karty pracy, ćwiczenia.

Pomoce dydaktyczne:
Mapa świata, globus, mapa Czechowic-Dziedzic, gazetka ścienna przygotowana z okazji Światowego Dnia Wody przez przedstawicieli SzKP, etykiety, obrazki, karty pracy z polami do uzupełniania, rozsypanka zdaniowa i wyrazowa, butelki z wodą (kranowa, mineralna, z rzeki, gruntowa, przegotowana), kostki lodu, cukier, sól, olej, kakao, kreda, jajo, plastelina, kubeczki, miska, klej, nożyczki, pisaki,

Literatura metodyczna:
„Atlas Świata”, Świat Książki, 1994r.
„10 lat Zaadoptuj rzekę” – Klub Gaja, 2014r.
„Scenariusze dla szkoły podstawowej” Klub Gaja, 2013r.
„Scenariusze dla gimnazjum” Klub Gaja, 2013r.

Tok zajęć:

I FAZA WPROWADZAJĄCA:
1. Przywitanie się z dziećmi.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Zagadka o wodzie.
4. Wskazanie tematu i celu zajęć.
5. Rozmowa z uczniami na temat: Jaką znacie wodę?
6. Odgadywanie zawartości „butelek z wodą”; sprawdzenie poprawności zgodnie z legendą.
7. Ogłoszenie: Międzynarodowego dnia Wody oraz ogólnopolskiej akcji: „Zaadoptuj rzekę”.
8. Wpisanie tematu do zeszytów.

II FAZA REALIZACJI:
1. Wykorzystanie wody w domu – swobodne wypowiedzi uczniów, zapoznanie z informacjami na gazetce ściennej SzKP, KARTA PRACY - 1.
2. Obliczanie dziennego zużycia wody przez człowieka - KARTA PRACY - 2.
3. Ćwiczenia śródlekcyjne:
- wykonywanie ćwiczeń naprzemiennych.
4. Praca praktyczna – doświadczenia i obserwacje:
• Woda płynna – obserwacja zachowania się cieczy, w butelce w przypadku zmiany ułożenia, przelewanie, rozlewanie, chlapanie, pływanie i toniecie przedmiotów (plastelina w formie kulki i placka, jajo) rozpuszczanie substancji (cukier, sól, ojej, kakao, kreda)
• Stan stały – temperatura zamarzania, pływanie lodu po powierzchni wody, kruszenie, temperatura, właściwości lodu (przezroczysty, śliski, bez smaku, twardy),
5. Od źródeł do ujścia – elementy budowy rzeki – KARTA PRACY - 3.
6. Rzeki Czechowic-Dziedzic – praca z mapą – KARTA PRACY - 4.
7. Ćwiczenia śródlekcyjne:
- wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
8. Obserwacja: „Woda Rzeki Iłownicy” – wypełnianie kart obserwacji KARTA PRACY – 5.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1. Opis ilustracji.
2. Odpowiedzi uczniów na pytania:
• Czym jest woda?
• Jakie cechy ma woda?
• Którą rzekę zaadoptujemy?

3.Wspólna ocena wykonanych prac.
4.. Zadanie domowe.
5. Zakończenie zajęć i pożegnanie się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.