X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22541
Przesłano:

Mozaiki - historia sztuki. Scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kudyk

Temat zajęć: Mozaiki – historia sztuki.

Cel główny: uczniowie: znają historię powstania mozaiki, szanują jakość kształcenia – rozwijają umiejętności rozumienia poleceń i praktycznie wykorzystują posiadaną wiedzę

Cele szczegółowe:
1) W zakresie wiadomości uczniowie powinni :
- rozumieć znaczenie słowa mozaika,
- znać jej historię powstania,
- znać narzędzia i materiały do wykonania mozaiki,

2) W zakresie umiejętności uczniowie :
- rozwijają mowę czynną,
- rozwijają umiejętność rozumienia poleceń,
- kształcą koncentrację uwagi,
- kształcą wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość,
- kształcą percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową,
- estetycznie wykonują prace i komponują przestrzeń,
3) W zakresie postaw uczniowie powinni :
- właściwie zachowywać się podczas zajęć,
- brać aktywny udział w zajęciach,
- aktywnie współpracować z nauczycielem,
- dbać o porządek w czasie pracy,
-
Typ zajęć: ekspresja,

Formy pracy:
- indywidualna – samodzielna praca uczniów oraz
- zespołowa - praca uczniów z pomocą nauczyciela,

Metody pracy:
• słowna (rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania),
• poglądowa (pokaz),
• praca praktyczna – ekspresja,

Pomoce dydaktyczne:
Ilustracje i zdjęcia przykładów mozaik, mapa świata, etykiety, obrazki do tworzenia mozaik, karty pracy z polami do kolorowania według wzoru, klej, nożyczki, kredki, drobne przedmioty do tworzenia mozaiki.

Literatura metodyczna:
R.A. Jacobson: „Mozaiki – to nie jest trudne”
J.M. Roberts: „Ilustrowana historia świata” – tom: I-IV,
J.Ratajczak: „Esy – Floresy”,
Praca zbiorowa pod red. J.Zwoleńska: „Twórcza kinezjologia w praktyce”

Tok zajęć:

I FAZA WPROWADZAJĄCA:
1. Przywitanie się z dziećmi.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wskazanie tematu i celu zajęć.
4. Rozmowa z uczniami na temat mozaik – wyjaśnienie znaczenia słowa, zapoznanie z historią ich powstawania oraz rodzajami materiałów używanych do ich wykonania. Wyjaśnienie celu ich tworzenia.
5. Wpisanie definicji do zeszytów.

II FAZA REALIZACJI:
1. Zaznaczanie na mapie świata państw w których tworzone były mozaiki poprzez ich etykietowanie.
2. Oglądanie przykładów mozaik w wybranych państwach; krótka ich charakterystyka (wklejenie notatki do zeszytu).
3. Ćwiczenia śródlekcyjne:
- wykonywanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej wg wylosowanych kart ćwiczeń.
4. Praca praktyczna
• wykonanie mozaik poprzez naklejanie „kafelków” z rozciętych obrazków,
• kolorowanie kart pracy z polami według wzoru.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1.Odpowiedzi uczniów na pytania:
• Czym jest mozaika?
• W jakich państwach tworzono mozaiki?
• Jakich materiałów używano do ich wykonania?
• Jaki był cel tworzenia mozaik?
2.Wspólna ocena wykonanych prac.
3.Zakończenie zajęć i pożegnanie się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.