X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22539
Przesłano:

Malowana deska - scenariusz zajęć z techniki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z TECHNIKI

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kudyk

Temat zajęć: Malowana deska.

Cel główny: uczniowie potrafią malować pędzlem i farbami po drewnie,

Cele szczegółowe:
1) W zakresie wiadomości uczniowie powinni :
- rozpoznawać drewno,
- rozpoznawać deskę i sklejkę,
- znać narzędzia i materiały do wykonania pracy,
- wiedzieć jak bezpiecznie obsługiwać: wiertarkę i suszarkę do włosów
2) W zakresie umiejętności uczniowie :
- kształcą koncentrację uwagi,
- rozwijają zmysł dotyku,
- kształcą wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość,
- kształcą percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową,
- bogacą mowę czynną,
- estetycznie wykonują prace i komponują przestrzeń,
- kształcą sprawność manualną (obrysowują kontur, malują pędzlem, wiercą otwory),
- potrafią posługiwać się suszarką do włosów i wiertarką,
- utrwalają techniki szkolne,
3) W zakresie postaw uczniowie powinni :
- właściwie zachowywać się podczas zajęć,
- brać aktywny udział w zajęciach,
- aktywnie współpracować z nauczycielem,
- dbać o porządek w czasie pracy,
Typ zajęć: ekspresja, lekcja utrwalająca,

Formy pracy:
Indywidualna – samodzielna praca uczniów,
Zespołowa - praca uczniów z pomocą nauczyciela,

Metody pracy:
• słowna (rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania),
• poglądowa (pokaz),
• praca praktyczna – ekspresja,

Pomoce dydaktyczne:
Deski, sklejki, wiertarka, suszarka do włosów, ołówek, farby plakatowe, pędzle, sznurek, kontury do obrysowywania: róża, stokrotka, tulipan, serce, koło, plansze do ćwiczeń śródlekcyjnych,

Środki dydaktyczne: przykładowa praca,

Literatura metodyczna:
M.Knapik, w.A.Sacher, UŚ wydz. Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii: „Sztuka w edukacji i terapii”
Tok zajęć:

I FAZA WPROWADZAJĄCA:
1. Przywitanie się z dziećmi.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wskazanie tematu i celu zajęć.
4. Wyjaśnienie pojęć: deska, sklejka.
5. Rozmowa z uczniami o sposobie wykonania pracy, narzędziach i materiałach. Pokaz przykładowej pracy.
6. Zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się suszarką do włosów oraz wiertarką.

II FAZA REALIZACJI:
1. Przygotowanie miejsca pracy i przyborów,
2. Indywidualna praca dzieci:
• obrysowanie konturów:
koło i serce – Tomasz Głogowski oraz Kamil Mrozek,
tulipan i stokrotka – Wioletta Blok,
Tulipan i stokrotka w ramce – Sylwia Drożdż,
• wypełnienie konturów farbami – malowanie pędzlem,
• suszenie prac suszarką do włosów,
• wiercenie otworów na sznurek przy użyciu wiertarki,
• przewlekanie sznurka,
3. Praca dzieci z pomocą nauczyciela – Justyna Kuta i Katarzyna Gacek - róża; stokrotka – Rafał Urbański - według w/w kolejności.
4. Ćwiczenia śródlekcyjne:
- wykonywanie przez dzieci ćwiczeń widocznych na planszach,
5. Porządkowanie miejsca pracy i mycie rąk.
6. Wspólne omówienie wykonanych prac.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1.Odpowiedzi uczniów na pytania:
- jakich materiałów użyliście do wykonania obrazków?
- jakie kolory zastosowaliście?

2.Wspólna ocena wykonanych prac i wykonanie wystawy.
3.Zakończenie zajęć i pożegnanie się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.