X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22487
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - pierwszy rok stażu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
za rok szkolny 2006/2007

PIERWSZY ROK STAŻU

W ramach przeprowadzanego awansu na nauczyciela mianowanego
dokonałam następujących działań wynikających z założeń planu rozwoju

§ 7ust 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach;

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
W roku szkolnym 2006/2007 cztery razy obserwowałam zajęcia z języka
niemieckiego prowadzone przez opiekuna stażu i raz uczestniczyłam w
lekcji wychowawczej w klasie piątej.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
W roku szkolnym 2006/2007 pięć razy prowadziłam zajęcia z języka
angielskiego w obecności opiekuna stażu. Po przeprowadzonych
zajęciach odbywałam rozmowę z opiekunem stażu.
3. Prowadzenie biblioteki języka angielskiego i zachęcanie uczniów do korzystania z jej zasobów.
4. Tworzenie i pozyskiwanie nowych pomocy dydaktycznych do klasy języka angielskiego poprzez angażowanie uczniów w ich konstruowanie (plansze, gazetki klasowe, mapy).
5. Pozyskiwanie nowych pomocy dydaktycznych aktywizujących metody pracy na lekcjach języka angielskiego ( bajki oraz filmy przedstawiające życie i zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii w wersji angielskiej na płytach DVD).
6. Współorganizowanie szkolnej zabawy andrzejkowej (listopad 2006).
7. Udział w kursie doskonalącym „Aktywizujące metody pracy
nauczyciela/wychowawcy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb
edukacyjnych dziecka/ucznia i etapu kształcenia” w ODN w Pile w
wymiarze 30 godzin zajęć dydaktycznych (listopad 2006).
8. Udział w podstawowym szkoleniu BHP ( marzec 2007).
9. Współorganizowanie „Koncertu kolęd w różnych językach”, który został
pokazany w szkole oraz w hospicjum (luty 2007).

§ 7ust 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w miarę potrzeb uczniów –
kółko języka angielskiego dla uczniów mających problemy z
opanowaniem materiału przerabianego na lekcjach
(listopad 2006 – czerwiec 2007).
2. Przygotowanie indywidualne uczniów do ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego.
3. Organizacja ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka
angielskiego (kwiecień 2007).
4. Udział w kursie doskonalącym „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w szkole – praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy” w ODN w Pile w wymiarze 16 godzin zajęć dydaktycznych (grudzień 2006).
5. Udział w imprezie integracyjnej „CIS” (czerwiec 2007).
Prowadzenie konkurencji sportowej.

§ 7ust 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej; ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania scenariuszy lekcji, testów, zabaw edukacyjnych, gazetek klasowych oraz dokumentacji szkolnej z zastosowaniem różnorodnych programów.
2. Korzystanie z portali edukacyjnych i internetowych publikacji oraz wykorzystywanie materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie:
www.literka.pl, www.anglorama.com.pl, www.englishplanet.pl, www.teachefl.w.interia.pl, www.profesor.pl, www.eduseek.pl .

§ 7ust 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
2. Współpraca ze szkolnym pedagogiem.
Prowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym na temat sytuacji
rodzinnej uczniów, przyczyn ich niepowodzeń szkolnych oraz
nieodpowiedniego zachowania.
3. Wzbogacanie i studiowanie literatury z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, pedagogiki i psychologii dziecięcej.
4. W roku szkolnym 2006/2007 nie pełniłam funkcji nauczyciela wychowawcy natomiast kilkakrotnie byłam opiekunem innych klas podczas następujących imprez i wydarzeń szkolnych:
- Rekolekcje Wielkopostne (14-16.03.3007) – opiekun klasy IIb
- Majówka Jedynki pod hasłem „Turniej miast” (02.06.2007) –
opiekun klasy Va
- jednodniowa wycieczka do Kujania (13.06.2007) –
opiekun klasy IIIa

§ 7ust 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Praca w komisji statutowej.
Brałam udział przy tworzeniu nowego statutu szkoły i opracowałam ceremoniał szkolny oraz tradycję szkolną ( sztandar szkoły, poczet szkoły, pieśń szkoły).
2. Członek komisji konkursowej w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym oraz w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym (listopad 2006) oraz członek komisji konkursowej w imprezie zorganizowanej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny (marzec 2007).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.