X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22413
Przesłano:
Dział: Języki obce

I`m hungry! - poznanie słownictwa związanego z jedzeniem - scenariusz lekcji

Temat lekcji: I`m hungry!-poznanie słownictwa związanego
z jedzeniem.

Cel ogólny:
- promowanie zdrowego stylu życia
- umiejętność zastosowania słownictwo poznanego
na lekcji w życiu codziennym,
- doskonalenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

Cele operacyjne:
Poziom wiadomości
Uczeń zna:
- częściowo słownictwo związane z tematem lekcji,
- pytania typu What`s this?,

Poziom rozumienia:
- słyszany tekst dialogu,
- słyszaną piosenkę,
- polecenia nauczyciela,
Poziom umiejętności
Uczeń potrafi:
- rozpoznać ze słuchu nazwy produktów żywnościowych,
- wskazać właściwe produkt na ilustracji,
- konstruować poprawnie zdania,
- rozumie pytanie Do you like...? w odniesieniu produktów żywnościowych,
- wyrazić swoją opinię na temat lubianych i nie lubianych potraw używając konstrukcji I like/ I don`t like,
- uzupełnić krzyżówkę podanymi wyrazami,

Metody pracy:
- ćwiczenia dydaktyczne

- audiolingwalna
- komunikacyjna
Formy pracy:
- indywidualna
- z całą klasą

Środki dydaktyczne:
- karty z rysunkami produktów żywnościowych
- kserokopie z ćwiczeniami,
- tekst piosenki “ Helping Mum”
- kserokopia z rysunkami produktów żywnościowych
dla każdego dziecka,


Przebieg lekcji:
1.Wstęp
Nauczyciel zapisuje słowo Shopping na tablicy. Obserwuje czy którekolwiek z dzieci może powiedzieć co to znaczy. Bohaterowie książki Jack i Polly, Otto, Daisy znajdują się w kuchni. Są bardzo zajęci w rozpakowywaniem zakupów.
2. Prezentacja:
Nauczyciel mówi: Look at page eighteen and nineteen in your Class Book.
Nauczyciel trzyma wysoko książkę tak że uczniowie mogą się zorientować że
odnaleźli właściwą stronę. Klasa jest poproszona o odnalezienie i wskazanie
wszystkich produktów żywnościowych na rysunku.
Nauczyciel rozdaje karty z rysunkami produktów żywnościowych dzieciom, które
ustawiają się w miejscu widocznym dla wszystkich pozostałych. Nauczyciel wydaje
polecenie: Listen and point!
Najpierw sam wymawiając nazwę produktu pokazuje na jego rysunek następnie zleca
uczniom pokazywanie wymienionych przez siebie.
W trakcie gdy dzieci są skupione na rysunku nauczyciel odtwarza nagranie z kasety.
Upewnia się że dzieci wiedzą że będą słuchać z kasety sześciu wyrazów których
wymowę będą ćwiczyć. Nauczyciel wydaje polecenie: Listen and point ! uczniowie wskazują na produkty żywnościowe
3. Listen and say!
Nauczyciel pokazuje uczniom rysunki z podpisanymi wyrazami na stronie 13, następnie odtwarza kasetę. Zadaniem uczniów jest powtarzanie słów za nagraniem z kasety.
4. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem zawartym w piosence
“Helping Mum”
5. Nauczyciel używa kart z rysunkami produktów aranżuje krótką konwersacje, wskazując na poszczególne produkty zadaje pytania typu What`s this ? Uczniowie wymieniają nazwy wskazywanych .
Nauczyciel rozdaje kserokopie z podpisanymi rysunkami produktów do wycięcia.
Zadaniem ucznia jest podział produktów na dwie kategorie w zależności od upodobań. I like/ i I don`t like, oraz pod rysunkiem napisanie pełnym zdaniem np.
I don`t like potatoes,
I like cheese. Uczeń potrafi wyrazić swoją opinię na temat lubianych i nie
lubianych potraw, potrafi przeczytać napisane przez siebie zdania.
Poprawnie wykonane ćwiczenie jest nagradzane stempelkiem “ pracowita mrówka”
6. Zadanie pracy domowej i ocena pracy uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.