X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22421
Przesłano:
Dział: Języki obce

Where is the dog? - Rooms in my house. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego

Nauczyciel: mgr Małgorzata Kliczewska
Klasa: 2 d
Temat: ‘Where is the dog” -Rooms in my house

Cel ogólny:
Utrwalenie słownictwa dotyczącego pomieszczeń
Cele operacyjne:
uczeń potrafi napisać proste zdanie
uczeń potrafi dopasować słowa mówione do odpowiednich obrazków
uczeń potrafi nazwać pomieszczenia
uczeń zna pisownię nazw pomieszczeń
uczeń potrafi nazwać zwierzęta widoczne na obrazkach

Metody pracy:
metoda bezpośrednia - komunikacyjna, pantomima, metoda autolingualna (tzw. drilling = dryl językowy), zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego T PR (Total Phisical Response) – reagowanie całym ciałem, gra i zabawa dydaktyczna.

Formy pracy:
• Praca z całą klasą - chóralne powtarzanie
• Praca indywidualna na forum klasy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń w książce

Środki dydaktyczne :
podręcznik ‘New Sparks’, Flashcards (karty obrazkowe- dining room, living room, bathroom, kitchen, bedroom, garden), tablica, odtwarzacz, płyta CD.


PRZEBIEG LEKCJI:
Czynności wstępne:
- powitanie:
- sprawdzenie listy obecności
- sprawdzenie pracy domowej
- podanie tematu lekcji

1.Rozgrzewka językowa (WARM UP)
Nauczyciel pyta się uczniów o samopoczucie.
“How do you feel today?”

2.Prezentacja materiału (PRESENTATION):
Nauczyciel pokazuje obrazki (flashcards) z dining room, living room, bathroom, bedroom, garden głośno podając nazwy. Zachęca uczniów do powtórzenia słówek.
Nauczyciel wskazuje kolejno karty i zadaje pytanie” Where’s this?’ Uczniowie maja za zadanie dopasować odpoweidnie słowa mówione a potem pisane do obrazków.

3.Praca nad materiałem (PRACTICE)
Nauczyciel naśladuje pewne czynności(np. gotowanie), zadaje pytanie ‘Where am I?’
Uczniowie odpowiadają ‘In the kitchen’ itd.
Następnie prosi na środek ochotnika, który wybiera jedną z kart i wymyśla własną pantomimę.

4. Ćwiczenia dodatkowe(PRODUCTION)
Ćwiczenie pisania nazw pomieszczeń
-Uczniowie wykonują zadanie w książce na stronie 35. Nauczyciel zadaje kolejno pytania gdzie znajdują się poszczególne zwierzęta na obrazkach.- „Where is the dog?”
Nauczyciel odczytuje pytanie i odpowiedź znajdujące się pod rysunkiem a potem prosi uczniów o powtórzenie.
Uczniowie samodzielnie uzupełniają pozostałe pytania i odpowiedzi.

Ćwiczenie rozumienia ze słuchu
-Uczniowie wykonują zadanie w książce na stronie 34. Nauczyciel prezentuje obrazki znajdujące się w podręczniku pytając
“Who’s this?” ”Where is he?”
Uczniowie podają krótkie odpowiedzi. Następnie nauczyciel pyta o pozostałe rysunki.
Potem nauczyciel zadaje pytanie ”Is grandad in the kitchen?” itd.
Uczniowie patrząc na obrazki uważnie słuchają nagrania i odpowiadają na zadawane pytania „Yes” albo „No’, zgodnie z tym co widzą na ilustracji.

5.Zakończenie lekcji:
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, nagradza plusami aktywnych uczniów
2. Nauczyciel żegna się z uczniami: Good bye!.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.