X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22119
Przesłano:

Program pracy szkolnego koła chemicznego

Zespół Szkół w Pasłęku

Zajęcia koła chemicznego przewidziane są dla:
- dla uczniów zdających maturę z chemii,
- dla wszystkich uczniów zainteresowanych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z chemii.

Cele ogólne:
- poszerzenie, powtórzenie i utrwalenie materiału,
- przeprowadzenie doświadczeń i prezentowanie własnych obserwacji oraz wyciąganie wniosków,
- przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z chemii,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu chemii w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:
- ćwiczenie umiejętności operowania językiem chemicznym, symboliką i nazewnictwem,
- wyrobienie umiejętności projektowania i wykonywania doświadczeń chemicznych,
- wyrobienie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków z doświadczeń oraz prezentowania i zapisywania wyników swojej pracy,
- wyrobienie umiejętności bezpiecznego posługiwania się różnymi substancjami i sprzętem laboratoryjny,
- pogłębianie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów chemicznych z poszczególnych działów chemii,
- pogłębienie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie,
- przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych w zakresie rozszerzonym,
- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów,
- odczytywanie i analizowanie: testów o tematyce chemicznej, wykresów, tablic chemicznych, tabel, schematów procesów chemicznych

Zagadnienia do realizacji

1. Budowa atomu.
2. Konfiguracja elektronowa atomów.
3. Izotopy i promieniotwórczość.
4. Budowa układu okresowego.
5. Wiązania chemiczne.
6. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne.
7. Podstawowe reakcje chemiczne.
8. Podstawowe prawa chemiczne.
9. Tlenki i wodorotlenki.
10. Kwasy i sole.
11. Stopnie utleniania pierwiastków.
12. Reakcje redoks.
13. Reakcje egzo- i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych.
14. Obliczenia związane z molem, masą molową, objętością molową gazów.
15. Obliczenia stechiometryczne.
16. Obliczanie stężenia procentowego roztworów.
17. Obliczanie stężenia molowego roztworów.
18. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
19. Reakcje zobojętniania i strąceniowe.
20. Hydroliza soli. pH substancji.
21. Węglowodory nasycone.
22. Węglowodory nienasycone.
23. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów- alkohole, kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe.
24. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów- estry, tłuszcze, aminy.
25. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów- aminokwasy, białka.
26. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów- cukry proste i złożone.

Metody pracy
- dyskusja
- praca indywidualna
- praca zespołowa
- wykonywanie samodzielnie lub zespołowo ćwiczeń laboratoryjnych
- oglądanie filmów popularnonaukowych
- praca z literaturą fachową
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Materiały do nauczania
- podręcznik do nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych,
- zbiory zadań z chemii: Pazdro, Witowski, Operon –wybrane działy,
- wybrane arkusze maturalne,
- tablice chemiczne.

Program koła chemicznego może ulec modyfikacji w celu dostosowania zagadnień do aktualnych potrzeb uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.