X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22081
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym2013/2014

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym2013/2014

Mój staż jako nauczyciel stażysta rozpoczęłam we wrześniu 2013 w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Jaworznie. W trakcie jego trwania od września do końca stycznia (I półrocze) realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego. Zgodnie z przyjętym planem udało mi się w tym czasie pięciu miesięcy zrealizować następujące cele i zadania:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 1)

Na samym początku pracy w przedszkolu stworzyłam plan rozwoju zawodowego, poznałam procedury osiągania awansu zawodowego. Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu Pani Izabeli Piłat i zaakceptowany przez Panią Dyrektor Dorotę Jakubik. Z opiekunem stażu ustaliłam zasady dalszej współpracy, harmonogram konsultacji, obserwacji zajęć prowadzonych i obserwowanych oraz niedługo potem zawarty został kontrakt. Po każdych zajęciach przeprowadzona była konsultacja, co do przebiegu. Poznałam dokumentację obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 17. Miałam możliwość zanalizowania i zrobienia własnych notatek, które pozwolą mi w przyszłości samodzielnie tworzyć i uzupełniać niezbędną dokumentację obowiązkową dla nauczyciela. Do poznanych dokumentów można zaliczyć: Regulamin spacerów i wycieczek obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 17, Przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, Kartą Nauczyciela, Statutem Przedszkola Miejskiego nr 17 w Jaworznie.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych przedszkola, w której nauczyciel odbywa staż.
(§6 ust. 2 pkt 2)

W ciągu tych kilku miesięcy regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Panią Izabelę Piłat. Po każdym spotkaniu odbywała się krótka konsultacja dotycząca przeprowadzonych zajęć, pozwoliły mi na ocenę własnych umiejętności oraz analizę mocnych i słabych stron własnej działalności, dotyczącej dyscyplinowania uczniów. W ciągu tych kilku miesięcy staram się śledzić różne nowości dotyczące polskiego systemu oświaty oraz szukać na stronach internetowych, w czasopismach, książkach i innych publikacjach z zakresu pedagogiki interesujących pomysłów do prowadzenia zajęć. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia, zaświadczenia z udziału w kursach oraz konspekty z zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna stażu są na bieżąco zbierane do teczki awansu. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące awansu oraz spraw bieżących były regularnie konsultowane z opiekunem stażu.
Dzieci grupy III chętnie brały udział w konkursach plastycznych (Karta Świąteczna, Magiczne święta w regionalnej szacie, Magiczna bombka, Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat, Ozdoby Bożonarodzeniowe, Świąteczna choinka, Tuwim i Brzechwa moimi ulubionym aktorami wierszy. Jednocześnie zdobywali na nich wyróżnienia. W czasie dotychczasowego stażu miałam możliwość wykorzystania elementów multimedialnych w pracy z dziećmi. W ciągu tych miesięcy śledziłam strony internetowe o tematyce edukacyjnej. Pomogły mi przygotowywać materiały na zajęcia.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

Od początku września miałam możliwość zapoznania się z programem wychowawczym przedszkola.  Dużą rolę odegrały kontakty z rodzicami – indywidualne konsultacje, wywiadówki. Poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z opiekunami mogłam lepie poznać dzieci i ich sytuację rodzinną. Zorganizowałam spotkania z ciekawymi ludzmi tj. Policjantem, Górnikiem. Byłam współorganizatorem kilku imprez organizowanych w przedszkolu: Dzień Misia, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust. 2 pkt 4)

Zajęcia, które obserwowałam oraz te, które samodzielnie prowadziłam, pozwoliły mi lepiej poznać swoje możliwości jako nauczyciela. Mogłam coraz lepiej organizować czas przebiegu wykonywanych przeze mnie zajęć, oraz poprawnie sporządzać dokumentację (konspekty, uzupełnianie dziennika) pod okiem opiekuna. Konsultowałam się z opiekunem, jak i z innymi nauczycielami w przedszkolu w sprawach bieżących oraz chętnie korzystałam z cennych rad i pomysłów bardziej doświadczonych nauczycieli. Te najciekawsze wykorzystywałam w ramach własnych zajęć.  Jednocześnie starałam się urozmaicać dzieciom zadania do wykonania.

Wnioski:

Pierwsza część stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego przebiega według planu rozwoju zatwierdzonego we wrześniu 2013 roku. Do tej pory jest on realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Zbieranie dokumentacji do teczki awansu zawodowego odbywa się na bieżąco i bez większych trudności. Z pewnością w dalszym ciągu podczas odbywania stażu (jak i dalszej pracy jako nauczyciela) będę doskonaliła swoje umiejętności oraz poszerzała swoją wiedzę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.