X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22022
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu - Laskowicach

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: (wewnątrzszkolnego, zorganizowanego przez DODN i Kurię Metropolitalną Wrocławską),
- uczestnictwo w rekolekcjach dla katechetów, dniach skupienia, sympozjach oraz Wrocławskich Dniach Duszpasterskich,
- praca w zespole humanistycznym,
- udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli katechetów z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego,
- podjęcie współpracy z rodzicami.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- ukończenie szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i edukacji multimedialnej,
- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem
technologii komputerowej,
- stworzenie własnej strony internetowej,
-gromadzenie i przetwarzanie materiału edukacyjnego dostępnego w sieci Internet,
- przygotowanie własnego pakietu edukacyjnego.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli,
- współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły, systemu oceniania, regulaminów szkoły
- udostępnianie opracowanych przez siebie materiałów i scenariuszy lekcji na stronach www,
- czynny udział w międzyszkolnym zespole przedmiotowym katechetów.

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

- opracowanie z uczniami planu pracy
Samorządu Uczniowskiego,
- opracowanie programu zajęć „Zabytki sakralne Dolnego Śląska”,
- opracowanie konferencji dla rodziców dzieci komunijnych.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

- prowadzenie Eucharystycznego Ruchu Młodych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- podjęcie zadań duszpastersko – wychowawczych: przygotowanie uczniów do sakramentów świętych, opieka nad dziećmi podczas rekolekcji i nabożeństw, pomoc w przygotowaniu liturgii Mszy świętej,
- opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- zorganizowanie i przygotowanie wycieczek szkolnych (pielgrzymek),
- aktywny udział w przygotowaniu apeli okolicznościowych na terenie szkoły i parafii: jasełka, Misterium Paschalne, Dzień Papieski i innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły
- współpraca z Samorządem Szkolnym.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi przedmiotami

- współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
- organizacja pomocy dla uczniów z rodzin potrzebujących (zbiórka odzieży, sprzedaż kartek okolicznościowych),
- pozyskiwanie sponsorów dla szkoły,
współpraca z ZHP.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

- wypracowanie metod efektywnej komunikacji z dzieckiem,
- stworzenie systemu pomocy dziecku: uczeń – rodzic-nauczyciel-pedagog,
- nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych sygnałów problemów emocjonalnych dzieci.


mgr Agnieszka Jaszczyszyn, katechetka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.