X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2178
Przesłano:

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" dla klasy pierwszej z działu "Rynek pracy"

Imię i nazwisko ………………………
Klasa ………………

Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i postępuj zgodnie z nimi. Poprawne odpowiedzi zaznacz znakiem X, jeśli się pomylisz dokonaj korekty a złą odpowiedź zakreśl kółkiem. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 30 minut.

Powodzenia !

1. „Dokształcanie jest procesem podwyższania kwalifikacji zawodowych i nie jest równoważne z definicją przekwalifikowania się”.
PRAWDA
FAŁSZ (1 punkt)
2. „Bezrobocie frykcyjne spowodowane jest poprzez ciągłe zmiany w gospodarce rynkowej, w skutek, czego powstają nowe miejsca pracy a część miejsc jest likwidowana”.
PRAWDA
FAŁSZ (1 punkt)
3. „Osoba przedsiębiorcza jest to osoba, która umiejętnie wyznacza sobie cele i podejmuje działania nakierowane na ich osiąganie, boi się jednak podejmowania ryzyka”.
PRAWDA
FAŁSZ (1 punkt)
4. „Prawa pracownika wynikają z obowiązków pracodawcy”.
PRAWDA
FAŁSZ (1 punkt)
5. „Obowiązkiem pracownika jest tworzenie organizacji, których zadaniem jest ochrona praw pracowniczych”
 PRAWDA
FAŁSZ (1 punkt)
6. Na podstawie podanego opisu rozpoznaj rolę pełnioną na rynku pracy i zaznacz odpowiednią odpowiedź.
„Tomek Nowak zarejestrował jednoosobowe przedsiębiorstwo oferujące serwis komputerowy”.
a) Bezrobotny
b) Pracodawca
c) Pracownik
d) Samozatrudniony (1 punkt)
7. Na podstawie podanych metod przeciwdziałania bezrobociu określ, która z nich jest najskuteczniejsza w długim okresie czasu.
a) Podnoszenie kwalifikacji
b) Skrócenie tygodniowego czasu pracy
c) Wczesne emerytury
d) Wysokie odprawy pracownicze (1 punkt)
8. Na podstawie poniższych opisów scharakteryzuj osobę bezrobotną.
a) Ma 18 lat, ukończyła szkołę zasadniczą i chce podjąć pracę
b) Ma 67 lat i chce podjąć pracę
c) Ma 25 lat jest na IV roku studiów dziennych i chce podjąć pracę
d) Ma 25 lat ukończyła studia i szuka pracy dodatkowej (1 punkt)

9. Poniżej przedstawiono rodzaje umów o pracę. Określ, która z tych umów jest najkorzystniejsza dla osoby ubiegającej się o kredyt w banku.
a) Umowa na czas nieokreślony
b) Umowa na czas określony
c) Umowa na czas próbny
d) Umowa na czas wykonywania określonej pracy (1 punkt)
10. Zakreśl prawidłową odpowiedź. Stopa bezrobocia
a) Występuje w gospodarce, w której osiągnięto maksymalne bezrobocie.
b) Określa stawkę płac dla osób bezrobotnych.
c) Jest miarą bezrobocia, która informuje o udziale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo.
d) Występuje w gospodarce, w której połowa osób posiada zatrudnienie a druga połowa zakwalifikowana jest do osób bezrobotnych. (1 punkt)
11. Jednym z czynników wpływających na bezrobocie ……….………… jest zmiana miejsca zamieszkania. (1 punkt)
12. CV, czyli ………… jest dokumentem określającym przebieg życia zawodowego. (1 punkt)
13. Na rynku pracy występują pracodawcy, którzy reprezentują ……………… na pracę. (1 punkt)
14. Wyjaśnij krótko zależność zachodzącą między poziomem płac a popytem i podażą na rynku pracy. (2 punkt)
……………………………………………………………
15. Wymień podmioty występujące na rynku pracy.
a)
b)
c
d)
16. Na podstawie podanego ogłoszenia o pracę opracuj etapy (4 punkt)przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaplanuj czas, jaki jest ci potrzebny na każdy etap. (7 punktów)
…………………………………………………………………………………………………………
Punktacja:
Za poprawne wykonanie zadań:
Od zadania 1 do zadania 13 (włącznie) można uzyskać po 1 punkcie
Za zadanie 14 można uzyskać łącznie 2 punkty
Za zadanie 15 można uzyskać łącznie 4 punkty
Za zadanie 16 można uzyskać łącznie 7 punktów
Razem: 26 punktów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.