X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2179
Przesłano:

Istota i zasady organizacji pracy. Scenariusz lekcji z przedmiotu Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

1. Cele lekcji:
- Poznanie podstawowych wiadomości dotyczących istoty i zasad organizacji pracy

2. Cele edukacyjne:
a) Kształcenia
- Objaśnia istotę organizacji pracy
- Wymienia zasady organizacji pracy
- Charakteryzuje poszczególne zasady organizacji pracy

b) Wychowania
- Umiejętność organizacji pracy

3. Metody pracy:
- Wykład dydaktyczny
- Rozmowa dydaktyczna
- Praca w grupach

4. Czas trwania - 45 minut.

5. Przebieg lekcji.

1. W pierwszej fazie lekcji uczniowie zapoznają się z istotą organizacji pracy. Nauczyciel wyjaśnia istotę organizacji pracy.
Istotą organizacji pracy jest to celowe, w logicznej kolejności i racjonalne ustalenie działań ludzkich w procesie pracy. Uczniowie muszą zrozumieć, że człowiek musi zdobyć praktyczną wiedzę o wykonywanych przez siebie czynnościach, bez których nie może pracować i się rozwijać.

2. Nauczyciel prosi uczniów aby sformułowali definicję organizacji pracy. Po przeanalizowaniu odpowiedzi uczniów podaje poprawną definicję.
Organizacja pracy to sposób powiązania pracowników i ich funkcji w procesie pracy w celu wykonania postawionych przed nim zadań.

3. Nauczyciel wprowadza formy organizacji pracy. Prosi uczniów aby podzielili się na 4 – 5 osobowe grupy. Informuje uczniów o dwóch formach organizacji pracy:
• Pracy indywidualnej,
• Pracy zespołowej.
Prosi uczniów aby w grupach scharakteryzowali pracę indywidualną i pracę zespołową (pojęcie, wady i zalety).

4. Nauczyciel przedstawia zasady organizacji pracy:
a) Zasada ekonomicznego działania (racjonalnego gospodarowania) polega na dążeniu do:
• Osiągnięcia najbardziej korzystnego efektu pracy przy danym nakładzie sił i środków (zasada efektywności)
• Osiągnięcia założonego efektu pracy najmniejszym nakładem sił i środków (zasada oszczędności)
b) Zasada optymalnego wyniku działania – oznacza, że przy zwiększeniu środków bądź nakładów pracy nie dopuszcza się do przekroczenia momentu, w którym zaczyna maleć wynik działania lub jego użyteczność mimo zwiększenia nakładów;
c) Zasada podziału pracy – oznacza rozłożenie pracy na elementy proste i powierzenie ich wykonania specjalistom, co zwiększa wynik działania;
d) Zasada koncentracji pracy – oznacza powierzenie jednorodnych funkcji tym samym, dobrze przygotowanym wykonawcom, co przynosi oszczędność energii i środków;
e) Zasada harmonii – polega na odpowiednim doborze materiałów, maszyn i narzędzi w zakresie ilości i jakości oraz skoordynowaniu działań w czasie tak, aby uzyskać najlepsze wyniki;
f) Zasada ciągłości pracy – polega na utrzymaniu równomiernego tempa pracy, co daje wysoką wydajność;
g) Zasada identyfikacji pracy – zmierza do uzyskania lepszych wyników ilościowych i jakościowych poprzez usprawnienie organizacyjne i techniczne;
h) Zasada kompleksowego działania – oznacza, że każdy fragment pracy musi być rozpatrywany w powiązaniu z całością;
i) Zasada indywidualizacji – polega na przydzieleniu pracy według indywidualnych sprawności i zainteresowań

5. Nauczyciel podsumowuje omówiony temat stwierdzając, że organizacja pracy polega na wykorzystaniu pewnych prawidłowości, które przyczynią się do realizacji określonego celu najbardziej sprawnie i ekonomicznie.

6. Zadanie pracy domowej.
Nauczyciel podaje pytanie związane z zasadami organizacji pracy.
Podaj przykłady zastosowania w szkole zasad organizacji pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.