X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21488
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

LP CELE Realizacja wykonania zadań z planu rozwoju zawodowego TERMIN REALIZACJI
1 §7 ust.2 pkt 1

umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian
w tych działaniach Zapoznałam się z nową podstawą kształcenia ogólnego
• Planowanie pracy zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej
• Omówienie podstawy programowej –język obcy nowożytny – gimnazjum wraz z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przez metodyka, autora podręczników Jonathana Bygrave
• Opracowanie rozkładów materiału dla poszczególnych klas w oparciu o nową podstawę programową oraz przedmiotowego systemu oceniania oraz dokonywałam ich modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów
Wybrałam program nauczania
• Program Nauczania Języka Angielskiego dla Gimnazjum - poziom III.0 (poziom początkujący)
• Program Nauczania Języka Angielskiego dla Gimnazjum – poziom III.1 (poziom średnio zaawansowany)
Gromadziłam dokumentację
• Program Wychowawczy
• Program Rozwoju Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka
• Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Gimnazjum
• Program Profilaktyczny
• Program Rozwoju Szkoły
• Programy naprawcze
• Analizy egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów próbnych
• Scenariusze zajęć koleżeńskich
• Gromadziłam zaświadczenia z ukończonych kursów i warsztatów oraz studiów
• Gromadziłam zapiski dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
• Gromadziłam ciekawe artykuły pedagogiczne i psychologiczne
a także propozycje zajęć, uroczystości i przedstawień
Dokonałam wyboru podręczników
• "Upbeat 1" Ingrid Freebain, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker, Pearson Education Polska (Nr MEN: 316/1/2011/z1)
• "Upbeat 2" Ingrid Freebain, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker, Pearson Education Polska (Nr MEN: 25/2/2011/z1)
• "Upbeat 3" Ingrid Freebain, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker, Pearson Education Polska (Nr MEN: 316/3/2011/z1)
• "Repetytorium Gimnazjalne" Ingrid Freebain, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker, Pearson Education Polska (Nr MEN: 353/2011)
Uczestniczyłam w spotkaniach samokształceniowych
w zakresie WDN:
• "Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli" – Golden Five instruktor: Magdalena Wieczorek ("Metis")
• "Dyscyplina w klasie szkolnej" kierownik szkolenia: Paweł Matyszkiewicz (WOM Katowice)
• "Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej" prowadzący: Mirosław Jóźwik
• "Projekt edukacyjny jako zespołowe, planowe działanie uczniów gimnazjum" (IDN WIEDZA)
• "Pierwsza pomoc przedmedyczna" (CKK AKTIN)
• "Odpowiedzialność prawna nauczycieli" (Oświata Edukacja i Consulting)

• "Awans zawodowy nauczyciela – jak zakończyć go sukcesem" Barbara Sosna (PRO EDUCO)
• "Promocja szkoły – kreowanie jej wizerunku" Krzysztof Bednarek (WOM Katowice)
• "Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej" (WOM Katowice)
• Brałam udział w opracowywaniu procedur postępowania w różnego rodzaju sytuacjach obowiązujących w Gimnazjum nr 2
Uczestniczyłam w warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych:
• "Drawing on differences – exploring diversity in the gimnazjum classroom" Daniel Brayshaw
• "Talk about speaking – developing oral fluency in our teenage students" Daniel Brayshaw
• "Nauczyciel w klasie – wygraj szcunek i autorytet" Jolanta Białek
• "Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego z języka obcego" Nowa Era
• "Dni otwarte Nowej Ery" – konsultacje metodyczne
• "New Exam, New challenges" Anna Sikorzyńska
• "Optimising homework and exam preparation" Marek Jedryka
• "From linguistic masala to controlled spontaneity" Piotr Steinbrich
• "Exam help Day" Pearson Longman
• Kurs języka czeskiego w ramach projektu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie – Comenius Regio" Dariusz Tkaczewski
• "Gimnazjum: bridging the gap" Peter Moran
• "Matura: striking a successful balance" Peter Moran
• "Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji językowej na lekcji języka obcego" Aleksandra Gelner
• "The right side of Writing" Piotr Steinbrich
• "The power of choice in matura choices" Michael Harris
• Ukończyłam szkolenie z zakresu metodyki e-learningu oraz andragogiki zorganizowane przez WOM w Katowicach w ramach projektu „Belfer online”
• "Dokumentacja szkolna 2012/2013" (pięciomodułowe szkolenie
on-line) Anna Abramczyk
• "Dni języka angielskiego" – konsultacje metodyczne
• "Professional development Day" Daniel Muszyński (Oxford University Press)
• "To boldly go where no teacher has gone before" Grant Kempton
• "Navigating change – accuracy, fluency and the Nowa Matura 2015" Daniel Brayshaw
• "Edukacja XXI wieku" (czteromodułowe szkolenie on-line prowadzone) Joanna Jagiełło, Marek Jędryka
Organizowałam imprezy, uroczystości, konkursy, oraz przygotowywałam uczniów do konkursów języka angielskiego
• Wyjazd do kina Helios w Katowicach na film pt.: "Śluby Panieńskie"
• Udział w akcji "Sprzątanie świata"
• Udział w Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych
• Reprezentowanie szkoły w trakcie "Dni Lędzin"
• Organizacja klasowych Mikołajek
• Udział w akcji "Czerwone światło dla uzależnień" I miejsce w szkole
• Współorganizowanie konkursu fonetycznego
• Współorganizowanie Powiatowego Przeglądu Scenek Kabaretowych "English for fun"
• Organizowanie rozpoczęcia roku szkolnego
• Organizowanie zakończenia roku szkolnego
• Organizowanie konkursu na najlepszą kartkę Wielkanocną
• Organizowanie szkolnego konkursu "My English dictionary"
• Wycieczka do Biblioteki Brytyjskiej Uniwersytetu Śląskiego British Counsil w Katowicach. Wystawa "Teatr Elżbietański" w Centrum Scenografii w Katowicach
• Zorganizowanie wyjścia do Oświęcimskiego Centrum Kultury na spektakl "Mały Książę"
• Współorganizowanie wycieczki do Krakowa
• Zorganizowanie wycieczki do kina 5D w Bielsku Białej
• Uczestnictwo w obchodach Dnia Języków Obcych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
• Przeprowadzenie I etapu Olimpiady Języka Angielskiego "English as an international tool"
• Przygotowanie uczniów do finału Olimpiady Języka Angielskiego "English as an internalional tool"
• Współpraca z Hospicjum Cordis (coroczne zbieranie słodyczy w ramach świątecznej paczki)
• Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
• Wycieczka na Królewski Zamek w Będzinie
• Wyjazd do miasta partnerskiego Uniczow w ramach projektu Comenius Regio
• Realizacja konkursu plastycznego "Znajdź właściwe rozwiązanie"
• Współorganizacja Pikniku Europejskiego poprzez monitorowanie pracy uczniów w ramach przydzielonych zadań

Aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami oraz brałam udział w pracach organów placówki
• Na przestrzeni trzech lat współpracowałam z wychowawcami klas równoległych zgodnie z zarządzeniem dyrektora (dot. m. in. prowadzenia dziennika klasowego, monitorowania frekwencji uczniów itp. w przypadku nieobecności wychowawcy)
• Praca w roli członka w zespole samokształceniowym języków obcych
• Praca w zespole ewaluacji wewnętrznej
• Praca w zespole projektów edukacyjnych
• Pełnienie roli przewodniczącej zespołu samokształceniowego języków obcych
• Pełnienie roli opiekuna praktyk biernych dwóch studentek filologii angielskiej
• Pełnienie roli opiekuna grup projektów edukacyjnych
Dbałam o wystrój dwóch sal lekcyjnych i szkolnego korytarza
Starałam się aby dekoracje sal lekcyjnych były estetyczne. Systematycznie, wraz z uczniami, zmieniałam wystrój sal, aby był kolorowy, atrakcyjny dla uczniów, propagował postawy patriotyczne, proekologiczne oraz przekazywały treści edukacji językowej.
W roku szkolnym 2011/2012 wraz z panią Teresą Szulbińską byłam odpowiedzialna z prowadzenie gazetki na korytarzu szkolnym – były to gazetki anglojęzyczne z zakresu ekologii, chemii, wiedzy ogólnej oraz kultury krajów anglojęzycznych (What do you know about water?, Did you know that...?)
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne
Samodzielnie opracowywałam różne pomoce naukowe, plakaty, prezentacje, karty pracy, flashcards oraz testy, sprawdziany i kartkówki.
W ramach projektu Comenius Regio: "Daleko a tak blisko" opracowałam angielską wersję albumu "Zabytki sakralne Lędzin"
Modyfikowałam warsztat pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych dziecka
• Dostosowywałam materiał dydaktyczny, pomoce, metody i formy pracy z uczniami do ich możliwości, wiedzy i umiejętności
• Pracowałam z uczniami zdolnymi zachęcając ich do brania udziału w konkursach oraz poprzez przygotowywanie ich do tych konkursów (dużym sukcesem jest fakt, że na przestrzeni ostatnich trzech lat uczennica naszej szkoły jest finalistką III, IV i V Olimpiady z Języka Angielskiego "English as as international tool" oraz dwukrotnie zakwalifikowała się do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego)
• Przygotowywałam konspekty lekcji, wdrażałam nowe metody nauczania (np. metody aktywizujące, praca metodą projektu, blended learning)
• Wykorzystywałam elementy technologii informacyjnej poprzez realizację zajęć z użyciem tablicy interaktywnej
• Tworzyłam sytuacje edukacyjne wymagające samodzielnego dotarcie do rozwiązania, myślenia analitycznego – zagadki językowe, rebusy
• Motywowałam dzieci do aktywności na zajęciach, pokonywania problemów i odnajdywania się w nowych sytuacjach poprzez wzmocnienia pozytywne
• W oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowałam własny Przedmiotowy System Oceniania
• Dzieci z większymi problemami w nauce uczestniczyły u kole języka angielskiego o charakterze wyrównawczym
• Prowadziłam koło języka angielskiego dla dzieci zdolnych, w trakcie którego uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu środków i funkcji językowych, przygotowywali się do egzaminów gimnazjalnych czy też konkursów językowych
• Dokonywałam analizy egzaminów gimnazjalnych (także próbnych Operon i OKE) oraz opracowywałam programy naprawcze co umożliwiło mi efektywniejszą pracę dydaktyczną
Indywidualizowałam pracę dzieci w czasie zajęć, zwracając szczególną uwagę na dzieci zdolne i te wymagające dodatkowej pomocy
• Prowadziłam obserwację pedagogiczną uczniów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i czynności wymagających rozwoju bądź doskonalenia.
• Prowadziłam swobodne rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy, bądź rozmowy ukierunkowane, będące często wskaźnikiem zmiany zachowania dziecka
• Korzystałam z rad psychologa i pedagoga szkolnego
• Wyciągałam wnioski z Rad Pedagogicznych poświęconych zagrożeniom i problemom wychowawczym, wykorzystywałam nowe informacje podczas rozmów z wychowankami
• Korzystałam z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej na temat dysfunkcji, zaburzeń czy form pracy z uczniem trudnym
• Współpracowałam z rodzicami dzieci wymagających specyficznego podejścia wychowawczego: agresywnymi, bardzo nieśmiałymi, z dysfunkcjami, autystykami.
• Na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne pojawiające się na rynku, zakupione do biblioteczki bądź też znalezione w Internecie

Cały okres stażu

2010/2011
2011/2012
2012/2013

Cały okres stażu

IV.2011

2009/2010

14.10.2010

14.09.2011

24.10.2011
06.09.2012
26.11.2012

15.04.2013
15.05. 2013
24.05.2013
2012/2013

23.08.2010

23.08.2010

20.03.2010
1.12.2010
6.09.2010
18.02.2011
18.02.2011
18.02.2011
6.09.2011
III/IV.2011

27.08.2011
27.08.2011
II/III. 2011

12.03.2012
12.03.2012
14.02.2012 – 17.05.2012

4.09.2012

5.10.2012
2.12.2012

19.02.2013
19.02.2013

17.03.2013

7.12.2010
VI.2011
VI.2011
19.06.2011/16.06.2012
XII. 2010/11
XII.2012
2011/2012
2011/2012

VIII/IX. 2011
VI. 2012
IV.2013
X.2011
24.03.2011

19.10.2011

15.05.2012
6.06.2012
24.09.2012

2010/2011/2012

2010/2011/2012

XII. 2011/2012

2010/2011/2012

V.2011
VI.2011

XII.2012
IV/V.2013

Cały okres stażu

2012/2013

2011
2012/2013

Cały okres stażu

2011/2012

Cały okres stażu

2011/2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2 §7 ust.2 pkt 2

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych Rozpoznawanie potrzeb dzieci i uwzględnienie ich
w procesie dydaktycznym
Pomoc dziecku słabemu i zdolnemu – dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia, przygotowanie pomocy naukowych dla uczniów.
Przeprowadzenie na godzinie wychowawczej quizu dotyczącego stylów uczenia się, analiza quizu, prezentacja wszystkich sposobów przyswajania wiedzy
Współpracowałam z biblioteką:
• Szkolną - spotkanie z panią bibliotekarką w ramach lekcji bibliotecznej, zachęcenie dzieci do korzystania i wypożyczania książek, także książek anglojęzycznych
• Biblioteką Brytyjską Uniwersytetu Śląskiego British Counsil – organizowanie prelekcji dla uczniów, pozyskanie pozycji książkowych w języku angielskim
Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci
• Prowadziłam comiesięczne indywidualne konsultacje dla rodziców
• Prowadziłam rozmowy na bieżąco w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu lub chcąc pochwalić ucznia
• Organizowałam zebrania dla rodziców trzy lub cztery razy do roku
• Zachęcałam rodziców do spotkań ze specjalistami oraz podjęcia decyzji o wysłaniu dziecka na badania do PPP w Bieruniu
• Pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami dzieci o szczególnych potrzebach
• Zawsze chętnie służyłam radą i pomocą
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, psychologiem, rehabilitantem, kuratorami sądowymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bieruniu
• Utrzymywałam ścisłą współpracę ze szkolnym psychologiem p. Katarzyną Kabus (analiza oraz wypełnianie dokumentacji KIPU, IPET) oraz rehabilitantką p. Agnieszką Czyżewicz
• Zachęcałam rodziców do kontynuowania terapii uczniów w domu rodzinnym
• Trudniejsze przypadki wymagające pomocy dodatkowej zgłaszałam i konsultowałam z pedagog szkolną p. Moniką Wajdą-Mazur
• Sporządzałam opinie o uczniach dla Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tychach
• Regularne prowadzenie "Arkuszy monitorowania frekwencji uczniów" oraz "Kart kontaktu z rodzicem" uczniów objętych kuratelą sądu i przekazywanie ich pedagogowi szkolnemu

Zapoznawałam się z sytuacją rodzinną i materialną w celu udzielenia pomocy
• Prowadziłam obserwację codziennego wyglądu zewnętrznego uczniów, ich samopoczucia oraz kontaktów z rodzicami oraz rówieśnikami ze szkoły
• Obserwowałam wszelkie zmiany chorobowe - razie potrzeby korzystałam z pomocy pielęgniarki
• Zgłaszałam dzieci z trudną sytuacją finansową do możliwych zwolnień z opłat
• Prowadziłam rozmowy z rodzicami podczas zebrań i konsultacji
Integrowałam grupę
• Zapoznałam uczniów z zasadami współżycia w grupie, dbania o salę lekcyjną, zachowania się w budynku i na podwórku
• Wspólnie z klasą opracowałam "Kontrakt klasowy" normujący zasady funkcjonowania klasy w środowisku szkolnym
• Organizowałam klasową wigilię i Mikołajki
• Dbałam o bezpieczeństwo gimnazjalistów
• Zachęcałam dzieci do samodzielności poprzez przydzielanie obowiązków: dyżurowanie, pomoc przy zajęciach, opieka nad roślinami
• Organizowałam uroczystości szkolne
• Organizowałam wycieczki szkolne, wyjścia do teatru, kina, biblioteki brytyjskiej
• Dbałam o dobrą atmosferę w grupie, samopoczucie i bezpieczeństwo uczniów
Uwzględniałam i zaspokajałam potrzeby dziecka, podwyższałam atrakcyjność warsztatu pracy
• Dostosowywałam swój warsztat pracy, formy i metody oraz pomoce dydaktyczne do wieku i możliwości uczniów
• Dbałam o ciekawy styl prowadzenia zajęć wykorzystując tablicę interaktywną, uproszczone wersje lektur anglojęzycznych (readers), materiały dostępne w Internecie
• Stosowałam ciekawe pomoce dydaktyczne, kolorowe plakaty, filmy edukacyjne, plansze edukacyjne
• Prowadziłam zajęcia metodą blended learning w ramach "Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów"
• Wykorzystywałam współczesne popularne anglojęzyczne piosenki podczas zajęć koła językowego
Zapoznałam się z potrzebami, zainteresowaniami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów
• Prowadziłam obserwację pedagogiczną dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i czynności wymagających rozwoju bądź doskonalenia.
• Prowadziłam swobodne rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy, bądź rozmowy ukierunkowane, będące często wskaźnikiem zmiany zachowania dziecka
• Korzystałam z rad psychologa i pedagoga
• Wyciągałam wnioski z Rad Pedagogicznych poświęconych zagrożeniom i problemom wychowawczym
• Korzystałam z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej na temat dysfunkcji, zaburzeń czy form pracy z dzieckiem trudnym
• Współpracowałam z rodzicami dzieci wymagających specyficznego podejścia wychowawczego: niepełnosprawnymi, agresywnymi i bardzo nieśmiałymi.
• Na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne pojawiające się na rynku, zakupione do biblioteki bądź też znalezione w Internecie.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2011

Cały okres stażu

Cały okres stażu

3 §7 ust.2 pkt 3

umiejętność wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej Tworzyłam pomoce dydaktyczne, materiały dodatkowe na koło języka angielskiego, dokumentacje szkolną tj. sprawozdania, protokoły, scenariusze zajęć itp. przy użyciu technologii informacyjnej

Korzystałam z dostępnych na internetowych portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
• Tworzyłam pomoce dydaktyczne w oparciu o przeczytane artykuły on-line
• Korzystałam z Internetu w celu wzbogacenia wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Brałam udział w szkoleniach on-line organizowanych przez wydawnictwo Pearson
• Wzbogacałam zasób scenariuszy zajęć korzystając z udostępnionych w sieci konspektów
Doskonaliłam umiejętności posługiwania się komputerem
• Systematycznie pracowałam z komputerem i korzystałam z Internetu
• Prowadziłam dokumentację nauczyciela przy użyciu programów EXCELL oraz WORD: dziennik koła językowego, plany wychowawcze, scenariusze zajęć, analizy egzaminów gimnazjalnych (obliczanie podstawowych wartości statystycznych: modalnej, mediany, średniej arytmetycznej, wartości procentowych, tworzenie wykresów dla poszczególnych roczników)
• Doskonaliłam się w pracy z Internetem, pozyskiwaniu interesujących wiadomości, korzystaniu z usług internetowych księgarni
Aktualizowałam wiedzę na temat awansu zawodowego na stronach internetowych kuratorium i MENiS
• Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego, w tym te regulujące system awansu zawodowego regularnie odwiedzając stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl, oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl
• Opracowałam na komputerze plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz pozostałe dokumenty niezbędne do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
• Korzystałam z publikacji innych nauczycieli starających się o awans na nauczyciela mianowanego
• Korzystałam z zasobów umieszczonych na portalach nauczycielskich oraz oficjalnych stronach wydawnictw językowych:
http://www.literka.pl
http://www.profesor.pl
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.bbc.co.uk
http://anglofan.felberg.pl
http://busyteacher.org
http://www.pearson.pl/
http://www.opencolleges.edu.au/informed/

Cały okres stażu
4 §7 ust.2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań Systematycznie korzystałam z literatury fachowej i czasopism dydaktycznych
• Zapoznawałam się z pozycjami pedagogicznymi i psychologicznymi a także materiałami wspierającymi pracę nauczyciela zakupionymi do biblioteki szkolnej
• Regularna lektura czasopism "English matters", "The teacher", "The teacher's magazine", "Business English"
• Lektura kwartalnika "Psychologia w szkole"
• Poszerzałam swoją wiedzę korzystając z zasobów Internetu
Pogłębiałam wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Wykorzystywałam porady zawarte w literaturze fachowej w pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach (dysleksja, autyzm itp.)
Zdobytą wiedzę z w/w dziedzin stosowałam w swym warsztacie pracy aby rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze
• Omawiałam z dyrekcją oraz specjalistami problemy edukacyjne i wychowawcze pojawiające się w mojej klasie
• Przeprowadziłam serię zajęć wychowawczych z zakresu profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego pt. "Pomóż mi" w ramach współpracy z Teatrem Profilaktycznym im. Marka Kotańskiego
• Wspólnie z rodzicami dziecka wybierałam najodpowiedniejsze metody pracy w szkole oraz w domu
• Modyfikowałam pracę z dziećmi mając na uwadze potrzeby wszystkich, prowadziłam pracę indywidualną z dzieckiem poza zajęciami dydaktycznymi, dzieliłam pracę na etapy (np. poprzez realizację punktów zgodnie z programami naprawczymi)

• W odpowiedzi na potrzeby uczniów prowadziłam lekcje wychowawcze dotyczące m.in. tolerancji, siły i konsekwencji plotki, zasad savoir-vivre, postaw obywatelskich, praw człowieka oraz profilaktyki uzależnień i przemocy.
Korzystanie z czasopism pedagogicznych w celu opracowywania ciekawych scenariuszy zajęć.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
5 §7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż Zapoznanie się i przeanalizowanie Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń oświatowych.
Zapoznanie się oraz analiza Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego celem efektywnej pracy w zespole ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum.
Stosowanie przepisów prawa oświatowego oraz rozporządzeń w konkretnych działaniach.
Przeanalizowanie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły.
Analizowanie zmian w prawie oświatowym przez cały okres stażu.
Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych

Cały okres stażu

........................................
3 czerwca 2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.